Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

166 lines
6.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2009-07-28">
<version>1</version>
<head>
<title>
EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de details van de schikking
van cruciaal belang
</title>
</head>
<body>
<h1>
EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de details van de schikking
van cruciaal belang
</h1>
<p>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) feliciteert de
Europese Commissie met haar standvastigheid in het
antitrustonderzoek tegen Microsoft waardoor dit bedrijf is
overgegaan tot het aanbieden van een schikking. Zoals altijd bij
dit soort schikkingen zal het erop aan komen om de details goed
af te spreken zodat concurrentie en innovatie hun herintrede
kunnen doen in de browsermarkt.
</p>
<p>
"Om haar klanten een echt vrije keuze aan te bieden moet het
keuzescherm aan alle klanten over de hele wereld worden
aangeboden, niet alleen in Europa", zegt Karsten Gerloff,
voorzitter van de FSFE. "Het bedrijf slaagt er in haar dominante
positie te behouden dankzij het netwerkeffect van de
marktpositie die ze verwierf door de illegale praktijk van het
bundelen van haar Internet Explorer met haar Windows
besturingssysteem in alle markten waar ze software
verkoopt. In een globale markt moeten ook globale maatregelen
genomen worden."
</p>
<p>
Als belanghebbende derde partij staat de FSFE erop dat om het
even welke schikking ertoe moet leiden dat elke concurrerende
browser op gelijke voet wordt behandeld. Ze moeten even
makkelijk toegankelijk zijn als Microsofts eigen browser en de
gebruiker moet eenzelfde integratie in het besturingssysteem
aangeboden krijgen.
</p>
<p>
De procedure voor het selecteren van een browser in het
keuzescherm is zeer belangrijk. Deze procedure moet verlopen
volgens een zeer duidelijk omschreven algoritme, dat van zeer
nabij kan opgevolgd worden door de Europese Commissie.
</p>
<p>
"Browsers oplijsten in volgorde van hun gebruikersaantallen zou
de markt eerder bevriezen in haar huidige toestand dan haar
nieuw leven in te blazen. Markttendenzen en de beschikbaarheid op
verschillende platformen van de verschillende browsers zouden de
belangrijkste parameters moeten zijn voor deze selectie", zegt
Adriaan de Groot, juridisch coördinator van de FSFE.
</p>
<p>
De FSFE blijft de Europese Commissie steunen in haar strijd voor
een eerlijkere toegang, vrije concurrentie en innovatie in de
browsermarkt. Voor de FSFE is anticompetitief gedrag
onaanvaardbaar of het nu gaat om het 'koppelen' van producten of
het omzeilen van standaarden en eerlijke toegang.
</p>
<p>
De FSFE promoot vrije keuze en beschermt Open Standaarden. Dit
omvat ook de strijd tegen het misbruik van standaarden door
middel van propriëtaire uitbreidingen die het internet
segmenteren. De FSFE is blij met elke nieuwe speler in de
browsermarkt en de optimalisering van hun producten voor hun
doelplatformen.
</p>
<p>
Maar geen enkel bedrijf mag in zo'n positie komen dat zij
eenzijdig kunnen bepalen hoe het internet eruit moet zien door
middel van gebruik te maken van hun dominantie op een platform
om standaarden te laten verwateren met hun controle over zowel
de server- als de cliënttoepassingen.
</p>
<p/>
<p>
Vroegere verklaringen van de FSFE over dit thema:
</p>
<ul>
<li>
<a href="/news/2009/news-20090120-02.html">
Webbrowserinteroperabiliteit: de FSFE is verheugd over de
beslissing van de EC en biedt ondersteuning aan</a>
</li>
<li>
<a href="/news/2009/news-20090227-01.html">
De FSFE engageert zich in de EU-browserzaak</a>
</li>
</ul>
<p>
U vindt de brief aan de Europese Commissaris voor concurrentie
Neelie Kroes op volgende locatie:
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf">
https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf</a>
</li>
</ul>
<h2>Achtergrondinformatie</h2>
<p>
De FSFE ondersteunde eerder al het onderzoek van het DG
concurrentie van de Europese Commissie in 2001 tegen de
weigering van Microsoft om haar interoperabiliteitsgegevens
bekend te maken. Dit was de eerste keer dat de Vrije
Softwaregemeenschap betrokken was in zo'n zaak. Dit engagement
heeft mee geleid naar de eindbeslissing in 2004 die Microsoft
oplegde om de interoperabiliteitsinformatie publiek bekend te
maken.
</p>
<p>
De uitspraak hield ook stand bij de beslissing van het Europees
Hof van Eerste Aanleg in 2007. Uiteindelijk kreeg Samba en de
hele gemeenschap toegang tot de interoperabliliteitgegevens
tegen voorwaarden die compatibel zijn met de GNU General Public
License. De gegevens worden nu geïmplementeerd in meer en beter
interoperabele software, ten voordele van het hele
IT-ecosysteem.
</p>
<h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
<p>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
Vrije Software gedefinieerd met de vrijheden om de software te
gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
Vrije Software.
</p>
<h2>Perscontactt:</h2>
<ul>
<li>
Karsten Gerloff,
<email mailto="yes">gerloff@fsfe.org</email>,
+49 176 9690 4298</li>
<li>
Adriaan de Groot,
<a href="mailto:groot@fsfeurope.org">groot@fsfeurope.org</a></li>
<li>
Carlo Piana,
<a href="mailto:carlo@piana.eu">carlo@piana.eu</a></li>
</ul>
</body>
<tags>
<tag key="antitrust"/>
<tag key="european-commission"/>
<tag key="microsoft"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->