Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

21 lines
780 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-11-13">
 5. <title>Lancering Freedom Task Force, in samenwerking met gpl-violations.org</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. "Het is ons voornaamste doel ervoor te zorgen dat bedrijven zich al vanaf het begin houden
 9. aan de licentie, in plaats van achteraf de overtredingen te moeten bekampen," verteld Mr.
 10. Coughlan. "De mensen in de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor licenties, willen we
 11. aanmoedigen om ons te contacteren, zodat we samen problemen kunnen voorkomen, dat is
 12. veel eenvoudiger dan achteraf zaken op te lossen die we vooraf reeds konden bespreken."
 13. </p>
 14. </body>
 15. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q4/000159.html</link>
 16. </news>
 17. </newsset>