Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

45 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-08-31">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Okul Takımı'nın başına Thomas Jensch geçiyor</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE okul takımının başına Thomas Jensch geçiyor</h1>
<p>FSFE'nin Zürih ofisinde şu an stajını yapmakta olan Thomas Jensch,
FSFE'nin okul takımının yöneticiliği pozisyonuna geldi. Stajyerliği sırasınca, Thomas'ın
görevlerinden birisi de FSFE'nin "eğitimde Özgür Yazılım" konusuyla ilgili etkinliklerini
yeniden düzenlemek ve canlandırmaktı. Jensch kasımda stajyerliğinin bitmesinin ardından
da takımın yöneticiliğine devam etmeyi kabul etti.
</p>
<p>Takımın ilk gündem maddelerinden birisi <a href="/freesoftware/education/education.html">
Eğitim projesi sayfaları</a> ve <a href="https://wiki.fsfe.org/Education">eğitimde Özgür Yazılım
ile ilgili faydalı bilgiler ve bağlantılar</a> seçkisini güncellemek ve yeniden tasarlamak olacak.
</p>
<p>Okul takımıyla ilgili gelişmeler ve haberler hakkında bilgi almak için,
<a href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/edu-eu/">edu-eu@gnu.org e-posta listesine</a>
üye olabilirsiniz; takımla iletişime geçmek için de <a href="mailto:edu-team@lists.fsfe.org">edu-team@lists.fsfe.org</a>
adresine e-posta gönderebilirsiniz.</p>
<p>FSFE başkanı <a href="/about/people/gerloff/gerloff.html">Karsten Gerloff</a> ile,
FSFE'nin eğitimde Özgür Yazılım ile ilgili konulardaki görüşü ve çalışmalarıyla ilgili bir
röportaj yapıldı. Röportaja <a href="http://www.linux-user.de/Downloads/LUCE/2009/lu-ce_2009-09.pdf">buradan ulaşabilirsiniz. (Almanca)</a></p>
</body>
<tags>
<tag key="education"/>
</tags>
<translator>Oğuzhan Öğreden</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->