Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

24 lines
992 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-02-16">
 5. <title>FSFE tegen Microsoft: Stop met zagen en beantwoord de vragen!</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. "Na jaren vooronderzoek, een eerste uitspraak in 2004 en een zaak voor het
 9. Europees Hof die bijna 2 jaar aansleepte, moeten we nu wel besluiten dat
 10. Microsoft nooit de intentie heeft gehad zich te schikken naar de besluiten
 11. aangaande mededinging door de Europese Instellingen," verklaart Georg
 12. Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europa
 13. (FSFE). "Jarenlang moeten we nu al toezien op de vertragingsmanoeuvres van
 14. Microsoft, terwijl ze helemaal geen aanstalten maakt haar producten meer
 15. toegankelijk te maken voor concurrenten, waaronder Vrije Software en
 16. Samba, zodat echte vrije concurrentie onmogelijk blijft."
 17. </p>
 18. </body>
 19. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q1/000129.html</link>
 20. </news>
 21. </newsset>