Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20060727-01.da.xml 478B

123456789101112131415
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2006-07-27">
 4. <title>GPL version 3, udkast nummer 2 offentliggjort</title>
 5. <body>
 6. Efter seks måneder i offentlig høring, er det andet offentlige
 7. høringsudkast af GPLv3 nu online - som svar på reaktioner vedrørende
 8. patenter, <q>Digital Restrictions Management</q> og global
 9. eksigibilitet, blandt andre ting.
 10. </body>
 11. <link>http://fsfeurope.org/campaigns/gplv3</link>
 12. </news>
 13. </newsset>