Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
765 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-05-19">
 5. <title>Europa acollirà la 3a conferència internacional de la GPLv3: Barcelona, 22 i 23 de juny</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. La conferència tindrà lloc a Barcelona, Espanya, i aviat
 9. s'anunciarà el lloc exacte. Al gener, va començar un procés de
 10. consulta pública d'un any per a actualitzar la Llicència Pública
 11. General de GNU. Aquesta llicència, anomenada habitualment "la GPL",
 12. s'usa per a la majoria del Programari Lliure per a detallar
 13. les condicions de distribució del programari.
 14. </p>
 15. </body>
 16. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-ca/2006-May/000084.html</link>
 17. </news>
 18. </newsset>