Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
760 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-04-27">
 5. <title>Microsoft: "Vores softwarepatenter udelukker interoperabilitet"</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Carlo Piana, Free Software Foundation Europes advokat på sagen forklarer:
 9. "Indgrebene har gjort det fuldstændig klart at den Blå Bobbel (Blue
 10. Bubble) kun fandtes i advokaternes indlæg. I mellemtiden har Microsoft
 11. ikke lagt skjul på denne Bobbels juridiske natur: et konglomerat af
 12. 46 patenter, som den hævder at have på ADS, hvis primære effekt er at
 13. forhindre interoperabilitet og, med tiden, konkurrence."
 14. </p>
 15. </body>
 16. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000138.html</link>
 17. </news>
 18. </newsset>