Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

170 lines
6.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>
Aankondiging van Document Freedom Day - 26 maart:
een wereldwijde actiedag voor het vrij maken van documenten
</title>
</head>
<body>
<h1>
Aankondiging van Document Freedom Day - 26 maart:<br />
Een wereldwijde actiedag voor het vrij maken van documenten
</h1>
<p class="background">
Aankondiging van Document Freedom Day<br />
26 maart: Een wereldwijde actiedag voor het vrij maken van
documenten<br />
Meld jouw DFD-team aan!
</p>
<p>
De Document Freedom Day (DFD) is een werelddag voor het vrij
maken van documenten met acties vanuit de basis voor de promotie
van Vrije Documentformaten en Open Standaarden in het
algemeen. De DFD is een initiatief van, en wordt gesteund door,
een groep van organisaties en bedrijven. De Free
Software Foundation Europe, ODF Alliance, OpenForum Europe, IBM,
Red Hat en Sun Microsystems, Inc. behoren, naast nog andere
organisaties, tot de groep van initiatiefnemers.
</p>
<p>
Op 26 maart 2008 zal de Document Freedom Day een wereldwijde
ontmoetingsplaats zijn voor het vrij maken van documenten en
voor Open Standaarden. Het zal teams van over heel de wereld
letterlijk de kans geven om hun "vlag te hijsen":
</p>
<p>
Een "DFD Starterspak" met een vlag, t-shirt, folders en
zelfklevers wordt momenteel samengesteld en zou de eerste week
van maart verstuurd moeten worden naar de eerste 100 teams die
zich aanmelden. Zestien teams hadden al ingetekend voor dit
persbericht tijdens de voorbereidende fase van de DFD. Meld je
team vlug aan!
</p>
<p>
"Wij zijn trots dat we deze wereldwijde actie ter promotie van
open en inclusieve informatie-uitwisseling kunnen ondersteunen",
zegt Marino Marcich, Managing Director, OpenDocument Format
Alliance. "Dankzij vrije documenten kan je electronische
documenten creëren, delen en bewaren zonder dat je verplicht
wordt software te kopen van één bepaald bedrijf."
</p>
<p>
"Data lock-in en de daaruit voortvloeinde afhankelijkheid van
één bedrijf vormen momenteel één van de grootste bedreigingen
voor de consument", zegt Georg Greve, voorzitter van de
FSFE. "Mensen beseffen dit verband momenteel pas als het te laat
is en ze de controle over hun eigen gegevens effectief verloren
hebben. Wij steunen de Document Freedom Day om meer mensen
bewust te maken van deze problematiek door dit te beginnen met
iets wat bijna alle computergebruikers aangaat: tekstdocumenten,
rekenbladen en presentaties."
</p>
<p>
"Vrije documentformaten en open standaarden zijn belangrijke
elementen van de steeds groeiende globale open source
gemeenschap", zegt Tom Rabon, executive vice president,
Corporate Affairs bij Red Hat. "Red Hat is een grote voorstander
van de Document Freedom Day. Iedereen die een toekomst ziet
waarin documenten gecontroleerd worden door de mensen die ze
bezitten en niet noodzakelijk door diegene die de technologie
ontwikkelt om ze toegankelijk te maken, moet zich voor deze dag
engageren."
</p>
<p>
Simon Phipps, Chief Open Source Officer, Sun Microsystems zegt:
"Zoals ik uitleg in mijn studie
"<a href="http://docs.google.com/View?docid=dhb29vwq_3dzb2cs"
title="Simon Phipps paper - Freedom to Leave">Freedom to
Leave</a>", is het fundamenteel voor deze groeiende markt dat
mensen vrij kunnen kiezen met welke software ze hun gegevens
bewerken. Ik sta volledig achter de doelstellingen van Vrije
Documenten."
</p>
<p>
Alexandre Oliva van de Free Software Foundation Latin America
(FSFLA) legt uit:"Als je je bestanden opslaat in een Vrije
Open Standaard zoals ODF, stel je je eigen toekomst veilig
omdat je de garantie hebt dat je de inhoud ervan altijd zal kunnen
decoderen en bewerken."
</p>
<p>
Graham Taylor directeur van OpenForum Europe: "OpenForum Europe
is verheugd over de aankondiging van de Document Freedom Day. De
essentie van alle 'openheid' zit vervat in het recht van
gebruikers, burgers, overheden, ... om op een vrije manier
documenten te gebruiken en te delen zowel nu als in de
toekomst. Niets toont duidelijker het altijd aanwezige gevaar om
gevangen te raken in een propriëtaire oplossing. Dit moet overheden
aanzetten tot onmiddellijke acties."
</p>
<p>De Document Freedom Day:</p>
<p class="aboutfsfe">
De Document Freedom Day (DFD) is een werelddag voor het vrij
maken van documenten met acties vanuit de basis voor de promotie
van Vrije Documentformaten en Open Standaarden in het
algemeen. De DFD is een initiatief van, en wordt gesteund door,
een groep van organisaties en bedrijven. Ars Aperta, COSS,
Esoma, de Free Software Foundations Europe en Latin America,
IBM, NLnet, de ODF Alliance, OpenForum Europe, OSL, iMatix, Red
Hat, Sun Microsystems, Inc., The Open Learning Centre, Opentia,
Estandares Abiertos behoren, naast nog andere organisaties, tot
de groep van initiatiefnemers</p>
<p class="aboutfsfe">
Een lijst van de groepen achter de DFD vindt u op<br />
<a href="http://documentfreedom.org/Who"
title="List of DFD supporting groups">
http://documentfreedom.org/Who</a>
</p>
<p class="aboutfsfe">
Een lijst van de DFD-teams vindt u op<br />
<a href="http://documentfreedom.org/Category:Teams"
title="List of DFD teams">
http://documentfreedom.org/Category:Teams</a>
</p>
<p class="aboutfsfe">
Bijkomende informatie:<br />
<a href="http://documentfreedom.org"
title="Document Freedom Day">
http://documentfreedom.org</a>
</p>
<p>Contact:</p>
<address>
contact at documentfreedom.org<br />
<br />
Graham Taylor graham at openforumeurope.org<br />
Ivan Jelic jelic at fsfeurope.org<br />
Kerri Catallozzi kcatallo at redhat.com<br />
Marino Marcich mmarcich at odfalliance.org<br />
Marko Milenovic milenovic at fsfeurope.org<br />
Terri Molini terri.molini at sun.com<br />
FSFLA info at fsfla.org<br />
</address>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->