Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

26 lines
1011 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-06-13">
 5. <title>En línea els detalls de la conferència internacional sobre la GPLv3</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Marcant el punt mig de la consulta pública, d'un any de durada, de la
 9. reescriptura de la llicència que és la pedra angular del Programari
 10. Lliure, la tercera conferència internacional sobre la GPLv3 acollirà
 11. experts d'Europa i de tot el món.<br />
 12. El lloc de reunió, al cor de la ciutat, és el Centre de Cultura
 13. Contemporània de Barcelona (CCCB). Allà, durant els dos dies de l'event,
 14. hi haurà presentacions d'experts incloent-hi en Richard Stallman,
 15. president de l'FSF, n'Eben Moglen, cap del Software Freedom Law Center
 16. (Centre Jurídic del Programari Lliure), en Georg Greve, president de
 17. l'FSF Europa i en Harald Welte, fundador de gpl-violations.org.
 18. </p>
 19. </body>
 20. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-ca/2006-June/000094.html</link>
 21. </news>
 22. </newsset>