Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Max Mehl 4bb5d23f4c
rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links
1 miesiąc temu
..
news-20060126-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060126-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060126-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060126-01.es.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060126-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060126-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060214-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060214-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060214-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060214-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060216-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060216-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060216-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060216-01.fr.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060216-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060216-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060224-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060226-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060226-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060226-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060226-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060226-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060310-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060310-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060310-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060310-01.fr.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060310-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060310-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060317-01.it.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060403-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060403-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060403-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060403-01.es.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060403-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060403-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060421-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060421-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060421-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060421-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060427-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060427-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060427-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060427-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060427-02.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060427-02.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060427-02.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060427-02.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060509-01.ca.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060509-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060509-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060509-01.fr.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060509-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060509-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060512-01.it.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060519-01.ca.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060519-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060519-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060519-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060519-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060519-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060523-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060613-01.ca.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060613-01.da.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060613-01.de.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060613-01.en.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060613-01.es.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060613-01.fr.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060613-01.it.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060613-01.nl.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20060713-01.ca.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060713-01.da.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060713-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060713-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060713-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20060727-01.ca.xml move gplv3 1 miesiąc temu
news-20060727-01.da.xml move gplv3 1 miesiąc temu
news-20060727-01.en.xml move gplv3 1 miesiąc temu
news-20060727-01.it.xml move gplv3 1 miesiąc temu
news-20060727-01.nl.xml move gplv3 1 miesiąc temu
news-20061003-01.ca.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061003-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061003-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061003-01.it.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061003-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061013-01.it.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20061103-01.it.xml rename all news files missing -01/-02 extension, and replace links 1 miesiąc temu
news-20061113-01.ca.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061113-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061113-01.fr.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061113-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061121-01.ca.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061121-01.de.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061121-01.en.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061121-01.fr.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu
news-20061121-01.nl.xml fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) 2 miesięcy temu