Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

26 lines
1004 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-06-13">
 5. <title>Oplysninger om den internationale GPLv3-konference er online</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Som en markering af at den ét år lange offentlige høringsproces vedrørende
 9. et nyt udkast af fri softwares hjørnestenslicens, vil den tredje
 10. internationale GPLv3-konference være vært for eksperter fra Europa og hele
 11. verden.<br />
 12. Arrangementet finder sted på Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
 13. (CCCB), beliggende i hjertet af byen. Under den to dage lange begivenhed,
 14. vil der være indlæg fra eksperter, blandt andre Richard Stallman, præsident
 15. for FSF, Eben Moglen, bestyrelsesformand i Software Freedom Law Center,
 16. Georg Greve, præsident for FSF Europe og Harald Welte, grundlægger af
 17. gpl-violations.org.
 18. </p>
 19. </body>
 20. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000144.html</link>
 21. </news>
 22. </newsset>