Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1276 lines
18 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-06-01">
<version>1</version>
<head>
<title>
En de winnaar van de FSFE Fellowshipzetel in de Algemene
Vergadering is ...
</title>
</head>
<body>
<h1>
En de winnaar van de FSFE Fellowshipzetel in de Algemene
Vergadering is ...
</h1>
<h2>Het verkiezingsresultaat</h2>
<p>
Sinds de FSFE <a href="/news/2008/news-20081210-01.html">een
Fellowshipzetel aan haar Algemene Vergadering (AV) heeft
toegevoegd </a>is er veel gebeurd. Torsten Grote, Jan-Hendrik
Peters, Michel Roche en Björn Schießle waren de eerste vier
Fellows die <a href="/news/2009/news-20090301-01.html">zich
kandidaat stelden</a> voor
de <a href="/news/2009/news-20090411-01.html">verkiezingsstrijd</a>.
</p>
<p>
Zij hebben
een <a href="https://wiki.fsfe.org/election09">verkiezingpagina</a>
gemaakt, geblogd over hun activiteiten en deelgenomen aan een twee
uur durende "meet the candidates" chatsessie via jabber. Tijdens
dit laatste evenement kregen de andere Fellows de kans om hen
beter te leren kennen, kon men hun mening vragen over het
Fellowshipprogramma en vragen hoe ze hun Fellowshipzetel in de AV
willen invullen.
</p>
<p>
Om middernacht is de één maand durende verkiezingsperiode
afgesloten en dit is het resultaat:
</p>
<ol>
<li>
<strong>Torsten Grote</strong>, condorcet winnaar: was sterker
dan al de andere kandidaten</li>
<li>
<strong>Björn Schießle</strong>, verliest 79–52 van Torsten
Grote</li>
<li>
<strong>Jan-Hendrik Peters</strong>, verliest 84-46 van Torsten
Grote en 70-65 van Björn Schießle</li>
<li>
<strong>Michel Roche</strong>, verliest 86–49 van Torsten Grote
en 65-62 van Jan-Hendrik Peters </li>
</ol>
<p>
Wij bedanken alle Fellows die aan dit proces hebben deelgenomen en
er voor de FSFE en de Fellowship een leerzame ervaring van gemaakt
hebben. In het bijzonder Björn, Jan-Hendrik en Michel om zich
kandidaat te stellen en voor de tijd die ze investeerden in hun
campagnes. En natuurlijk ook Torsten, proficiat met je overwinning!
</p>
<p>
De FSFE heet je hartelijk welkom op de volgende Algemene
Vergadering op 20 juni in Miraflores de la Sierra, Spanje.
</p>
<h2>Details van de verkiezing</h2>
<table class="matrix">
<thead>
<tr>
<th class="position"></th>
<th class="candidate"></th>
<th class="preference">1.</th>
<th class="preference">2.</th>
<th class="preference">3.</th>
<th class="preference">4.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Torsten Grote</td>
<td></td>
<td class="positive">79</td>
<td class="positive">84</td>
<td class="positive">86</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Björn Schießle</td>
<td class="negative">52</td>
<td></td>
<td class="positive">70</td>
<td class="positive">73</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jan-Hendrik Peters</td>
<td class="negative">46</td>
<td class="negative">65</td>
<td></td>
<td class="positive">65</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Michel Roche</td>
<td class="negative">49</td>
<td class="negative">60</td>
<td class="negative">62</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Stemrapport</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Torsten Grote</th>
<th>Jan-Hendrik Peters</th>
<th>Michel Roche</th>
<th>Björn Schießle</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
<td>geen mening</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>geen mening</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
<td>geen mening</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>4</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>2</td>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>geen mening</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>geen mening</td>
<td>geen mening</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
Stemmen worden in een willekeurige volgorde getoond.
</p>
<!-- file.csv -->
<p>
U
kan <a href="http://www.cs.cornell.edu/w8/~andru/cgi-perl/civs/download_ballots.pl?id=E_5cc679b25830f901">de
stemmen downloaden</a> als CSV.
</p>
<p>
De volgende tabel toont de winnende resultaten van een kandidaat
tegenover elke andere kandidaat. Keuze 1 wordt hoger geplaatst dan
keuze 2 als het stemresultaat voor keuze 1 sterker is dan elk
ander resultaat van 2 naar 1.
</p>
<table class="matrix">
<thead>
<tr>
<th class="position"></th>
<th class="candidate"></th>
<th class="preference">1.</th>
<th class="preference">2.</th>
<th class="preference">3.</th>
<th class="preference">4.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Torsten Grote</td>
<td>-</td>
<td class="positive">79–<small>52</small></td>
<td class="positive">84–<small>46</small></td>
<td class="positive">86–<small>49</small></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Björn Schießle</td>
<td class="negative">.</td>
<td>-</td>
<td class="positive">70–<small>65</small></td>
<td class="positive">73–<small>60</small></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jan-Hendrik Peters</td>
<td class="negative">.</td>
<td class="negative">.</td>
<td>-</td>
<td class="positive">65–<small>62</small></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Michel Roche</td>
<td class="negative">.</td>
<td class="negative">.</td>
<td class="negative">.</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->