Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

23 lines
756 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-04-27">
 5. <title>Samba en FSFE: "Microsoft verhindert innovatie in de
 6. geïnformatiseerde samenleving"</title>
 7. <body>
 8. <p>
 9. "Bedrijven en overheden betalen een kunstmatig hooggehouden prijs voor hun
 10. software omdat Microsoft weigert de protocollen, om met haar producten te
 11. communiceren, bekend te maken. Dit is nochtans de gangbare praktijk in
 12. deze industrie." Dit verklaarde Andrew Tridgell, voorzitter en
 13. oprichter van het Samba Team, vandaag in naam van de FSFE voor het
 14. Europees Hof.
 15. </p>
 16. </body>
 17. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000137.html</link>
 18. </news>
 19. </newsset>