Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

20 lines
520 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-07-27">
 5. <title>GPL version 3, udkast nummer 2 offentliggjort</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Efter seks måneder i offentlig høring, er det andet offentlige
 9. høringsudkast af GPLv3 nu online - som svar på reaktioner vedrørende
 10. patenter, <q>Digital Restrictions Management</q> og global
 11. eksigibilitet, blandt andre ting.
 12. </p>
 13. </body>
 14. <link>https://fsfe.org/activities/gplv3</link>
 15. </news>
 16. </newsset>