Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

72 lines
2.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-10-23">
<version>1</version>
<head>
<title>
Oplossing voor Oracle/Sun deal: Maak MySQL onafhankelijk
</title>
</head>
<body>
<h1>
Oplossing voor Oracle/Sun deal: Maak MySQL onafhankelijk
</h1>
<p>
The Free Software Foundation Europe stelt voor dat Oracle MySQL
overdraagt aan een onafhankelijke non-profit voogd. De Vrije
Softwaregemeenschap kan MySQL maximaal verder ontwikkelen
terwijl Oracle niet bang hoeft te zijn dat een concurrent het
databaseproject zal overnemen.
</p>
<blockquote>
"Concurrentie in de softwaremarkt is noodzakelijk als motor voor
innovatie," zegt Karsten Gerloff, voorzitter van de Free
Software Foundation Europe (FSFE). "De toekomst van een project
zoals MySQL mag niet afhankelijk zijn van de keuzes van één
bedrijf."
</blockquote>
<p>
Een snelle oplossing voor het MySQL-probleem, zou een overname
door Oracle van Sun Microsystems kunnen bespoedigen en verdere
verliezen vermijden.
</p>
<p>
De FSFE publiceerde een gedetailleerde analyse van het probleem
dat MySQL stelt voor Oracle en voor de concurrentie in de
databasemarkt:
</p>
<p>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=274">Karsten
Gerloff's "The case for independence - Oracle, Sun and
what to do with MySQL"</a></li>
</ul>
</p>
<p>
MySQL is het struikelblok bij de overname van Sun Microsystems
door Oracle. Door deze overeenkomst zou Oracle, de grootste
producent van propriëtaire gegevensbanken (databases), controle
krijgen over MySQL, een groot Vrije Software databaseproject. De
Europese Gemeenschap wil de overeenkomst voorlopig niet
goedkeuren omdat ze bezorgd zijn over de gevolgen voor de
concurrentie in deze markt. Op dit moment boekt Sun grote
verliezen en gaan steeds meer banen verloren.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->