Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 
 
 
 

20 行
737 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<newsset>
<version>1</version>
<news date="2006-05-09">
<title>FSFE ønsker KDE e.V. velkommen som ny associeret organisation</title>
<body>
<p>
KDE e.V. - en registreret almennyttig organisation som repræsenterer K
Desktop Environment (KDE®) i juridiske og økonomiske anliggender - og Free
Software Foundation Europe (FSFE) er stolte over at kunne annoncere deres
status som associerede projekter, samarbejde på at udbrede og beskytte fri
software på brugeres skrivebordsmiljøer i Europe og over hele verden.
</p>
</body>
<link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000139.html</link>
</news>
</newsset>