Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。
 
 
 
 
 
 

68 行
2.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2009-09-21">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>
 6. Vrije Software eist een plaatsje in de Duitse verkiezingscampagne
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>Vrije Software eist een plaatsje in de Duitse verkiezingscampagne</h1>
 11. <p>
 12. Vragen rond <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije
 13. Software</a> zijn een thema geworden tijdens de Duitse
 14. verkiezingscampagne. Dankzij
 15. een <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">campagne</a>
 16. opgezet door de Free Software Foundation Europe (FSFE) hebben
 17. politici uit verschillende partijen het potentieel van Vrije
 18. Software en Open Standaarden voor Duitsland erkend. In hun
 19. antwoorden op de vragen die de FSFE hen stelde, antwoordde ze
 20. dat Vrije Software garant staat voor meer concurrentie, meer
 21. innovatie en kan helpen om de uitgaven te beperken.
 22. </p>
 23. <p>
 24. Vrije Software, zoals het GNU/Linux besturingssysteem of de
 25. Mozilla Firefox webbrowser, kan zonder enige beperking
 26. gebruikt worden en mag door iedereen bestudeerd,aangepast en
 27. doorgegeven worden. "Vrije Software levert significante
 28. economische voordelen",
 29. zegt <a href="/about/people/gerloff/gerloff.html">Karsten Gerloff</a>,
 30. voorzitter van de FSFE. "Vertrekkend van deze software kunnen
 31. Duitse KMO's kwaliteitsvolle diensten aanbieden en een blijvende
 32. waarde creëren voor ons land. Wij zijn verheugd dat verschillende
 33. kandidaten zich bewust zijn van deze mogelijkheden."
 34. </p>
 35. <p>
 36. Vrije Software is ook een belangrijke basisvoorwaarde voor
 37. gelijke kansen in het onderwijs. "Software is de culturele
 38. techniek van de 21ste eeuw",
 39. zegt <a href="/about/people/kirschner/kirschner.html">Matthias
 40. Kirschner</a>, coördinator van het Duitse team. "Iedereen moet de
 41. kans krijgen om de basisprincipes onder de knie te krijgen. We
 42. zijn blij dat de volgehouden inspanningen van de FSFE hun
 43. vruchten afwerpen."
 44. </p>
 45. <p>
 46. Desondanks ontbreekt het de partijen aan een eenduidige strategie
 47. om Vrije Software maximaal te laten renderen voor de Duitse
 48. economie en samenleving. De FSFE heeft
 49. een <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">samenvatting</a>
 50. gemaakt van de aan Vrije Software gerelateerde programmapunten
 51. van alle partijen samen met de antwoorden van de kandidaten. De FSFE
 52. blijft zich aanbieden als een bekwaam partner voor politici en
 53. andere personen die geïnteresseerd zijn in Vrije Software.
 54. </p>
 55. </body>
 56. <tags>
 57. <tag key="education"/>
 58. <tag key="de"/>
 59. <tag key="elections"/>
 60. <tag key="policy"/>
 61. </tags>
 62. </html>
 63. <!--
 64. Local Variables: ***
 65. mode: xml ***
 66. End: ***
 67. -->