Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

52 lines
2.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2009-09-21">
<version>1</version>
<head>
<title>
Özgür Yazılım Almanya Eyalet Seçimlerine Damgasını Vurdu
</title>
</head>
<body>
<h1>Özgür Yazılım Almanya Eyalet Seçimlerine Damgasını Vurdu</h1>
<p><a href="/freesoftware/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> Almanya eyalet seçimlerine damgasını vurdu.
Free Software Foundation Europe (FSFE) tarafından düzenlenen bir <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">kampanya</a>
sayesinde birçok partiden siyasîler, Özgür Yazılım ve Açık Ölçünlerin (Standart) Almanya'daki
gizil gücünü (potansiyel) kabul etmiş oldu. FSFE destekçilerinden gelen sorulara yanıt olarak siyasîler, özgür yazılımın
rekabete eşitlik getirdiğini, gelişimi hızlandırdığını ve masraflarda azalma sağladığını belirttiler.
</p>
<p>
Özgür Yazılımlar - GNU/Linux işletim sistemi ya da Mozilla Firefox internet
tarayıcısı gibi - herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir, herhangi bir kişi tarafından
üzerinde çalışılabilir, düzenlenebilir ve aynı döngüye tekrar aktarılabilirler. FSFE genel başkanı
<a href="/about/people/gerloff/gerloff.html">Karsten Gerloff</a> "Özgür Yazılım'ın ekonomiye büyük katkısı
vardır." diyor: "Bu temelde, Almanya'nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha kaliteli hizmet
sunabilecekler ve ülkemiz için kalıcı değerler üretebilecekler. Adayların bu imkânın ayırdında
olmalarından çok memnunuz."
</p>
<p>
Özgür Yazılım aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği için de bir ön gerekliliktir.
"Yazılım 21'inci yüzyılın kültürel tekniğidir." diyor FSFE Almanya Başkanı
<a href="/about/people/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>: "Herkesin bu konuda
temel bir anlayış edinme fırsatı olmalıdır. FSFE'nin süregelen çalışmaları bugün burada
meyvesini vermektedir."
</p>
<p>
Her şeye rağmen, partiler Özgür Yazılım'ın faydalarını Almanya'nın ekonomik ve toplumsal
hayatına nasıl yansıtacakları konuşunda kapsamlı bir yaklaşıma sahip değiller. Sorular ve
yanıtlara, parti programlarının detaylı çözümlemeleriyle beraber FSFE'nin <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">internet sayfalarından</a>
ulaşılabiliyor. FSFE, bu boşluğu doldurmak için Özgür Yazılım'ın gizil gücüyle ilgilenen
siyasîler ve tüm insanlar için, konunun ehli bir çalışma ortağı olarak görevine devam edecek.</p>
</body>
<tags>
<tag key="education"/>
<tag key="de"/>
<tag key="elections"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
<translator>Oğuzhan Öğreden</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->