Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

18 lines
534 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-01-26">
 5. <title>EU's monopolsag: "Microsoft tilbyder forgiftet æble"</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. "Det synes nu tydeligt, at det blot var endnu et markedsføringskneb:
 9. I går opførte Microsoft sig som en røver, der efter at være blevet
 10. bedt om at lægge sin pistol fra sig, kaster en granat hen til dig."
 11. </p>
 12. </body>
 13. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q1/000126.html</link>
 14. </news>
 15. </newsset>