Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

23 lines
962 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-02-16">
 5. <title>FSFE til Microsoft: Hold op med at beklage jer, og hold jer til reglerne!</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. "Efter flere års undersøgelser, den oprindelige kendelse fra 2004, samt en
 9. europæisk retssag, der har varet næsten to år, kan vi nu konkludere at
 10. Microsoft ikke på noget tidspunkt havde til sinds at efterkomme
 11. monopolkendelsen," kommenterer Georg Greve, præsident for Free Software
 12. Foundation Europe (FSFE). "Vi har ufrivilligt været vidner til flere års
 13. udsættelser, nøl og forsinkelsesmanøvrer, uden at Microsoft har gjort
 14. forsøg på at tillade interoperabilitet og konkurrence med sine
 15. konkurrenter, deriblandt fri software som eksempelvis Samba."
 16. </p>
 17. </body>
 18. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q1/000129.html</link>
 19. </news>
 20. </newsset>