fsfe-website/global/data/modules/banner-become-supporter.nl.xml

17 lines
372 B
XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<version>1</version>
<module>
<div class="banner-become-supporter">
<p>
Uw financiële bijdrage is belangrijk voor de vrijheid in de
informatiesamenleving.
</p>
<fsfe-cd-donate-link class="btn btn-default">Word nu een supporter</fsfe-cd-donate-link>
</div>
</module>
</data>