Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

113 lines
6.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2009-07-28">
<version>1</version>
<head>
<title>AB Tarayıcı Davası: FSFE'ye göre antlaşmanın detayları önemli</title>
</head>
<body>
<h1>AB Tarayıcı Davası: FSFE'ye göre antlaşmanın detayları önemli</h1>
<p>Free Software Foundation Europe (FSFE) Avrupa Komisyonu'nu
Microsoft'a karşı yürütülen ve şirketi bir antlaşma önermeye yönelten
tekelcilik soruşturmasındaki kararlı duruşundan dolayı tebrik etmektedir.
Böyle bir antlaşma söz konusu olduğunda, detayların sağlıklı belirlenmesi
internet tarayıcısı pazarındaki rekabet ve gelişim açısından çok önemli
olacaktır.</p>
<p>FSFE Başkanı Karsten Gerloff, "Gerçek müşteri seçimini temin etmek
için, seçim ekranı dünyanın her yerindeki Microsoft Windows
kullanıcıları için var olmalı, sadece Avrupa'dakiler için değil.
Bu şirket, Internet Explorer'ı tüm pazarlarda Windows işletim sistemleriyle
dahili olarak sunarak gerçekleştirdiği yasadışı bir uygulama sayesinde
baskınlığını hâlâ koruyor. İfadesini küresel anlamda bulan bir pazarda,
çözümler de küresel olmalıdır." diyor</p>
<p>Davanın konuyla ilgili bir gözlemcisi olarak FSFE, yapılacak
herhangi bir anlaşmanın rakip tarayıcıları Internet Explorer ile
eşit bir zemine getirmesi gerektiğini vurgulamaya devam etmektedir.
Onlar da Microsoft'un kendi tarayıcısı kadar kolay erişilebilir
olmalı ve onlar da kullanıcılara en azından onun kadar sistemle
bütünleşiklik sağlayabilmelidir.</p>
<p>Seçim ekranına dahil edilecek tarayıcıların seçimiyle ilgili
işlemler de bu antlaşmada önemli bir noktadır. Bu işlemler açık
bir şekilde belirlenmiş bir yöntem üzerinden yapılmalı ve Avrupa
Komisyonu tarafından dikkatle denetlenmelidir.</p>
<p>FSFE'nin Hukukî Yöneticisi olan Adriaan de Groot, "Tarayıcıları
basit bir şekilde kullanım oranlarına göre dahil etmek, pazarı
canlandırmak yerine bugünkü halinde kalmasına neden olur. Bunun
yerine pazardaki akımlar ve her tarayıcının platformlar arası
uyumluluğu bu seçimin belirleyici özellikleri olmalı." diyor.</p>
<p>FSFE, Avrupa Komisyonu'nu internet tarayıcısı pazarına, adil
erişim, rekabet ve gelişimi getirme çabalarında desteklemeye
devam edecek. FSFE, rekabet karşıtı tutumları, ister "bağlayıcı"
ürünler yoluyla gerçekleştirilsin; ister standartların ve
adil erişim hakkının ihmâl edilmesiyle, kabul edilemez bulmaktadır.</p>
<p>FSFE, seçim özgürlüğünün savunucusudur ve Özgür Standartlar'ı korur.
Bu da standartların, hukuka aykırı bir biçimde interneti belli biçimlere
sokan patentli yazılımlarla ihlâline karşı çalışmayı da gerektirir. FSFE
tarayıcı pazarına giren şirketleri, ürünlerinin hedefledikleri platformlarda
düzgün çalışması için yaptıkları iyileştirmeleri de dışlamadan,
desteklemektedir.</p>
<p>Ama hiçbir şirket platform baskınlığını kullanarak, sunucu
ve istemcilerin kontrolü yoluyla standartları aşındırarak
İnternet'in nasıl bir biçimde olacağını dayatabilecek
bir konumda olmamalıdır.</p>
<p/>
<p>FSFE'nin bu konuda daha önce yaptığı açıklamalar için lütfen inceleyiniz:</p>
<ul>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2009q1/000228.html">Web browser interoperability: FSFE welcomes EC's decision and offers support</a>
</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2009q1/000231.html">FSFE engages in the EU browser case</a>
</li>
</ul>
<p>FSFE'nin Avrupa Rekabet Komisyonu üyesi Neelie Kroes'e mektubunu okumak için lütfen inceleyiniz:</p>
<ul>
<li>
<a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf">https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf</a>
</li>
</ul>
<h2>Geçmiş</h2>
<p>FSFE daha önce de Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü'nü,
2001'de Microsoft'un birlikte çalışabilirlik (interoperability)
verilerini açıklamamasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında
desteklemişti. Bu Özgür Yazılım topluluğunun böyle bir davaya
ilk kez müdahil oluşuydu ve 2004'te Microsoft'a karşı, birlikte
çalışabilirlik bilgisinin açıklanmasını gerektiren nihai bir karara
varılmasına yardımcı oldu.</p>
<p>Karar 2007'de Avrupa Asliye Mahkemesi'nde alınan başka bir kararla
onaylandı, ve süreç içinde Samba topluluğu ve tüm topluluk birlikte
çalışabilirlik bilgilerine GNU Genel Kamu Lisansı şartları dahilinde
erişebildi. Bu bilgiler şu anda yazılımları daha iyi ve birlikte çalışabilir,
aynı zamanda da Bilişim Teknolojileri ekosistemine daha faydalı programlar
haline getirmekte kullanılıyor.</p>
<h2>Free Software Foundation Europe Hakkında:</h2>
<p> Free Software Foundation Europe, Avrupa ülkelerinin çoğunda etkin
olan ve bir çok küresel etkinliğe katılan, kâr amacı gütmeyen bir
sivil toplum örgütüdür. Yazılımlara ulaşım, dijital topluma kimin
katılabileceğini belirler. Bilgi çağında eşit katılımı ve rekabet
özgürlüğünü güvence altına alabilmek için FSFE; kullanma, geliştirme,
değiştirme ve kopyalama özgürlükleriyle tanımlanan Özgür Yazılım'ı
ileriye götürmeye odaklanmıştır ve bu amaçla çalışır. 2001 yılında
kurulmuştur ve bu konularda bir farkındalık yaratmak, Özgür Yazılım'ı
politik ve hukukî olarak güvenceye almak ve Özgür Yazılım'ı
destekleyerek insanlara özgürlüklerini vermek, FSFE'nin temel çalışma
alanlarıdır.</p>
<h2>Basın İletişimi İçin:</h2>
<ul>
<li>Karsten Gerloff,<a href="mailto:gerloff@fsfe.org">gerloff@fsfe.org</a>, +49 176 9690 4298</li>
<li>Adriaan de Groot, <a href="mailto:groot@fsfeurope.org">groot@fsfeurope.org</a></li>
<li>Carlo Piana, <a href="mailto:carlo@piana.eu">carlo@piana.eu</a></li>
</ul>
</body>
<translator>Oğuzhan Öğreden</translator>
<tags>
<tag key="antitrust"/>
<tag key="european-commission"/>
<tag key="microsoft"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->