Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

20 lines
610 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-04-21">
 5. <title>FSFE: &quot;Microsoft maakt klanten afhankelijk en
 6. vraagt softwarepatenten om concurrentie te voorkomen&quot;</title>
 7. <body>
 8. <p>
 9. De FSFE publiceerde vandaag een artikel op haar website waarin ze uitlegt
 10. hoe Microsoft haar klanten van zich afhankelijk maakt en deze techniek
 11. probeert te legaliseren door hun lobbywerk voor softwarepatenten.
 12. </p>
 13. </body>
 14. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000136.html</link>
 15. </news>
 16. </newsset>