Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20080228-01.ca.xhtml 3.1KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Notícies - L'FSFE demana a Microsoft que distribueixi sense restriccions l'informacio per l'interopoerabilitat.</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>L'FSFE demana a Microsoft que distribueixi sense restriccions l'informacio per l'interopoerabilitat.</h1>
 8. <p>La Comissió Europea ha multat Microsoft amb 899 milions
 9. d'euros per pràctiques, anteriors a octubre del 2007, contra la
 10. competència consistents en restringir l'accés a la informació sobre
 11. interoperabilitat mitjançant el pagament d'imports no raonables.
 12. Aquesta multa, a més a més de les imposades anteriorment de
 13. 497 i 280 milions d'euros durant la mateixa investigació, suma una
 14. sanció total de 1676 milions d'euros.</p>
 15. <p>"Microsoft és l'última companyia que promociona l'ús de
 16. les patents de programari per a restringir la interoperabilitat.
 17. Aquest comportament no té cabuda a la societat de la informació,
 18. on tots els components s'han de poder connectar de la mateixa
 19. forma, independentment del seu origen", comenta Georg Greve,
 20. president de la Free Software Foundation Europa.</p>
 21. <p>"La idea de restringir la interoperabilitat del programari via
 22. les patents és simplement inacceptable", comenta
 23. en Shane Coughlan, cap de la Freedom Task Force de l'FSFE. "La Comissió
 24. està reconeixent el problema, entenent els pagaments excessius per patents
 25. com una distorsió del mercat. Ens hem d'assegurar que això no torna a passar.
 26. Si Microsoft vol actuar de bona fe, ha d'oferir l'informació per l'interoperabilitat
 27. gratuïtament."</p>
 28. <p>"Microsoft ha abusat de la seva posició monopolística per evitar
 29. la lliure competència i la lliure elecció", explica Jonas Oberg, vicepresident
 30. de la Free Software Foundation Europa. "La decisió d'ahir de la Comissió
 31. és un pas per corregir-ho, tot i això Microsoft encara està recollint els
 32. beneficis del seu abús. Necessitem actuar per restaurar el mercat lliure
 33. en el programari europeu".</p>
 34. <p>Context: <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/318&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">Nota de premsa de la Comissió Europea</a>.</p>
 35. <p>Quant a la Free Software Foundation Europa:</p>
 36. <p class="aboutfsfe">La Free Software Foundation Europea (FSFE)
 37. és una organització sense ànim de lucre activa en diversos països
 38. Europeus i en activitats en tot el món. L'accés al programari determina
 39. qui pot participar en la societat digital. Per assegurar la participació
 40. igualitària en la societat de la informació, i la lliure competència, la
 41. Free Software Foundation Europa (FSFE) es dedica a la promoció del
 42. Programari Lliure, definit per les llibertats d'utilitzar, estudiar, modificar i copiar.
 43. Creada el 2001, les principals tasques de l'FSFE són assegurar el
 44. Programari Lliure políticament i legalment i proporcionar llibertat
 45. mitjançant el suport al desenvolupament del Programari Lliure.<br/>
 46. <br/>
 47. Més informació: http://fsfeurope.org</p>
 48. </body>
 49. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 50. <translator> Pere Urbón Bayes</translator>
 51. </html>
 52. <!--
 53. Local Variables: ***
 54. mode: xml ***
 55. End: ***
 56. -->