Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20060713-01.da.xml 885B

1234567891011121314151617181920
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2006-07-12">
 4. <title>Kommissionen til Microsoft: At forhindre interoperabilitet har en omkostning</title>
 5. <body>
 6. Europakommissionen vil idømme Microsoft en bøde på 1,5 millioner euro
 7. pr. dag med tilbagevirkende kraft fra 16. december 2005, i alt 280,5
 8. millioner euro. Begynder Microsoft ikke at overholde betingelserne
 9. inden udgangen af juli 2006, vil dagbøderne blive fordoblet. Bøderne
 10. er en reaktion på Microsofts fortsatte ikke leven op til
 11. Europakommissionens beslutning om at gøre interoperabilitetsoplysninger
 12. tilgængelige for konkurrenter, som en nødvendig forudsætning for fair
 13. konkurrence. FSFE har støttet Europakommissionen siden sagens
 14. begyndelse i 2001.
 15. </body>
 16. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q3/000147.html</link>
 17. </news>
 18. </newsset>