Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20060216-01.nl.xml 950B

12345678910111213141516171819
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2006-02-16">
 4. <title>FSFE tegen Microsoft: Stop met zagen en beantwoord de vragen!</title>
 5. <body>
 6. "Na jaren vooronderzoek, een eerste uitspraak in 2004 en een zaak voor het
 7. Europees Hof die bijna 2 jaar aansleepte, moeten we nu wel besluiten dat
 8. Microsoft nooit de intentie heeft gehad zich te schikken naar de besluiten
 9. aangaande mededinging door de Europese Instellingen," verklaart Georg
 10. Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europa
 11. (FSFE). "Jarenlang moeten we nu al toezien op de vertragingsmanoeuvres van
 12. Microsoft, terwijl ze helemaal geen aanstalten maakt haar producten meer
 13. toegankelijk te maken voor concurrenten, waaronder Vrije Software en
 14. Samba, zodat echte vrije concurrentie onmogelijk blijft."
 15. </body>
 16. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q1/000129.html</link>
 17. </news>
 18. </newsset>