Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

23 lines
820 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-11-13">
 5. <title>Posant en marxa la Freedom Task Force, en cooperació amb gpl-violations.org</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. «Tenim un objectiu primari d'ajudar les corporacions a adherir-se a les
 9. llicències des del principi, més que haver-se de defensar contra les
 10. violacions després», explica el Sr. Coughlan. «Encoratgem els responsables
 11. per a la conformitat de les seves empreses a contactar-nos, de manera que
 12. puguem treballar junts per a evitar problemes de compliment de llicències,
 13. més que haver de resoldre després els problemes que es podien haver evitat
 14. des del principi».
 15. </p>
 16. </body>
 17. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-ca/2006-November/000169.html</link>
 18. </news>
 19. </newsset>