Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

23 lines
850 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-11-21">
 5. <title>L'FSFE esdevé el guardià legal del projecte Bacula</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Kern Sibbald, el fundador i programador en cap de la solució de còpies de
 9. seguretat en xarxa Bacula, ha adjudicat els seus drets d'autor a l'FSFE.
 10. «Volia subratllar el compromís del Projecte Bacula al Programari Lliure», ha
 11. dit Kern. «Bacula sempre ha estat un projecte de comunitat i simplement ho
 12. estem solidificant a llarg termini. Estic molt agraït a l'FSFE per oferir
 13. aquest servei perquè elimina una càrrega administrativa important del
 14. projecte, el que ens permet de centrar-nos en la tasca de programar».
 15. </p>
 16. </body>
 17. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-ca/2006-November/000197.html</link>
 18. </news>
 19. </newsset>