Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

24 lines
957 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-07-12">
 5. <title>Commissie aan Microsoft: Interoperabiliteit verhinderen heeft een prijs</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. De Europese Commissie beboet Microsoft voor 1,5 miljoen Euro per dag met
 9. terugwerkende kracht tot 16 december 2005, in totaal 280,5 miljoen Euro. Indien
 10. Microsoft zich tegen eind juli 2006 niet in regel stelt kan deze boete verdubbelen.
 11. Deze boetes worden opgelegd omdat Microsoft blijft weigeren zich te schikken naar
 12. de beslissing van de Europese Commissie om de informatie vrij te geven die nodig is om
 13. interoperabiliteit met concurrenten mogelijk te maken. Deze richtlijnen creëren een
 14. omgeving waar eerlijke concurrentie mogelijk is. De FSFE steunt de Europese Commissie
 15. sinds het begin van de zaak in 2001.
 16. </p>
 17. </body>
 18. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q3/000147.html</link>
 19. </news>
 20. </newsset>