Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

116 lines
4.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-02-02">
<version>1</version>
<head>
<title>De FSFE lanceert haar Vrije PDF-lezer campagne</title>
</head>
<body>
<h1>De FSFE lanceert haar Vrije PDF-lezer campagne</h1>
<p>
De <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship</a> van de
Free Software Foundation Europe is verheugd u haar nieuwste
initiatief te kunnen
voorstellen: <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a>,
een website met informatie over PDF en links naar Vrije Software
PDF-lezers voor de meest verspreide besturingssystemen.
</p>
<p>
"Dankzij Open Standaarden kunnen consumenten profiteren van een
goede interoperabiliteit, grotere concurrentie en een ruimere
keuze, wat hen onafhankelijk maakt van de producenten en hen
tevens beter waar biedt voor hetzelfde geld", zegt FSFE's
voorzitter Georg Greve. "Aangezien de meeste PDF versies voldoen
aan de kwaliteitseisen die men stelt voor het opmaken van
geformatteerde tekst en documenten, wordt het PDF-formaat vaak
gebruikt voor het verpreiden van informatie die gebruikers nodig
hebben voor specifieke producten. pdfreader.org toont
alternatieven die de kracht van het PDF-formaat als Open
Standaard extra in de verf zetten."
</p>
<p>
De coördinatoren van pdfreaders.org, Hannes Hauswedell en
Jan-Hendrik Peters hebben de meest recente versie van de site
online geplaatst. Gebruikers van het PDF-formaat kunnen er een
korte beknopte beschrijving vinden om beter gebruik te maken
van de voordelen die Open Standaarden en Vrije Software kunnen
bieden.
</p>
<p>
"Dankzij Vrije Software hebben we controle over de software die
we gebruiken. En Open Standaarden geven ons controle over onze
eigen gegevens, waar verschillende groepen implementaties voor
kunnen ontwikkelen", legt Jan-Hendrik Peters uit. "Wij willen
aantonen dat gebruikers van het Portable Document Format van
beide voordelen kunnen genieten."
</p>
<p>
Hannes Hauswedell voegt hier nog aan toe: "Net zoals bij Vrije
Softwareprojecten zijn we vertrokken van een idee. We hebben een
eerste versie van de website ontwikkeld. Dankzij massa's
feedback konden we de pagina steeds verbeteren. We willen dan
ook iedereen bedanken die ons hierbij hielp. Deze pagina is een
groepswerk, dat alleen bestaat dankzij elke individuele
bijdrage."
</p>
<p>
"De site bevat ook een pagina met banners in verschillende talen
die je naast de PDF-bestanden op je website kan plaatsen", zegt
Matthias Kirschner, coördinator van FSFE's Fellowship. "Wij
hopen dat binnen het jaar geen PDF-bestanden meer worden aangeboden
zonder de bijhorende alternatieve banner naar het
producent-onafhankelijke pdfreaders.org."
</p>
<h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
<p>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
Vrije Software.
</p>
<p>
U vindt meer informatie over het werk van de FSFE
via <a href="/">https://fsfe.org/</a>.
</p>
<h2>Contact</h2>
<ul>
<li>België: +32 2 747 03 57</li>
<li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73</li>
<li>Zweden: +46 31 7802160</li>
<li>Zwitserland: +41 43 500 03 66</li>
<li>VK: +44 29 200 08 17 7</li>
</ul>
<p>
<a href="/contact/contact.html">Coördinaten</a> van de FSFE.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->