Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

101 lines
4.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2009-01-20">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>
 6. Webbrowserinteroperabiliteit: de FSFE is verheugd over de
 7. beslissing van de EC en biedt ondersteuning aan
 8. </title>
 9. </head>
 10. <body>
 11. <h1>
 12. Webbrowserinteroperabiliteit: <br/>de FSFE is verheugd over de
 13. beslissing van de EC en biedt ondersteuning aan
 14. </h1>
 15. <p>
 16. Op 16 januari heeft het DG voor concurrentie een mededeling van
 17. punten van bezwaar bekendgemaakt tegen het feit dat Microsoft
 18. haar Internet Explorer (IE) gekoppeld heeft aan de groep van
 19. Windows besturingssystemen. Deze actie is een gevolg van een
 20. klacht ingediend door Opera, een Europees bedrijf dat zelf
 21. betrokken is in de ontwikkeling van webbrowsers.
 22. </p>
 23. <p>
 24. De Free Software Foundation Europe is verheugd over de
 25. beslissing van de Europese Commissie en biedt haar hulp aan
 26. tijdens het komende antitrustonderzoek. Zoals we ook al eerder
 27. verklaarden in een brief aan de Europese Commissaris voor
 28. concurrentie, Nelie Kroes, is anti-competitief gedrag
 29. onaanvaardbaar. Dit geldt zowel voor het koppelen van producten
 30. in markten waar men een quasi monopolie heeft als bij het
 31. omzeilen van standaarden en gelijkwaardige toegankelijkheid.
 32. </p>
 33. <p>
 34. "Webbrowsers worden cruciaal voor privaat en commercieel
 35. computergebruik", zegt shane Coughlan, juridisch coördinator van
 36. de FSFE. "De markt is er in het verleden niet in geslaagd om een
 37. oneerlijke verstoring van de desktopomgeving te voorkomen. We
 38. kunnen niet lijdzaam toezien nu deze praktijken opnieuw de kop
 39. opsteken."
 40. </p>
 41. <p>
 42. "Het is belangrijk dat geen enkel bedrijf de kans krijgt om in
 43. Europa haar concurrenten te vernietigen door gebruik te maken
 44. van de omarm, breidt uit en decimeer tactiek. Ongeacht deze
 45. wordt toegepast voor het manipuleren van
 46. interoperabiliteitsinformatie of om misbruik te maken van een
 47. dominante positie door producten op een oneerlijke wijze te
 48. koppelen of samen te voegen", zegt Georg Greve, voorzitter van
 49. de FSFE. "Microsoft is een bedrijf dat al eerder veroordeeld
 50. werd voor marktverstoring in de 'work group server' markt. En we
 51. zouden verheugd zijn als de Commissie ook de antitrustklacht die
 52. oorspronkelijk begin 2006 werd ingediend bij de Europese
 53. Commissie voor interoperabele systemen (ECIS) voor
 54. marktmisbruiken in andere domeinen, zou aanpakken."
 55. </p>
 56. <p>
 57. De FSFE publiceerde reeds eerder haar opinie over deze zaak: <a href="/news/2007/news-20071221-01">https://fsfe.org/news/2007/news-20071221-01</a>
 58. </p>
 59. <p>
 60. De brief die de FSFE aan de Europese Commissaris voor
 61. concurrentie Neelie Kroes schreef vindt u hier:<a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf">https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf</a>
 62. </p>
 63. <h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
 64. <p>
 65. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 66. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 67. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 68. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 69. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 70. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 71. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 72. Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 73. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 74. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 75. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 76. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 77. Vrije Software.
 78. </p>
 79. <p>
 80. U vindt meer informatie over het werk van de FSFE
 81. via <a href="/">https://fsfe.org/</a>.
 82. </p>
 83. <h2>Woordvoerder pers:</h2>
 84. <a href="mailto:greve@fsfe.org">greve@fsfe.org</a>
 85. <h2>Contact</h2>
 86. <ul>
 87. <li>België: +32 2 747 03 57</li>
 88. <li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73</li>
 89. <li>Zweden: +46 31 7802160</li>
 90. <li>Zwitserland: +41 43 500 03 66</li>
 91. <li>VK: +44 29 200 08 17 7</li>
 92. </ul>
 93. </body>
 94. <tags>
 95. <tag key="antitrust"/>
 96. <tag key="european-commission"/>
 97. <tag key="microsoft"/>
 98. <tag key="policy"/>
 99. </tags>
 100. </html>