Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
787 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-04-27">
 5. <title>Samba og FSFE: "Microsoft - en forhindring i det digitale samfunds innovation!"</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. "Virksomheder og offentlige myndigheder, er nødt til at betale priser der
 9. holdes på et højt niveau på grund af Microsofts afvisning af at dele
 10. interoperabilitetsoplysninger med sine konkurrenter, som er normal praksis
 11. i industrien," forklarer Andrew Tridgell, præsident for og grundlægger af
 12. Samba-teamet i sin præsentation på vegne af Free Software Foundation
 13. Europe i EU-domstolen i dag.
 14. </p>
 15. </body>
 16. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000137.html</link>
 17. </news>
 18. </newsset>