Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

111 lines
4.3KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2010-01-26">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>
 6. De FSFE wordt gehonoreerd met de Theodor Heuss medaille -
 7. "trendsettende organisatie"
 8. </title>
 9. </head>
 10. <body>
 11. <h1>
 12. De FSFE wordt gehonoreerd met de Theodor Heuss medaille -
 13. "trendsettende organisatie"
 14. </h1>
 15. <p>
 16. De Free Software Foundation Europe (FSFE) ontvangt de Theodor
 17. Heuss medaille 2010 voor haar uitzonderlijk werk om iedereen
 18. eerlijke kansen te geven in de informatiemaatschappij. Al sinds
 19. 2000 staat de FSFE achter de vrijheden om software te kunnen
 20. gebruiken, bestuderen, veranderen en verder verdelen in alle
 21. geledingen van de maatschappij en in de politiek. De Theodor
 22. Heuss Foundation stelt: "De FSFE draagt als vooruitdenkende
 23. organisatie bij aan de ontwikkeling en de implementatie van
 24. regels voor een goed globaal bestuur."
 25. </p>
 26. <p>
 27. "Vrije Software is een onmisbaar onderdeel van een vrije
 28. samenleving in het digitale tijdperk. Het garandeert dat
 29. iedereen gelijke kansen krijgt in de informatiemaatschappij",
 30. zegt Karsten Gerloff, voorzitter van de FSFE, als reactie op
 31. deze onderscheiding.
 32. </p>
 33. <p>
 34. "Een kleine groep die haar tijd ver vooruit was, stichtte de
 35. Free Software Foundation Europe in november 2000. Ze zijn
 36. onvermoeibaar blijven werken aan het succes ervan met een grote
 37. persoonlijke inzet", onderstreept Gerloff. "Georg Greve de
 38. stichter van de FSFE en mede-oprichter Bernhard Reiter verdienen
 39. een extra vermelding. Georg Greve nam aanzienlijke persoonlijke
 40. risico's om de organisatie van grond te krijgen en waakte tot
 41. 2009 als voorzitter van de organisatie over haar groei. Bernhard
 42. Reiter heeft gedurende verschillende jaren het Duitse team
 43. uitgebouwd tot één van de sterkste Vrije Softwaregroepen in
 44. Europa."
 45. </p>
 46. <p>
 47. "We hebben de Free Software Foundation Europe opgericht als een
 48. onafhankelijke organisatie die strijdt voor een vrije
 49. samenleving in het digitale tijdperk. We verstaan onder vrijheid
 50. zowel vrij van toezicht en monitoring als vrijheid om
 51. persoonlijke initiatieven te nemen in om het even welke vorm",
 52. zegt Georg Greve. "De organisatie heeft van haar prille begin
 53. een duidelijke langetermijnvisie en verdeelde het werk voor
 54. duurzame veranderingen over vele schouders."
 55. </p>
 56. <p>
 57. "De organisatie is zo gestructureerd dat ze nooit afhankelijk is
 58. van één persoon", zegt Bernhard Reiter. "We willen dat de FSFE
 59. de komende decennia steun kan blijven geven bij de
 60. maatschappelijke veranderingen. De FSFE wordt gesteund en
 61. beschermd door veel toegewijde mensen."
 62. </p>
 63. <p>
 64. Matthias Kirschner, coördinator van het Duits FSFE-team, legt
 65. uit: "Deze medaille is voor iedereen die de afgelopen jaren met
 66. hun initiatieven en hun persoonlijke toewijding hebben
 67. bijgedragen aan het succes van de FSFE. Maar er is nog veel werk
 68. in een wereld waar software alomtegenwoordig is. Ons werk
 69. bereikt steeds meer mensen, van de Verenigde Naties tot in onze
 70. steden en gemeenten. Daarvoor hebben wij uw steun nodig. Uw
 71. bijdragen zijn altijd welkom!"
 72. </p>
 73. <h2>Over de Theodor Heuss Stichting</h2>
 74. <p>
 75. De Theodor Heuss Stichting staat boven de partijen en draagt de naam van
 76. de eerste president van Duitsland (in functie van 1949 - 59). De
 77. stichting werd na zijn dood opgericht door Hildegard Hamm-Brücher, zijn
 78. zoon Ernst Ludwig Heuss en enkele vrienden. Het moet een blijvende
 79. herinnering zijn aan de politieke verwezenlijkingen van Theodor Heuss die
 80. een voorbeeld zijn van sociaal engagement, morele moed en een toewijding
 81. aan het bevorderen van de democratie. De stichting wil "aandacht vragen
 82. voor iets dat moest gebeuren en vorm krijgen in onze democratie, zonder
 83. een eindpunt vast te leggen" (Carl Friedrich v. Weizsäcker, 1965). De
 84. Theodor Heuss prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of
 85. organisatie van hoog aanzien, die in dit domein baanbrekend werk hebben
 86. geleverd.
 87. </p>
 88. </body>
 89. <tags>
 90. <tag key="de"/>
 91. </tags>
 92. </html>
 93. <!--
 94. Local Variables: ***
 95. mode: xml ***
 96. End: ***
 97. -->