Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

110 lines
4.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2010-01-26">
<version>1</version>
<head>
<title>
De FSFE wordt gehonoreerd met de Theodor Heuss medaille -
"trendsettende organisatie"
</title>
</head>
<body>
<h1>
De FSFE wordt gehonoreerd met de Theodor Heuss medaille -
"trendsettende organisatie"
</h1>
<p>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) ontvangt de Theodor
Heuss medaille 2010 voor haar uitzonderlijk werk om iedereen
eerlijke kansen te geven in de informatiemaatschappij. Al sinds
2000 staat de FSFE achter de vrijheden om software te kunnen
gebruiken, bestuderen, veranderen en verder verdelen in alle
geledingen van de maatschappij en in de politiek. De Theodor
Heuss Foundation stelt: "De FSFE draagt als vooruitdenkende
organisatie bij aan de ontwikkeling en de implementatie van
regels voor een goed globaal bestuur."
</p>
<p>
"Vrije Software is een onmisbaar onderdeel van een vrije
samenleving in het digitale tijdperk. Het garandeert dat
iedereen gelijke kansen krijgt in de informatiemaatschappij",
zegt Karsten Gerloff, voorzitter van de FSFE, als reactie op
deze onderscheiding.
</p>
<p>
"Een kleine groep die haar tijd ver vooruit was, stichtte de
Free Software Foundation Europe in november 2000. Ze zijn
onvermoeibaar blijven werken aan het succes ervan met een grote
persoonlijke inzet", onderstreept Gerloff. "Georg Greve de
stichter van de FSFE en mede-oprichter Bernhard Reiter verdienen
een extra vermelding. Georg Greve nam aanzienlijke persoonlijke
risico's om de organisatie van grond te krijgen en waakte tot
2009 als voorzitter van de organisatie over haar groei. Bernhard
Reiter heeft gedurende verschillende jaren het Duitse team
uitgebouwd tot één van de sterkste Vrije Softwaregroepen in
Europa."
</p>
<p>
"We hebben de Free Software Foundation Europe opgericht als een
onafhankelijke organisatie die strijdt voor een vrije
samenleving in het digitale tijdperk. We verstaan onder vrijheid
zowel vrij van toezicht en monitoring als vrijheid om
persoonlijke initiatieven te nemen in om het even welke vorm",
zegt Georg Greve. "De organisatie heeft van haar prille begin
een duidelijke langetermijnvisie en verdeelde het werk voor
duurzame veranderingen over vele schouders."
</p>
<p>
"De organisatie is zo gestructureerd dat ze nooit afhankelijk is
van één persoon", zegt Bernhard Reiter. "We willen dat de FSFE
de komende decennia steun kan blijven geven bij de
maatschappelijke veranderingen. De FSFE wordt gesteund en
beschermd door veel toegewijde mensen."
</p>
<p>
Matthias Kirschner, coördinator van het Duits FSFE-team, legt
uit: "Deze medaille is voor iedereen die de afgelopen jaren met
hun initiatieven en hun persoonlijke toewijding hebben
bijgedragen aan het succes van de FSFE. Maar er is nog veel werk
in een wereld waar software alomtegenwoordig is. Ons werk
bereikt steeds meer mensen, van de Verenigde Naties tot in onze
steden en gemeenten. Daarvoor hebben wij uw steun nodig. Uw
bijdragen zijn altijd welkom!"
</p>
<h2>Over de Theodor Heuss Stichting</h2>
<p>
De Theodor Heuss Stichting staat boven de partijen en draagt de naam van
de eerste president van Duitsland (in functie van 1949 - 59). De
stichting werd na zijn dood opgericht door Hildegard Hamm-Brücher, zijn
zoon Ernst Ludwig Heuss en enkele vrienden. Het moet een blijvende
herinnering zijn aan de politieke verwezenlijkingen van Theodor Heuss die
een voorbeeld zijn van sociaal engagement, morele moed en een toewijding
aan het bevorderen van de democratie. De stichting wil "aandacht vragen
voor iets dat moest gebeuren en vorm krijgen in onze democratie, zonder
een eindpunt vast te leggen" (Carl Friedrich v. Weizsäcker, 1965). De
Theodor Heuss prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of
organisatie van hoog aanzien, die in dit domein baanbrekend werk hebben
geleverd.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="de"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->