Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
927 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-07-12">
 5. <title>Kommissionen til Microsoft: At forhindre interoperabilitet har en omkostning</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Europakommissionen vil idømme Microsoft en bøde på 1,5 millioner euro
 9. pr. dag med tilbagevirkende kraft fra 16. december 2005, i alt 280,5
 10. millioner euro. Begynder Microsoft ikke at overholde betingelserne
 11. inden udgangen af juli 2006, vil dagbøderne blive fordoblet. Bøderne
 12. er en reaktion på Microsofts fortsatte ikke leven op til
 13. Europakommissionens beslutning om at gøre interoperabilitetsoplysninger
 14. tilgængelige for konkurrenter, som en nødvendig forudsætning for fair
 15. konkurrence. FSFE har støttet Europakommissionen siden sagens
 16. begyndelse i 2001.
 17. </p>
 18. </body>
 19. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q3/000147.html</link>
 20. </news>
 21. </newsset>