Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20060509-01.ca.xml 703B

1234567891011121314151617
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2006-05-09">
 4. <title>L'FSFE dóna la benvinguda a KDE e.V. com a nova organització associada</title>
 5. <body>
 6. La KDE e.V. -una organització registrada sense ànim de lucre que
 7. representa el K Desktop Environment (KDE®) en matèries legals i
 8. financieres- i la Free Software Foundation Europa (FSFE) estan
 9. orgulloses d'anunciar el seu estatus d'associats, treballant junts per
 10. la promoció i la protecció del Programari Lliure en escriptoris
 11. d'usuaris d'Europa i de tot el món.
 12. </body>
 13. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-ca/2006-May/000072.html</link>
 14. </news>
 15. </newsset>