Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
669 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-05-09">
 5. <title>De FSFE verwelkomt KDE e.V. als nieuwe geassocieerde organisatie
 6. </title>
 7. <body>
 8. <p>
 9. De KDE e.V. - een geregistreerde non-profit organisatie die de K Desktop
 10. Environment (KDE®) helpt met juridische en fiscale zaken - en de Free Software
 11. Foundation Europa (FSFE) zijn blij u hun associatie te melden, ze werken samen
 12. aan de promotie en de bescherming van Vrije Software voor de desktops in Europa
 13. en de wereld.
 14. </p>
 15. </body>
 16. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000139.html</link>
 17. </news>
 18. </newsset>