Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20060216-01.da.xml 920B

123456789101112131415161718
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2006-02-16">
 4. <title>FSFE til Microsoft: Hold op med at beklage jer, og hold jer til reglerne!</title>
 5. <body>
 6. "Efter flere års undersøgelser, den oprindelige kendelse fra 2004, samt en
 7. europæisk retssag, der har varet næsten to år, kan vi nu konkludere at
 8. Microsoft ikke på noget tidspunkt havde til sinds at efterkomme
 9. monopolkendelsen," kommenterer Georg Greve, præsident for Free Software
 10. Foundation Europe (FSFE). "Vi har ufrivilligt været vidner til flere års
 11. udsættelser, nøl og forsinkelsesmanøvrer, uden at Microsoft har gjort
 12. forsøg på at tillade interoperabilitet og konkurrence med sine
 13. konkurrenter, deriblandt fri software som eksempelvis Samba."
 14. </body>
 15. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q1/000129.html</link>
 16. </news>
 17. </newsset>