Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20061113-01.ca.xml 779B

123456789101112131415161718
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2006-11-13">
 4. <title>Posant en marxa la Freedom Task Force, en cooperació amb gpl-violations.org</title>
 5. <body>
 6. «Tenim un objectiu primari d'ajudar les corporacions a adherir-se a les
 7. llicències des del principi, més que haver-se de defensar contra les
 8. violacions després», explica el Sr. Coughlan. «Encoratgem els responsables
 9. per a la conformitat de les seves empreses a contactar-nos, de manera que
 10. puguem treballar junts per a evitar problemes de compliment de llicències,
 11. més que haver de resoldre després els problemes que es podien haver evitat
 12. des del principi».
 13. </body>
 14. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-ca/2006-November/000169.html</link>
 15. </news>
 16. </newsset>