Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

21 lines
648 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-02-26">
 5. <title>FSFE meent het: Word lid van het Fellowship en win een Vrije
 6. Software notebook!
 7. </title>
 8. <body>
 9. <p>
 10. FSFE wil haar leden bedanken voor hun steun. Net zoals vorig jaar, met de door
 11. xtops.de geschonken PDA, wil de Free Software Foundation Europa dit jaar op 1
 12. april twee notebooks verloten onder de actieve Fellows. Voor twee
 13. gelukkige winnaars brengt 1 april dit jaar meer dan een aprilvis.
 14. </p>
 15. </body>
 16. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q1/000131.html</link>
 17. </news>
 18. </newsset>