Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20060727-01.ca.xml 498B

1234567891011121314
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2006-07-27">
 4. <title>Publicat el segon esborrany de la versió 3 de la GPL</title>
 5. <body>
 6. Després de sis mesos de procés de consulta pública, el segon esborrany de discussió de la
 7. GPLv3 està ja en línia - responent a les peticions de públic sobre patents, Gestió Digital
 8. de Restriccions i enfortiment global entre d'altres coses.
 9. </body>
 10. <link>http://fsfeurope.org/campaigns/gplv3</link>
 11. </news>
 12. </newsset>