Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

67 lines
2.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2009-09-21">
<version>1</version>
<head>
<title>
Vrije Software eist een plaatsje in de Duitse verkiezingscampagne
</title>
</head>
<body>
<h1>Vrije Software eist een plaatsje in de Duitse verkiezingscampagne</h1>
<p>
Vragen rond <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije
Software</a> zijn een thema geworden tijdens de Duitse
verkiezingscampagne. Dankzij
een <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">campagne</a>
opgezet door de Free Software Foundation Europe (FSFE) hebben
politici uit verschillende partijen het potentieel van Vrije
Software en Open Standaarden voor Duitsland erkend. In hun
antwoorden op de vragen die de FSFE hen stelde, antwoordde ze
dat Vrije Software garant staat voor meer concurrentie, meer
innovatie en kan helpen om de uitgaven te beperken.
</p>
<p>
Vrije Software, zoals het GNU/Linux besturingssysteem of de
Mozilla Firefox webbrowser, kan zonder enige beperking
gebruikt worden en mag door iedereen bestudeerd,aangepast en
doorgegeven worden. "Vrije Software levert significante
economische voordelen",
zegt <a href="/about/people/gerloff/gerloff.html">Karsten Gerloff</a>,
voorzitter van de FSFE. "Vertrekkend van deze software kunnen
Duitse KMO's kwaliteitsvolle diensten aanbieden en een blijvende
waarde creëren voor ons land. Wij zijn verheugd dat verschillende
kandidaten zich bewust zijn van deze mogelijkheden."
</p>
<p>
Vrije Software is ook een belangrijke basisvoorwaarde voor
gelijke kansen in het onderwijs. "Software is de culturele
techniek van de 21ste eeuw",
zegt <a href="/about/people/kirschner/kirschner.html">Matthias
Kirschner</a>, coördinator van het Duitse team. "Iedereen moet de
kans krijgen om de basisprincipes onder de knie te krijgen. We
zijn blij dat de volgehouden inspanningen van de FSFE hun
vruchten afwerpen."
</p>
<p>
Desondanks ontbreekt het de partijen aan een eenduidige strategie
om Vrije Software maximaal te laten renderen voor de Duitse
economie en samenleving. De FSFE heeft
een <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">samenvatting</a>
gemaakt van de aan Vrije Software gerelateerde programmapunten
van alle partijen samen met de antwoorden van de kandidaten. De FSFE
blijft zich aanbieden als een bekwaam partner voor politici en
andere personen die geïnteresseerd zijn in Vrije Software.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="education"/>
<tag key="de"/>
<tag key="elections"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->