Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

rms-fs-2006-03-09.nl.xhtml 95KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>
 5. Afschrift van Richard Stallman's toespraak over de Vrije Softwarebeweging, Zagreb
 6. ; 2006-03-09
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>De Vrije Softwarebeweging en de toekomst van de Vrijheid; 9 maart 2006</h1>
 11. <p>
 12. Wat volgt is een afschrift van een toespraak door Richard
 13. Stallman op 9 maart 2006 in Zagreb. De toespraak werd in het
 14. Engels gegeven. U kan eventueel
 15. onze <a href="http://wiki.fsfe.org/Transcripts#rms">lijst met
 16. toespraken van Richard Stallman</a> bezoeken.
 17. </p>
 18. <p>
 19. Richard Stallman lanceerde
 20. het <a href="/documents/gnuproject.html">GNU project</a> en
 21. de <a href="/documents/freesoftware.html">Free Software
 22. Foundation</a> in 1983. Stallman is voorzitter van de FSF, een
 23. zusterorganisatie van de FSFE.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Het originele (Engelse) afschrift van de toespraak werd gemaakt
 27. door Ciarán O'Riordan. Door lid te worden van de
 28. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship of FSFE</a> kan
 29. u soortgelijk werk ondersteunen. U kan ons ook ondersteunen
 30. met <a href="/help/donate">donaties aan de FSFE</a> en door
 31. anderen aan te moedigen dat ook te doen.
 32. </p>
 33. <p>
 34. De geluidsopnamen van deze toespraken staan online:
 35. </p>
 36. <ul>
 37. <li>
 38. <a
 39. href="http://mjesec.ffzg.hr/~dpavlin/stallman2006/free_software_movement_and_the_future_of_freedom_zagreb_09_march_2006.ogg">http://mjesec.ffzg.hr/~dpavlin/stallman2006/...
 40. [lange filenaam].ogg</a>
 41. </li>
 42. </ul>
 43. <h2>Verloop van de toespraak</h2>
 44. <ul>
 45. <li><a href="#what-is-free-software?">Wat is Vrije Software?</a></li>
 46. <li><a href="#why-are-these-the-essential-freedoms?">Waarom zijn dit de essentiële
 47. vrijheiden?</a></li>
 48. <li><a href="#freedom-two">Vrijheid twee</a></li>
 49. <li><a href="#freedom-zero">Vrijheid nul</a></li>
 50. <li><a href="#freedom-one">Vrijheid een</a></li>
 51. <li><a href="#freedom-three">Vrijheid drie</a></li>
 52. <li><a href="#directly-funding-free-software-development">Rechtstreekse ondersteuning
 53. van Vrije Softwareontwikkeling</a></li>
 54. <li><a href="#comparing-free-and-proprietary-software">Vergelijking tussen Vrije en
 55. propriëtaire software.</a></li>
 56. <li><a href="#the-situation-in-1983">De situatie in 1983</a></li>
 57. <li><a href="#choosing-the-unix-design">Kiezen voor het UNIX-ontwerp</a></li>
 58. <li><a href="#the-name-gnu">De naam "GNU"</a></li>
 59. <li><a href="#gnu-and-linux">GNU en Linux</a></li>
 60. <li><a href="#software-freedom-needs-to-be-widely-understood">Software vrijheiden
 61. moeten algemeen bekend raken</a></li>
 62. <li><a href="#we-urgently-need-people-to-work-on-stage-2">We hebben dringend
 63. mensen nodig die werk maken van "deel 2"</a></li>
 64. <li><a href="#today-we-have-enemies">Vandaag hebben we vijanden</a></li>
 65. <li><a href="#we-need-to-stop-wasting-our-market-power">Wij moeten ermee ophouden
 66. onze macht over de markt te vergooien</a></li>
 67. <li><a href="#treacherous-computing">Treacherous Computing</a></li>
 68. <li><a href="#the-dmca-and-eucd-laws">De DMCA en EUCD wetgevingen</a></li>
 69. <li><a href="#software-patents">Softwarepatenten</a></li>
 70. <li><a href="#more-legislative-battles">Er komen nog juridische veldslagen</a></li>
 71. <li><a href="#free-software-and-schools">Vrije Software en onderwijs</a></li>
 72. <li><a href="#st-ignucias-and-the-church-of-emacs">St. IGNUcius en de kerk van Emacs
 73. </a></li>
 74. <li><a href="#q1">Vraag #1: Wat is uw mening over Mono?</a></li>
 75. <li><a href="#q2">Vraag #2: Hoe denkt u over BSD-licenties?</a></li>
 76. <li><a href="#q3">Vraag #3: Wat moeten we doen als mensen onze licenties overtreden?
 77. </a></li>
 78. <li><a href="#q4">Vraag #4: Het zou duidelijker vermeld moeten worden dat het
 79. publiceren van aanpassingen niet verplicht is.</a></li>
 80. <li><a href="#q5">Vraag #5: Bevat jouw halo propriëtaire software?</a></li>
 81. <li><a href="#q6">Vraag #6: Wat is jouw mening over de Creative Commons licentie(s)?</a></li>
 82. <li><a href="#q7">Vraag #7: Kent u een vrije cultuurorganisatie?</a></li>
 83. <li><a href="#q8">Vraag #8: Moet Vrije Software niet duur zijn aangezien het zo
 84. waardevol is?</a></li>
 85. <li><a href="#links-for-further-reading">Links naar extra informatie</a></li>
 86. </ul>
 87. <h2>Het afschrift van de voordracht</h2>
 88. <p>
 89. <span id="what-is-free-software?">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Wat is Vrije
 90. Software?]</span>
 91. </p>
 92. <p>
 93. [00:03:10]
 94. </p>
 95. <p class="indent">
 96. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Wat is Vrije Software? Vrije
 97. Software, is software die de vrijheden van zijn gebruikers respecteert. Software die u kan
 98. gebruiken maar die uw vrijheden niet respecteert, wordt propriëtaire of niet-vrije
 99. software genoemd.
 100. </p>
 101. <p class="indent">
 102. Propriëtaire software houdt zijn gebruikers geïsoleerd en hulpeloos. Geïsoleerd omdat het
 103. voor elke gebruiker verboden is om te delen met de anderen, en hulpeloos omdat de
 104. gebruikers de broncode niet bezitten, waardoor ze niets kunnen veranderen, en zelfs niet
 105. weten wat het programma echt allemaal doet.
 106. </p>
 107. <p class="indent">
 108. Maar Vrije Software, wat naar het schijnt vertaald wordt als slobodni softver [in het
 109. Kroatisch], is software die de vrijheden van zijn gebruikers respecteert. Wat bedoel ik
 110. daarmee? Het volstaat niet dat men zegt: &quot;<span style="font-style: italic;">Ik ben
 111. voor vrijheid</span>&quot;. Eén vraag is cruciaal: welke zijn de essentiële vrijheden die
 112. iedereen moet hebben?
 113. </p>
 114. <p>
 115. [00:04:27]
 116. </p>
 117. <p class="indent">
 118. Er zijn vier essentiële vrijheden voor de gebruiker van een programma.
 119. </p>
 120. <ul>
 121. <li>
 122. Vrijheid nul, de vrijheid een programma te gebruiken zoals u zelf wil, voor om het even
 123. welk doel.
 124. </li>
 125. <li>
 126. Vrijheid één, de vrijheid om de broncode van een programma te bestuderen en te
 127. veranderen als u dat wil.
 128. </li>
 129. <li>
 130. Vrijheid twee, de vrijheid om uw buur te helpen. Dat is de vrijheid om kopieën te maken en
 131. ze onder anderen te verdelen, als u dat wil.
 132. </li>
 133. <li>
 134. Vrijheid drie, de vrijheid om de gemeenschap te helpen. Dat is de vrijheid om aangepaste
 135. versies van een programma te verdelen en te publiceren, als u dat wil.
 136. </li>
 137. </ul>
 138. <p class="indent">
 139. Een programma dat deze vier vrijheden garandeert, is Vrije Software. Als één van deze
 140. vrijheden niet substantieel aanwezig is - lees onvoldoende beschikbaar - dan is het
 141. programma propriëtaire software, wat betekent dat het verdeeld wordt onder een
 142. onethisch systeem en dus beter niet gebruikt wordt, en beter niet ontwikkeld was geweest.
 143. </p>
 144. <p>
 145. [00:05:45]
 146. </p>
 147. <p class="indent">
 148. Ik wil wel opmerken dat de meerderheid van de software, bijna alle software, noch vrij noch
 149. propriëtair is. De meeste software is maatwerk, specifiek ontwikkeld voor één klant. Als
 150. deze klant al deze vrijheden heeft, als de klant volledige rechten heeft over de software,
 151. dan kan men dit strikt genomen Vrije Software noemen. Er is slechts één gebruiker en die
 152. gebruiker is vrij. Er wordt geen gebruiker aan banden gelegd; niemand wordt verkeerd
 153. behandeld. Vaak komen er nog wel andere ethische vragen in zo'n situatie. Er zijn vaak
 154. ethische vragen in een mensenleven, maar in dit specifieke geval, wordt er eigenlijk geen
 155. kwaad gedaan.
 156. </p>
 157. <p>
 158. <span id="why-are-these-the-essential-freedoms?">(<a href="#menu">menu</a>)
 159. [Sectie: Waarom zijn dit de essentiële vrijheden?]</span>
 160. </p>
 161. <p class="indent">
 162. Waarom zijn deze vrijheden essentieel? Waarom definiëren we Vrije Software op
 163. <span style="font-style: italic;">deze</span> manier?
 164. </p>
 165. <p>
 166. <span id="freedom-two">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Vrijheid twee]</span>
 167. </p>
 168. <p class="indent">
 169. Vrijheid twee is essentieel op fundamenteel ethische grond, opdat u een eerlijk, ethisch
 170. leven kan leiden als lid van uw gemeenschap. Als u een programma gebruikt dat u
 171. vrijheid twee niet geeft, loopt u steeds het risico op een moreel dilemma. Als één van je
 172. vrienden vraagt: &quot;<span style="font-style: italic;">Dat is een leuk programma,
 173. mag ik een een kopietje?</span>&quot;, heeft u de keuze tussen kwaad en kwaad. Eerste
 174. kwaad: geef uw vriend een kopie en overtreed de licentie van het programma. Het andere
 175. kwaad: u geeft uw vriend geen kopie en vervult dus de voorwaarden van de licentie.
 176. </p>
 177. <p class="indent">
 178. Eens u in deze situatie verzeild raakt, moet u kiezen voor het minste kwaad. Het minste
 179. kwaad is het geven van de kopie, en dus de licentie van het programma overtreden.
 180. </p>
 181. <p>
 182. [gelach]
 183. </p>
 184. <p class="indent">
 185. Maar waarom is dat het minste kwaad? We veronderstellen dat deze vriend een goed
 186. mens is, die u steeds eerlijk behandeld heeft en dus uw medewerking verdient. We
 187. kunnen dit veronderstellen want anders zou het gaan over een slecht mens, iemand
 188. waarvan je liever niet hebt dat hij uw hulp vraagt. Dit is een makkelijk geval, u zegt
 189. gewoon: &quot;<span style="font-style: italic;">Waarom zou ik u moeten helpen?
 190. </span>&quot;. Het wordt dus pas moeilijk als deze persoon een goed mens is, die u en
 191. anderen van nature wil helpen.
 192. </p>
 193. <p class="indent">
 194. We weten dat de ontwikkelaar van het programma vrijwillig het solidariteitsprincipe van
 195. uw gemeenschap heeft aangevallen, bewust probeert om u af te zonderen van de rest
 196. van de wereld. Dus als u verplicht wordt om een slechte keuze te maken, kan u beter
 197. kiezen voor het benadelen van iemand die het verdient, iemand die zelf ook kwaad doet.
 198. Beter voor deze persoon te kiezen dan voor iemand die u geen kwaad doet.
 199. </p>
 200. <p class="indent">
 201. Maar ook al kiest u voor het minste kwaad, dan nog is het geen goede keuze. Het is nooit
 202. goed - toch niet helemaal - om een overeenkomst te sluiten en ze dan niet na te leven.
 203. Het kan de juiste keuze zijn, maar dan nog is het geen goede keuze.
 204. </p>
 205. <p class="indent">
 206. Op gebied van software is er maar één ding erger dan een niet-officiële kopie van een
 207. propriëtair programma en dat is een officiële kopie van zo'n programma. Een officiële
 208. kopie doet evenveel kwaad aan heel zijn gemeenschap van gebruikers, maar
 209. daarenboven heeft de ontwikkelaar, de aanstoker van het kwaad, er ook nog voordeel bij.
 210. </p>
 211. <p class="indent">
 212. Als u hier goed over nadenkt, het hoe en waarom van het dilemma goed begrijpt, beseft u
 213. dat men ervoor moet zorgen nooit in dat dilemma verzeild te raken. Dat kan op twee
 214. manieren. De eerste manier, die waarschijnlijk de voorkeur draagt van de propriëtaire
 215. softwareontwikkelaars: zorg dat je geen vrienden hebt.
 216. </p>
 217. <p>
 218. [gelach]
 219. </p>
 220. <p class="indent">
 221. De andere: gebruik geen propriëtaire software.
 222. </p>
 223. <p>
 224. [00:10:25]<br />
 225. [00:11:25]
 226. </p>
 227. <p class="indent">
 228. Als u geen propriëtaire software gebruikt, dan stelt u zichzelf nooit bloot aan dit dilemma.
 229. Ik aanvaard alleen kopieën van Vrije Software. Als een vriend mij vraagt voor een kopie
 230. van een programma, zal ik nooit voor de verscheurende keuze staan, en kan ik legaal een
 231. kopie aan hem bezorgen. Als iemand bereid is mij een programma te bezorgen, dat mij
 232. interessant lijkt, onder de voorwaarde dat ik dat niet kan delen met anderen, dan zeg ik
 233. nee. Ik wil zo leven dat ik nergens beschaamd voor hoef te zijn.
 234. </p>
 235. <p class="indent">
 236. De meest essentiële bronnen van om het even welke gemeenschap zijn niet haar
 237. fysieke bezittingen, maar wel haar psycho-sociale waarden. Het is de geest van goede
 238. wil; De behoefte om uw buren te helpen. Het is geen toeval dat de belangrijkste
 239. godsdiensten deze waarden van goede wil al duizenden jaren actief promoten. Ze doen
 240. dit omdat de kleinste toename van deze waarden, de levenskwaliteit voor iedereen
 241. verbetert.
 242. </p>
 243. <p class="indent">
 244. Welke besluiten moeten wij trekken als belangrijke sociale instituten zeggen dat delen
 245. slecht is? Waar zijn ze mee bezig? Zij vergiftigen deze levensbelangrijke waarden, iets wat
 246. geen enkele gemeenschap zich kan veroorloven. Geen enkele gemeenschap heeft een
 247. teveel aan goede wil. Geen enkele gemeenschap kan het zich veroorloven deze waarden
 248. te verspillen.
 249. </p>
 250. <p class="indent">
 251. En wat betekent het als ze zeggen dat u een piraat bent als u uw buren helpt? Waar zijn ze
 252. mee bezig? Ze vergelijken het helpen van uw buren, met het kapen van schepen. Deze
 253. vergelijking is helemaal fout aangezien het aanvallen van schepen ronduit slecht is,
 254. terwijl het helpen van je buren lovenswaardig is.
 255. </p>
 256. <p class="indent">
 257. En wat betekent het als men zware straffen, zoals jarenlange gevangenisstraffen, oplegt
 258. aan mensen die hun buren helpen? Hoeveel meer angst moet men ons nog aanjagen
 259. voordat onze buren te bang worden om nog iets met ons te delen, of voordat jullie te
 260. bang worden om nog iets met hen te delen.
 261. </p>
 262. <p>
 263. [00:14:07]
 264. </p>
 265. <p class="indent">
 266. Dit angstniveau, deze terreurcampagne, proberen de ontwikkelaars van niet-vrije software
 267. op te leggen aan alle mensen over de hele wereld. Ik gebruik de term
 268. &quot;<span style="font-style: italic;">terreurcampagne</span>, niet alleen om mijn
 269. afkeur voor deze praktijk aan te tonen, maar ook omdat in minstens twee landen
 270. ontwikkelaars van propriëtaire software al gedreigd hebben met verkrachting voor het
 271. bezitten van illegale kopieën van propriëtaire software. Als men mensen begint te
 272. bedreigen met verkrachting, is volgens mij het woord terreurcampagne gepast. Ik vind
 273. dat wij deze terreurcampagne moeten stoppen. Wij mogen dit niet laten gebeuren.
 274. </p>
 275. <p>
 276. [00:14:53]
 277. </p>
 278. <p class="indent">
 279. Daarom bestaat vrijheid nummer twee, de vrijheid om uw buur te helpen. De vrijheid om
 280. kopieën te maken en ze uit te delen aan anderen.
 281. </p>
 282. <p>
 283. <span id="freedom-zero">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Vrijheid nul]</span>
 284. </p>
 285. <p class="indent">
 286. Vrijheid nul is onmisbaar voor andere redenen. Het is de vrijheid om een programma te
 287. gebruiken voor om het even welk doel u nuttig lijkt. Het kan u verrassen, maar er zijn
 288. propriëtaire programma's die u zelfs deze minimale vrijheid niet gunnen. Sommige
 289. programma's leggen beperkingen op voor hoe vaak u het gebruikt, of wanneer, of hoe,
 290. of voor welke taken, of voor welk doel.
 291. </p>
 292. <p class="indent">
 293. Op deze manier heeft u overduidelijk geen controle meer over uw eigen computer. Dus is
 294. vrijheid nul onontbeerlijk om controle te krijgen over uw eigen computer, maar het volstaat
 295. niet; je hebt dankzij vrijheid nul alleen nog maar de vrijheid om op uw eigen computer die
 296. zaken te doen die de ontwikkelaar voor jou gekozen heeft.
 297. </p>
 298. <p>
 299. <span id="freedom-one">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Vrijheid één]</span>
 300. </p>
 301. <p class="indent">
 302. Wilt u echt controle over uw computer, dan moet u ook deze beslissingen aan de
 303. ontwikkelaar onttrekken zodat u zelf deze keuzes kan maken. Daarvoor heeft u vrijheid
 304. één nodig, de vrijheid om de broncode te bestuderen, en deze aan te passen zodat een
 305. programma doet wat u wil. Als u deze vrijheid niet bezit, weet u nooit wat een programma
 306. echt doet.
 307. </p>
 308. <p class="indent">
 309. Vroeger werd me verteld dat Ceauşescu beslist had om alle telefoons zo te maken dat
 310. men ze makkelijk kon afluisteren - vooral de regering kon dat makkelijk. Vandaag doen
 311. propriëtaire ontwikkelaars iets soortgelijks. Veel niet-vrije programma's bevatten
 312. kwaadaardige code, alleen ontwikkeld om het gedrag van de gebruiker te bespioneren,
 313. zijn mogelijkheden te beperken en soms zelfs om hem kwaad te berokkenen.
 314. </p>
 315. <p class="indent">
 316. Spionagecode is wijd verspreid. Een niet-vrij programma dat zijn gebruikers bespioneert
 317. kennen jullie waarschijnlijk wel, het noemt Windows XP. Als een gebruiker van Windows XP,
 318. en ik zeg bewust niet &quot;<span style="font-style: italic;">u</span>&quot; aangezien
 319. jullie nooit zo'n programma zouden gebruiken, dus als een gebruiker van Windows XP
 320. in zijn eigen bestanden zoekt naar een woord, verstuurt Windows een bericht waarin
 321. staat naar welk woord je zocht. Dat is één van de spionagefuncties.
 322. </p>
 323. <p class="indent">
 324. Wanneer Windows voorstelt om uw systeem te updaten, om de laatste veranderingen
 325. te downloaden, verstuurt hij een lijst met al de software die op uw computer geïnstalleerd
 326. is. Dat is een andere spionagefunctie.
 327. </p>
 328. <p class="indent">
 329. Het is niet eenvoudig om deze spionagefuncties te ontdekken. Microsoft vertelt de
 330. mensen namelijk niet dat ze op deze wijze bespioneerd zullen worden. Ze plaatsen
 331. waarschijnlijk een zinnetje in hun licentie dat zegt: &quot;<span style="font-style: italic;">
 332. U gaat ermee akkoord dat wij alle informatie verzamelen die nodig is voor watdanook blah
 333. blah blah</span>&quot;. De gebruikers nemen meestal niet de tijd de hele licentie te
 334. lezen, en diegenen die dat wel doen, worden er niet veel wijzer van.
 335. </p>
 336. <p class="indent">
 337. Het zit zo, er is heel wat ingenieus onderzoek nodig geweest om de ontdekken dat
 338. Windows de lijst van geïnstalleerde programma's doorstuuurt, aangezien het deze lijst
 339. gecodeerd doorstuurt.
 340. </p>
 341. <p>
 342. [00:18:45]
 343. </p>
 344. <p class="indent">
 345. Het bespioneren van de gebruikers gebeurt niet alleen in Windows. Ook de Windows
 346. Media Player bespiedt zijn gebruikers, dit programma volgt u op de voet en rapporteert
 347. elke site die de gebruiker bekijkt.
 348. </p>
 349. <p class="indent">
 350. Denk nu alstublieft niet dat deze slechte praktijken alleen bij Microsoft voorkomen. Microsoft
 351. is slechts één van de vele ontwikkelaars van software die gebruikers onderwerpt.
 352. Realplayer doet juist hetzelfde. Ook dit programma volgt de gebruiker op de voet en
 353. rapporteert elke pagina die de bezoeker bekijkt.
 354. </p>
 355. <p class="indent">
 356. En ook de Tivo doet hetzelfde. Deze Tivo is een interessante zaak aangezien veel Vrije
 357. Softwaregemeenschappen de Tivo aanvankelijk blij onthaalden. De Tivo gebruikt
 358. namelijk veel Vrije Software; er zit een GNU/Linux systeem in.
 359. </p>
 360. <p class="indent">
 361. Dus mensen riepen &quot;<span style="font-style: italic;">Wow fantastisch! Zij gebruiken
 362. onze software, zij genieten van ons werk, wij juichen dit toe.</span>&quot;. De Tivo bevat
 363. spijtig genoeg ook niet-vrije software en bespioneert zijn gebruikers. Het rapporteert elk
 364. programma waar de gebruiker naar kijkt.
 365. </p>
 366. <p class="indent">
 367. Dit toont aan de we niet ver genoeg gaan, ons einddoel moet meer zijn dan juist het feit dat
 368. ze Vrije Software gebruiken. We moeten als doel stellen dat ze geen niet-vrije software
 369. gebruiken, dat wij geen niet-vrije software gebruiken. Als je uw vrijheid wil behouden, moet
 370. u alle programma's verwerpen die deze vrijheid wegnemen en elk niet-vrij programma
 371. ontneemt u uw vrijheden.
 372. </p>
 373. <p class="indent">
 374. Als u een computer hebt die wat Vrije Software draait, gedeeltelijk op Vrije Software
 375. draait, betekent dat niet dat deze computer uw vrijheid respecteert. Hij respecteert uw
 376. vrijheid slechts gedeeltelijk.
 377. </p>
 378. <p>
 379. [00:21:00]
 380. </p>
 381. <p class="indent">
 382. Slechte praktijken gaan verder dan spionage. Er worden ook functies ingebouwd waardoor
 383. de software weigert te werken. Waardoor programma's zeggen
 384. &quot;<span style="font-style: italic;">Ik wil u dit bestand niet tonen, jij mag van mij geen
 385. stuk van dit bestand copiëren, ik druk dit bestand niet af voor u, ik vind u niet leuk genoeg.
 386. </span>&quot; Dit is ook bekend als DRM - Digital Restrictions Management, de
 387. internationale functie om dienst te weigeren.
 388. </p>
 389. <p class="indent">
 390. En er bestaan ook geheime ingangen. Enkele jaren geleden werd een niet-vrij programma
 391. bevrijd, toen gebruikers de broncode bestudeerden, ontdekten ze dat er al jaren een
 392. achterpoortje was ingebouwd.
 393. </p>
 394. <p class="indent">
 395. Zolang het programma propriëtair was kon niemand dit ontdekken. Men kon niet zien dat
 396. er een achterpoortje was. Pas toen het programma bevrijd werd, zagen ze het achterpoortje
 397. en hebben ze dit natuurlijk onmiddellijk verwijderd.
 398. </p>
 399. <p class="indent">
 400. Een propriëtair programma met zo'n achterpoortje waarvan u allicht al een hebt gehoord
 401. heet Windows XP. Als Windows XP u een update voorstelt, kent Microsoft de identiteit van
 402. de gebruiker en kan Microsoft hem een op maat gesneden update aanbieden. Wat
 403. betekent dat? Het betekent dat de gebruiker volledig is onderworpen aan de wil van
 404. Microsoft, zij kunnen met zijn systeem doen wat zij willen.
 405. </p>
 406. <p class="indent">
 407. In 1999 heeft men in de Microsoft server software een achterpoortje ontdekt dat speciaal
 408. voor de US National Security Agency gecreëerd werd. U kan niet-vrije software niet
 409. vertrouwen. Niet-vrije software geeft de ontwikkelaars macht over de gebruikers. Deze
 410. macht kan op veel manieren gebruikt worden tegen de gebruikers. Sommige ontwikkelaars
 411. gebruiken deze macht, anderen niet. Zolang u geen slechte functies ontdekt in de software
 412. weet u niet tot welke categorie een ontwikkelaar behoort. U kan nooit weten of zo'n
 413. softwareontwikkelaar betrouwbaar is.
 414. </p>
 415. <p class="indent">
 416. Laten we veronderstellen dat we nu praten over zo'n programma waarin de ontwikkelaars
 417. geen boosaardige code verstopten - er bestaan namelijk nog ontwikkelaars, die oprecht
 418. proberen een programma te schrijven dat ten dienste staat van de gebruikers.
 419. </p>
 420. <p class="indent">
 421. Ook zij zijn maar mensen, ze maken dus fouten. Alle programmeurs maken fouten. Hun
 422. code bevat 'bugs'. Een gebruiker van niet-vrije software is even hulpeloos tegen een
 423. toevallig gemaakte fout als tegen bewust geschreven boosaardige code. De gebruiker
 424. van niet-vrije software is de gevangene van zijn software.
 425. </p>
 426. <p>
 427. [00:25:05]
 428. </p>
 429. <p class="indent">
 430. Wij, ontwikkelaars van Vrije Software, zijn ook mensen. Ook wij maken fouten, en onze
 431. programma's bevatten 'bugs'. Maar als onze software fouten of code bevat die
 432. zaken doet die u niet bevallen, dan kan u dat herstellen, want wij respecteren uw vrijheid
 433. om dat te herstellen, de vrijheid om de code te veranderen. Om het even wat wij schreven
 434. en wat u niet bevalt, kan u veranderen omdat wij uw vrijheid om dit te doen respecteren.
 435. </p>
 436. <p class="indent">
 437. Maar vrijheid één volstaat niet. Vrijheid één geeft u wel de vrijheid om zelf de code te
 438. bestuderen en te veranderen als u dat wil. En toch is dat niet voldoende, er zijn namelijk
 439. miljoenen computergebruikers wereldwijd die helemaal niet weten hoe ze moeten
 440. programmeren. Zij kunnen deze vrijheid niet zelf uitoefenen. En ook voor programmeurs
 441. zoals ik, volstaat deze vrijheid één niet, er is namelijk veel te veel software - te veel Vrije
 442. Software. Niemand is in staat om alles te bestuderen, en de aanpassingen uit te voeren
 443. die zij noodzakelijk achten.
 444. </p>
 445. <p class="indent">
 446. Dit krijgt één mens nooit verwezenlijkt.
 447. </p>
 448. <p>
 449. <span id="freedom-three">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Vrijheid drie]</span>
 450. </p>
 451. <p class="indent">
 452. Samenwerking is de enige mogelijke manier om controle te krijgen over de software die
 453. we gebruiken. Om dit mogelijk te maken hebben we vrijheid drie nodig, de vrijheid om uw
 454. gemeenschap te helpen, de vrijheid om aangepaste versies van een programma te
 455. publiceren of te verspreiden, als je dat wil.
 456. </p>
 457. <p class="indent">
 458. Met deze vrijheid kunnen we samen controle krijgen over software. Vrije Software is
 459. software die ontwikkeld wordt onder de democratische controle van haar gebruikers. Niet
 460. in de strikte betekenis van democratie, waar iedereen een stem kan uitbrengen waarna
 461. de software op de verkozen manier ontwikkeld wordt. Het is nog veel beter dan dat. Als
 462. er een Vrije Softwareprogramma is, en veel mensen willen dat het in een bepaalde
 463. richting evolueert, zal daar aan gewerkt worden en worden de verbeteringen
 464. gepubliceerd. Het programma zal dan duidelijk in deze richting evolueren.
 465. </p>
 466. <p class="indent">
 467. Als er nu slechts enkele mensen vooruitgang willen maken in een bepaalde richting, dan
 468. kan dat, zij kunnen het programma laten evolueren in de door hen gekozen richting, maar
 469. zullen beperkt worden door de hoeveelheid werk die anderen erin willen investeren. En
 470. als de veranderingen de meeste gebruikers niet bevallen, zullen die hun eigen versie
 471. blijven gebruiken. De belangrijkste versie zal evolueren in deze richting, maar anderen
 472. die iets anders willen, zijn vrij het programma verder te ontwikkelen in de door hun
 473. gekozen richting.
 474. </p>
 475. <p class="indent">
 476. Als een miljoen mensen een bepaalde verandering willen in een Vrije Softwareprogramma,
 477. bestaat de kans dat enkele duizenden daarvan de kennis hebben om dat ook uit te voeren.
 478. Vroeg of laat zullen enkelen daarvan deze verandering uitwerken, en hun aangepaste
 479. versie publiceren. Eén miljoen mensen zullen deze nieuwe versie gaan gebruiken. Alleen
 480. programmeurs zijn in staat om van vrijheden één en drie gebruik te maken. Maar elke
 481. gebruiker kan rechtstreeks gebruik maken van vrijheden nul en twee - de vrijheden om een
 482. programma te gebruiken en te kopiëren - en ook niet-programmeurs kunnen
 483. onrechtstreeks genieten van vrijheden één en drie. Zij kunnen deze vrijheden niet
 484. rechtstreeks gebruiken, want daarvoor moet men kunnen programmeren, maar als
 485. anderen hun vrijheden gebruiken, genieten de niet-programmeurs mee van de voordelen.
 486. </p>
 487. <p class="indent">
 488. Dus deze vier vrijheden zijn essentieel voor alle gebruikers, ook voor de
 489. niet-programmeurs, die een meerderheid vormen in de maatschappij.
 490. </p>
 491. <p>
 492. <span
 493. id="directly-funding-free-software-development">(<a href="#menu">menu</a>)
 494. [Sectie: Rechtstreekse ondersteuning van Vrije Softwareontwikkeling]</span>
 495. </p>
 496. <p class="indent">
 497. Veronderstel dat er slechts duizend gebruikers zijn die een bepaalde verandering willen in
 498. in vrij programma, en veronderstel dat geen enkele van die duizend mensen weet hoe
 499. men moet programmeren, dan nog kunnen zij gebruik maken van deze vrijheden. En wel
 500. als volgt:
 501. </p>
 502. <p class="indent">
 503. Eén van hen kan een bericht rondsturen en met anderen in contact komen, eens dat de
 504. nodige contacten gelegd zijn, kunnen ze een organisatie opstarten.
 505. </p>
 506. <p>
 507. [00:30:04]
 508. </p>
 509. <p class="indent">
 510. De organisatie wordt opgericht om de nodige fondsen te werven om de verandering die
 511. zij willen, te bewerkstelligen. De organisatie vraagt aan iedereen die lid wil worden 100
 512. dollar. Dus als alle mensen, die deze verandering echt belangrijk vinden, lid worden van
 513. deze organisatie, hebben ze 100000 dollar. Hiermee kunnen ze waarschijnlijk gedurende
 514. één jaar, één of meerdere programmeurs inhuren die het programma aanzienlijk kunnen
 515. wijzigen.
 516. </p>
 517. <p class="indent">
 518. Als de verandering die ze willen eerder klein is, zouden ze het lidgeld kunnen beperken tot
 519. tien dollar.
 520. </p>
 521. <p class="indent">
 522. Om deze veranderingen te bewerkstelligen, moet de organisatie programmeurs betalen.
 523. Dus moeten ze op zoek naar mensen om in te huren. Ze zullen aan enkele programmeurs
 524. moeten vragen &quot;<span style="font-style: italic;">tegen wanneer kunnen jullie deze
 525. veranderingen doorvoeren en hoeveel gaat dat ons kosten?</span>&quot; en ze kunnen
 526. deze vragen ook aan andere programmeurs stellen, waarna ze een keuze kunnen maken.
 527. </p>
 528. <p class="indent">
 529. Dit toont aan dat Vrije Software een vrije markt kan creëren voor allerlei vormen van
 530. ondersteuning en diensten. Dit in tegenstelling met propriëtaire software waar de
 531. ondersteuning meestal gemonopoliseerd wordt, aangezien alleen de ontwikkelaar toegang
 532. heeft tot de broncode en in staat is om deze aan te passen. Gebruikers die iets veranderd
 533. willen zien moeten gaan smeken bij de ontwikkelaar.&quot;<span
 534. style="font-style: italic;">Willen jullie A.U.B de verandering die wij vragen doorvoeren?
 535. </span>&quot;. Soms krijg je een antwoord van de ontwikkelaar: &quot;<span
 536. style="font-style: italic;">Als u ons betaalt, zullen wij luisteren naar uw problemen
 537. </span>&quot;. Als de gebruiker daarop ingaat, krijgt hij te horen:&quot;<span
 538. style="font-style: italic;">Bedankt, binnen zes maanden is er een nieuwe versie van ons
 539. programma. Koop deze versie en dan zal je zien hoe we uw problemen hebben opgelost
 540. en kan je ook ontdekken welke nieuwe problemen we voor u creëerden.</span>&quot;.
 541. </p>
 542. <p>
 543. [00:32:07]
 544. </p>
 545. <p class="indent">
 546. Met Vrije Software heeft iedereen een kopie, en kan men de broncode bestuderen, alles
 547. onder de knie krijgen, en ondersteuning aanbieden, in een vrije markt. Dus gebruikers die
 548. echt goede ondersteuning willen kunnen in het algemeen betere ondersteuning verwachten
 549. voor Vrije Software in een vrije markt, dan ze zouden kunnen krijgen in de gemonopoliseerde
 550. markt van propriëtaire software.
 551. </p>
 552. <p class="indent">
 553. Dit voorbeeld toont een paradox: als er tussen verschillende producten gekozen kan
 554. worden om een bepaalde taak uit te voeren, spreken we meestal niet over een monopolie.
 555. Maar als deze keuze er één is tussen propriëtaire softwarepakketten, is er toch sprake van
 556. een monopolie, de arme gebruiker die voor het ene propriëtaire programma kiest, zit
 557. achteraf met een monopolie voor de ondersteuning van dat programma. Kiest die arme
 558. gebruiker voor het andere programma, krijgt hij ook een monopolie voor de ondersteuning
 559. van dat programma. Er is geen mogelijkheid om aan dat monopolie te ontsnappen.
 560. </p>
 561. <p class="indent">
 562. Dit voorbeeld toont het bredere principe. Het is fout om vrijheid gelijk te stellen met
 563. &quot;<span style="font-style: italic;">een vrije keuze</span>&quot;. Vrijheid is veel
 564. meer dan kunnen kiezen tussen enkele specifieke opties. Vrijheid is controle over uw eigen
 565. leven. Als mensen hun analyse van vrijheid proberen te reduceren tot de vrijheid om te
 566. kiezen, hebben ze het grootste deel van hun vrijheid al weggeworpen. Hetgeen dan
 567. overblijft is slechts zo'n klein deel van vrijheid, zodat men makkelijk kan bewijzen dat vrijheid
 568. eigenlijk niet zo belangrijk is. Deze definitie is dus vaak de eerste stap voor het valse
 569. argument dat vrijheid niet zo belangrijk is.
 570. </p>
 571. <p class="indent">
 572. Kunnen kiezen tussen verschillende propriëtaire softwarepakketten, is mogen kiezen wie
 573. je meester wordt. Vrijheid betekent geen meester hebben.
 574. </p>
 575. <p>
 576. [00:34:45]
 577. </p>
 578. <p class="indent">
 579. Dus nu ik klaar ben met uit te leggen waarom vrijheid drie - de vrijheid om je gemeenschap
 580. te helpen, de vrijheid om een aangepaste versie te verdelen of te publiceren - belangrijk is,
 581. weten jullie waarom alle vier vrijheden noodzakelijk zijn. Als een programma deze vier
 582. vrijheden heeft, is het Vrije Software, en dat betekent dat het programma in een ethisch
 583. systeem verdeeld wordt. Als één van deze vrijheden wezenlijk ontbreekt, dan is het
 584. programma propriëtaire software, wat betekent dat je het niet zou mogen gebruiken en dat
 585. het helemaal niet ontwikkeld had moeten worden, toch niet op zo'n manier.
 586. </p>
 587. <p>
 588. <span
 589. id="comparing-free-and-proprietary-software">(<a href="#menu">menu</a>)
 590. [Sectie: Vergelijking tussen Vrije en propriëtaire software</span>
 591. </p>
 592. <p class="indent">
 593. Propriëtaire software ontwikkelen, is het ontwikkelen van verleidingen waarvoor mensen
 594. hun vrijheid willen opgeven, en levert dus geen positieve bijdrage aan de gemeenschap.
 595. Eén van die verkeerde vergelijkingen tussen Vrije Software en propriëtaire software, is de
 596. vraag hoeveel vrije en propriëtaire software men kan ontwikkelen. Je kan dit vergelijken
 597. met de volgende redenering: &quot;<span style="font-style: italic;">Is het beter dat we
 598. wapens produceren of is het beter om huizen en eten te produceren? Laten we eens
 599. bekijken hoeveel we van elk kunnen produceren. Hé, we kunnen veel meer wapens
 600. produceren, dus maken we wapens.</span>&quot;
 601. </p>
 602. <p class="indent">
 603. Dit is een verkeerde benadering voor deze vraag. Als mensen zich afvragen:
 604. &quot;<span style="font-style: italic;">kunnen we nu meer propriëtaire software of meer
 605. Vrije Software maken</span>&quot;, dan benaderen ze de vraag verkeerd. Het beste
 606. wat je kan doen is Vrije Software maken, het op één na beste is geen software maken,
 607. het slechtste wat je kan doen is propriëtaire software maken.
 608. </p>
 609. <p>
 610. [00:36:52]
 611. </p>
 612. <p class="indent">
 613. Ik ben voorstander van het principe om mensen te belonen die een positieve bijdrage
 614. leveren aan de gemeenschap, en mensen op één of andere manier te bestraffen als ze
 615. de gemeenschap schaden. Dit betekent dat mensen die nuttige Vrije Software ontwikkelen
 616. het verdienen om beloond te worden, en mensen die aantrekkelijke propriëtaire software
 617. ontwikkelen verdienen een bestraffing.
 618. </p>
 619. <p class="indent">
 620. Alhoewel het goed is om te belonen en te bestraffen wat bijdraagt en schade toebrengt
 621. aan de gemeenschap, kunnen we niet gewoon zeggen:
 622. &quot;<span style="font-style: italic;">Ik doe om het even wat, als ik maar beloond wordt,
 623. het is de verantwoordelijkheid van de gemeenschap dat ze alleen zaken beloont die een
 624. positieve bijdrage aan de samenleving leveren</span>&quot;. Het is onze taak als
 625. ethische wezens om goed te doen, ongeacht dat beloond wordt of niet. Daarom besliste ik
 626. al lang geleden dat ik Vrije Software zou ontwikkelen ofwel geen software. Ik zal geen
 627. lokaas ontwikkelen waarvoor mensen bereid zijn hun vrijheden op te geven. Dan deed ik
 628. beter niets.
 629. </p>
 630. <p>
 631. <span id="the-situation-in-1983">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: De situatie in
 632. 1983]</span>
 633. </p>
 634. <p class="indent">
 635. Ik kwam tot deze ethische inzichten in het jaar 1983. Toch min of meer, ik had de jaren
 636. daarvoor natuurlijk al veel geleerd over deze problematiek. Maar het was in 1983 dat ik
 637. besliste waarvan ik werk ging maken: mensen de kans geven om hun computer in alle
 638. vrijheid te gebruiken als lid van een gemeenschap.
 639. </p>
 640. <p class="indent">
 641. Hoe kon men dat verwezenlijken? In 1983, was het onmogelijk, de reden daarvoor is dat
 642. computers niets doen zonder besturingssysteem, en in 1983 waren de besturingssystemen
 643. van alle moderne computers propriëtair. Het werkte als volgt, de gebruiker moest een
 644. "non-diclosure"-overeenkomst teken alleen al voor het bekomen van de uitvoerbare code.
 645. De broncode was niet beschikbaar voor gewone gebruikers.
 646. </p>
 647. <p class="indent">
 648. Het tweede dat een mens moest doen om een computergebruiker te worden, nadat hij
 649. de computer zelf kocht, was expliciet de rest van zijn gemeenschap verraden. Hoe kon ik
 650. dat verhelpen?
 651. </p>
 652. <p class="indent">
 653. Ik was een enkeling die geloofde in een idee dat door de meeste mensen als belachelijk
 654. extreem werd bekeken. Ik bezat geen politieke vaardigheden. Weinig faam - buiten het
 655. wereldje van tekstverwerkingsontwikkelaars. Dus hoe kan ik iets veranderen? Ik dacht niet
 656. dat het mogelijk was om besturen te overtuigen om hun wetten te veranderen, of om bedrijven
 657. te overtuigen om hun handelswijzen te veranderen. Maar gelukkig was ik vrij sterk in één
 658. ding, het ontwikkelen van software. In het bijzonder software voor besturingssystemen.
 659. Toen ik deze inzichten kreeg, besefte ik dat ik het probleem kon oplossen, zonder iemand
 660. anders te moeten overtuigen, door zelf een besturingssysteem te ontwikkelen dat vrij is.
 661. Dan konden we daar allemaal naar overschakelen en verder leven in vrijheid. We hoefden
 662. geen andere ontwikkelaars meer te overtuigen, we konden verder zonder hen. Als anderen
 663. onze vrijheden niet respecteerden, dan gebruikten we hun software niet meer.
 664. </p>
 665. <p>
 666. [00:40:52]
 667. </p>
 668. <p class="indent">
 669. Ik had een manier ontdekt om politieke veranderingen te introduceren in de gemeenschap,
 670. door middel van technische werkzaamheden. Toen ik me ervan bewust werd dat deze
 671. werkwijze uitvoerbaar was, en dat ik de juiste vaardigheden had om dat werk uit te voeren,
 672. besefte ik dat ik door de omstandigheden verkozen was om deze taak uit te voeren.
 673. </p>
 674. <p class="indent">
 675. Het is alsof je iemand ziet verdrinken, het is niet Bush, en je kan zelf zwemmen ...
 676. </p>
 677. <p>
 678. [gelach]
 679. </p>
 680. <p class="indent">
 681. ... dan is het je morele plicht om die persoon te redden. Ik kan niet zwemmen, maar voor de
 682. taak die ik moest aanvatten was dat niet nodig, er moest veel software geschreven worden.
 683. En daarvoor had ik wel de kwaliteiten. Dus besliste ik om een vrij besturingssysteem te
 684. ontwikkelen, of, waarschijnlijk tengevolge van ouderdom, zou sterven tijdens de poging.
 685. </p>
 686. <p>
 687. [gelach]
 688. </p>
 689. <p class="indent">
 690. In de beginjaren had de Vrije Softwarebeweging die ik opstartte geen actieve vijanden. Er
 691. waren veel mensen die niet met mijn analyse akkoord gingen, maar ze lachten met mij.
 692. Niemand ondernam acties om ons te verhinderen een vrij besturingssysteem te
 693. ontwikkelen. Het grootste obstakel was de enorme hoeveelheid werk, en niemand wist of
 694. we ooit ons einddoel zouden bereiken. Maar wie vecht voor vrijheid, kan niet wachten tot
 695. op het moment dat hij weet dat hij zal winnen. Als dat je strategie is, zal je kansen mislopen.
 696. </p>
 697. <p>
 698. <span id="choosing-the-unix-design">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Kiezen voor
 699. de UNIX structuur.]</span>
 700. </p>
 701. <p class="indent">
 702. De ene keuze leidde me naar een andere keuze, de keuze voor een technische structuur.
 703. Welk soort systeem zou ik maken? In de jaren tachtig van vorige eeuw waren er veel
 704. computerarchitecturen en werden er ook geregeld nieuwe structuren voorgesteld. Ik
 705. besefte dat het jaren zou duren om mijn besturingssysteem te ontwikkelen, en dat
 706. computers er daartegen best wel heel anders zouden kunnen uitzien. Dus moest mijn
 707. systeem makkelijk overdraagbaar zijn. Anders zou het verouderd zijn nog voor dat het
 708. klaar was.
 709. </p>
 710. <p class="indent">
 711. Voor zover ik wist, bestond er slechts één overdraagbaar besturingssysteem, en dat was
 712. Unix. Dus besloot ik om het ontwerp van Unix te volgen. Ik vermoedde dat dit mij de
 713. beste kans zou geven om een bruikbaar en overdraagbaar besturingssysteem te
 714. ontwikkelen. Daarenboven was Unix een populair besturingssysteem, het zou nuttig
 715. zijn om mijn systeem opwaarts compatibel te maken met Unix. Dat zou de overstap voor
 716. de vele Unix-gebruikers veel makkelijker maken.
 717. </p>
 718. <p class="indent">
 719. Dus ging ik ervoor, en dit had enkele interessante gevolgen. Je moet weten dat Unix
 720. bestaat uit honderden verschillende gescheiden 'onderdelen', die met elkaar
 721. communiceren via min of meer bekende interfaces. Ook de gebruikers communiceren
 722. met deze onderdelen via zo'n interfaces.
 723. </p>
 724. <p class="indent">
 725. Dus als je compatibel wil zijn met Unix, moet je je min of meer aan deze interfaces
 726. houden, en elk onderdeel vervangen door een compatibel onderdeel. Het voordeel is
 727. dat de belangrijkste ontwerpbeslissingen al genomen zijn. Aan elk onderdeel kan een
 728. andere groep programmeurs werken, onafhankelijk van elkaar. Deze beslissing was dus
 729. ook een goede oplossing voor één van de grootste problemen van elk groot
 730. programmeerproject: zo'n grote groep mensen met elkaar laten communiceren.
 731. </p>
 732. <p>
 733. [00:45:30]
 734. </p>
 735. <p class="indent">
 736. Door mijn beslissing om compatibel met Unix te werken, wat belangrijk was om een
 737. makkelijke overstap naar het besturingssysteem mogelijk te maken, had ik het project
 738. al in veel kleine stukjes verdeeld, honderden stukjes.
 739. </p>
 740. <p>
 741. <span id="the-name-gnu">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: De naam "GNU"]
 742. </span>
 743. </p>
 744. <p class="indent">
 745. Het enige dat nog ontbrak om van start te gaan was een naam. In de gemeenschap van
 746. programmeurs die software deelden in de jaren zeventig, een groep die mij leerde dat
 747. Vrije Software een goede en ethische levensvisie was, programmeerden we voor ons
 748. plezier.
 749. </p>
 750. <p class="indent">
 751. Velen onder ons waren studenten, en veel anderen werden betaald voor hun werk, maar
 752. dat was minder belangrijk. De belangrijkste reden waarom we programmeerden, was
 753. voor het ongelooflijk fascinerend plezier dat we beleefden. Aangezien we ons werk als
 754. een vrolijke, plezierige bezigheid beschouwden, hadden we ook veel taken zo
 755. ingekleed dat ze leuk werden. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop we onze
 756. projecten benoemden, we gebruikten vaak grappige of zelfs wat "stoute" namen. Zo was
 757. er een heel specifieke gewoonte om programma's die geïnspireerd waren op bestaande
 758. programma's - eventueel zelfs compatibel met dat programma -, een naam te geven
 759. die een recursief acroniem is van de naam van het bestaande programma, met als
 760. boodschap dat dit programma niet het andere is. Het is een grappige manier om naar het
 761. originele programma te verwijzen, en is voor velen een bron van inspiratie gebleken.
 762. </p>
 763. <p>
 764. [00:47:32]
 765. </p>
 766. <p class="indent">
 767. In 1975 bijvoorbeeld, ontwierp ik de eerste Emacs teksteditor, een teksteditor waarvoor
 768. je zelf uitbreidingen kon programmeren. Je kon de editor zelfs herprogrammeren terwijl
 769. je ermee aan het werk was. Dit was zo'n aantrekkelijk programma dat het wel dertig keer
 770. nagemaakt werd. Enkele van de namen die voor deze programma's gebruikt werden
 771. zijn &quot;<span style="font-style: italic;">something Emacs</span>&quot;, maar er
 772. was ook Sine, voor Sine Is Not Emacs, en Fine, voor Fine Is Not Emacs, en
 773. Eine, voor Eine Is Not Emacs. En Mince, voor Mince Is Not Complete Emacs, en de
 774. tweede versie van Eine noemde men Zwei, voor Zwei Was Eine Initially.
 775. </p>
 776. <p class="indent">
 777. Men kon zich wel amuseren met deze recursieve acroniemen. Bij gebrek aan een beter
 778. idee zocht ik naar een recursief acroniem voor iets- is not Unix. Ik probeerde alle
 779. zesentwintig mogelijkheden, maar geen enkel acroniem vormde een bestaand Engels
 780. woord, en als het niet ook iets anders betekende, was het ook niet grappig. Wat moest
 781. ik doen? Ik dacht eraan om alles wat samen te trekken zodat ik een recursief acroniem
 782. van drie letters kon vormen.
 783. </p>
 784. <p class="indent">
 785. Ik probeerde elke letter, ANU, BNU, CNU, DNU, ENU, FNU, GNU! Ah, gnu was het
 786. grappigste woord in de Engelse taal. Ik had een intelligente, betekenisvolle,
 787. specifieke reden om iets gnu te noemen, en kon er dan ook niet aan weerstaan.
 788. </p>
 789. <p>
 790. [00:49:21]
 791. </p>
 792. <p class="indent">
 793. Waarom het woord gnu in zoveel woordspelingen gebruikt wordt? Omdat het volgens
 794. het woordenboek moet uitgesproken worden als
 795. &quot;<span style="font-style: italic;">noe</span>&quot;. De
 796. &quot;<span style="font-style: italic;">g</span>&quot; wordt niet uitgesproken. Velen
 797. komen dan ook in de verleiding om gnu te zeggen in plaat van
 798. &quot;<span style="font-style: italic;">new</span>&quot;, tenminste voor mensen die
 799. houden van woordspelingen. In mijn kinderjaren bestond er zelfs een grappig liedje dat
 800. gebaseerd was op het woord gnu. Aangezien het woord gnu al met zoveel vrolijke
 801. zaken geassocieerd werd, was het de best mogelijke naam die je aan iets kon geven.
 802. </p>
 803. <p class="indent">
 804. Pas op! Als u het gebruikt als naam voor ons besturingssysteem, volg dan niet het
 805. woordenboek. Als u praat over het &quot;<span style="font-style: italic;">new
 806. </span>&quot; besturingssysteem zal je veel mensen in verwarring brengen - aangezien
 807. we er nu al 23 jaar aan werken kan je het moeilijk nieuw noemen. Wij noemen het nog steeds
 808. &quot;<span style="font-style: italic;">gnu</span>&quot; [met twee medeklinkers,
 809. zoals &quot;<span style="font-style: italic;">canoe</span>&quot;], ongeacht het groot
 810. aantal mensen die het verkeerdelijk uitspreken als
 811. <span style="font-style: italic;">Linux</span>&quot;.
 812. </p>
 813. <p class="indent">
 814. Hoe is deze fout kunnen gebeuren?
 815. </p>
 816. <p>
 817. <span id="gnu-and-linux">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: GNU en Linux]</span>
 818. </p>
 819. <p class="indent">
 820. Tijdens de jaren tachtig ontwierpen we één na één stukken van het GNU-systeem. In het
 821. begin wat langzaam aangezien ik samen met nog één andere persoon het
 822. programmeerwerk deed. Het doel was natuurlijk niet om een door mij geschreven
 823. systeem te ontwikkelen, wel om zo snel mogelijk een Vrije Softwarebesturingssysteem te
 824. hebben. Ik deed dan ook zo hard als ik kon mijn best om andere personen te engageren.
 825. Al in 1983, nog voor ik iets geschreven had, begon ik al anderen uit te nodigen om mee te
 826. doen. Jaar na jaar werden meer mensen lid, en begonnen ze ook bij te dragen aan GNU.
 827. </p>
 828. <p>
 829. [00:51:23]
 830. </p>
 831. <p class="indent">
 832. Rond 1990 hadden we bijna alle stukken, maar er ontbrak nog één groot essentieel
 833. onderdeel, en dat was de kernel. In 1990 nam de Free Software Foundation - die ik
 834. eind 1985 oprichtte om geld in te zamelen om de vooruitgang van Vrije Software te
 835. stimuleren - iemand in dienst om deze kernel te ontwikkelen. Ik koos een design voor
 836. deze kernel en verder was ik niet betrokken bij het proces. Ik schreef het niet. Ik koos
 837. voor een ontwerp waarvan ik dacht dat die ons het snelst aan een kernel zou helpen.
 838. Ik had namelijk een microkernel gevonden, die dankzij staatssteun ontworpen was in een
 839. universiteit. Ik dacht dat we dat als basis konden gebruiken en daar bovenop een reeks
 840. gebruikerprogramma's programmeren die elk specifieke kerneltaken konden uitvoeren.
 841. Deze programma's communiceren via berichten, een service geleverd door de
 842. microkernel.
 843. </p>
 844. <p class="indent">
 845. Dit was in 1990 volgens veel mensen de meest zuivere manier om een kernel te
 846. ontwerpen. Het heeft veel jaren geduurd om deze kernel aan de praat te krijgen, en hij
 847. werkt nog steeds niet zoals het moet. Blijkbaar zitten er fundamentele fouten in het
 848. ontwerp, fouten waar in 1990 niemand aan gedacht had.
 849. </p>
 850. <p class="indent">
 851. Gelukkig hebben we er niet op moeten wachten. In 1991 begon een Finse student aan
 852. het maken van een klassieke enkelvoudige kernel, die hij al op minder dan een jaar
 853. aan de praat kreeg. Deze kernel werd &quot;<span style="font-style: italic;">Linux
 854. </span>&quot; genoemd. Aanvankelijk was dit geen Vrije Software, maar in 1992
 855. veranderde hij de licentie en bracht ze onder een Vrije Softwarelicentie, meer bepaald de
 856. GNU General Public Licence, die ik had geschreven als licentie voor de onderdelen van
 857. GNU die wij aan het ontwikkelen waren.
 858. </p>
 859. <p class="indent">
 860. Dus alhoewel linux niet ontworpen is voor het GNU-project, was het vanaf 1992 wel
 861. Vrije Software en vormden het bijna volledige GNU-systeem en de linix kernel samen een
 862. volledig systeem. Een systeem dat je zelfs in een PC kan installeren. Zo was het voor het
 863. eerst mogelijk om in volledige vrijheid een PC te gebruiken. Het doel dat we ons in 1984
 864. stelden, was bereikt.
 865. </p>
 866. <p class="indent">
 867. De ontwikkeling van Linux was een zeer belangrijke bijdrage aan de Vrije
 868. Softwaregemeenschap. Dit was de stap die nodig was om ons over de finish te krijgen.
 869. Voorheen hadden we veel nuttige programma's die mensen konden gebruiken in een
 870. niet-vrij besturingssysteem. Dankzij het laatste ontbrekende stukje hadden we
 871. een volledig vrije alternatief voor de niet-vrij besturingssystemen.
 872. </p>
 873. <p>
 874. [00:55:16]
 875. </p>
 876. <p class="indent">
 877. Maar! Het misverstand dat Linux het volledige systeem was, dat het volledig ontwikkeld
 878. werd door die Finse student in 1991 is heel erg schadelijk geweest voor de Vrije
 879. Softwaregemeenschap. Het verbrak de band tussen onze software en onze filosofie.
 880. </p>
 881. <p class="indent">
 882. Voor die tijd, was er geen volledig vrij besturingssysteem, maar waren er wel veel
 883. belangrijke delen ervan. Mensen installeerden zo bovenop niet-vrije besturingssystemen,
 884. niet alleen omdat ze vrij waren, maar ook omdat ze meestal beter waren. Als mensen
 885. deze programma's gebruikten, waren ze er zich heel goed van bewust dat ze
 886. GNU-programma's gebruikten. Deze mensen beschouwden zichzelf als fans of
 887. supporters van GNU. Als deze mensen artikelen lazen die bij sommige pakketten werden
 888. meegeleverd, met meer uitleg over de filosofie achter Vrije Software, dezelfde filosofie
 889. waarover ik hier vandaag vertel, dan dachten deze gebruikers:
 890. &quot;<span style="font-style: italic;">Ah, dat is de filosofie achter GNU, en GNU
 891. bevalt mij wel, laat ik er eens iets over lezen.</span>&quot; Dit betekende nog niet dat
 892. ze ons gelijk gaven, maar zo raakten ze tenminste vertrouwd met onze argumenten. We
 893. kregen een kans om hen te overtuigen, en eens overtuigd zouden ze ook de motivatie
 894. voelen om mee te werken aan Vrije Software, om mee te werken aan GNU. De software
 895. verspreidde de filosofie, en de filosofie hielp de software om te groeien.
 896. </p>
 897. <p class="indent">
 898. Van zodra mensen min of meer het volledige GNU-systeem gingen gebruiken, en ze
 899. dachten dat het linux was, bracht het gebruik van GNU-systemen de mensen niet langer
 900. in contact met onze filosofie - datgene waar ik vandaag over praat, de filosofie van de
 901. Vrije Softwaregemeenschap -, integendeel, het bracht de mensen in contact met de
 902. filosofie van de ontwikkelaar van Linux.
 903. </p>
 904. <p class="indent">
 905. Hij is nooit akkoord gegaan met de idealen van de Vrije Softwaregemeenschap. Om juist
 906. te zijn, hij noemt zichzelf liefst apolitiek.
 907. </p>
 908. <p>
 909. [00:57:44]
 910. </p>
 911. <p class="indent">
 912. Maar, zoals vaak bij mensen die beweren apolitiek te zijn, hebben ook zij vaak een
 913. specifieke zienswijze die ze willen uitdragen. In dit geval is het de visie dat ontwikkelaars
 914. de volledige macht moeten hebben, ontwikkelaars beslissen of je al dan niet je
 915. vrijheden hebt, en beschouwen het altijd fout als je tegen de wil van de ontwikkelaar ingaat.
 916. Ze bedoelen, het is altijd fout om een softwarelicentie te overtreden. Deze zienswijze heeft
 917. hij in het verleden verkondigd.
 918. </p>
 919. <p class="indent">
 920. En als mensen denken dat het hele systeem zijn werk is, zijn ze ook geneigd hem als
 921. voorbeeld te nemen voor ethische vraagstukken. We moeten nu vaststellen dat we in de
 922. ongemakkelijke positie zitten waar een systeem dat voor een groot deel ons werk is,
 923. mensen een richting instuurt die helemaal tegengesteld is aan de onze, omdat de
 924. ontwikkeling van het systeem aan iemand anders wordt toegeschreven. Dat is de reden
 925. waarom ik zo vaak op dit thema terugkom. Daarom vraag ik jullie om het systeem
 926. GNU+Linux of GNU/Linux te noemen. Noem het alstublieft niet Linux. Het is niet alleen
 927. oneerlijk tegenover de belangrijkste ontwikkelaars van het systeem, maar het stimuleert
 928. de mensen ook om niet langer na te denken over hun vrijheid.
 929. </p>
 930. <p class="indent">
 931. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want de geschiedenis heeft ons geleerd dat vrijheid
 932. nooit een gegarandeerd recht is. En we moeten niet eens zo ver terugkijken in de
 933. geschiedenis. Kijk maar naar de toestand in de Verenigde Staten, daar hebben mensen de
 934. laatste jaren hun vrijheid verloren. Het leven biedt je heel veel kansen om je vrijheid te
 935. verliezen. Iemand zegt: &quot;<span style="font-style: italic;">
 936. Schenk mij uw vrijheid en ik geef jou ... of dat ... en ik bescherm je ... en dan zorg ik voor
 937. jou</span>&quot; of wat dan ook. Als je uw vrijheid niet koestert, als je ze niet heel
 938. sterk koestert, dan verlies je ze. Een dwaas en zijn vrijheid worden vlug gescheiden.
 939. </p>
 940. <p>
 941. <span
 942. id="software-freedom-needs-to-be-widely-understood">(<a href="#menu">menu</a>)
 943. [Sectie: Software vrijheden moeten algemeen bekend raken]</span>
 944. </p>
 945. <p class="indent">
 946. Als mensen hun vrijheid willen verdedigen, moeten ze hun vrijheid naar waarde weten te
 947. schatten, men moet ze appreciëren. En om mensen hun vrijheid naar waarde te laten
 948. schatten en ze te appreciëren, moeten ze eerst weten wat dat inhoudt. In andere aspecten
 949. van het leven heeft bijna iedereen al gehoord over mensenrechten. Dit betekent niet dat
 950. dat het makkelijk is om deze te verdedigen, maar we moeten tenminste niet beginnen met
 951. iedereen uit te leggen waar het over gaat. We moeten aan niemand gaan uitleggen wat
 952. persvrijheid is omdat ze er nog nooit over gehoord hebben. De persvrijheid is over de
 953. eeuwen heen gegroeid en over de hele wereld verspreid.
 954. </p>
 955. <p class="indent">
 956. Maar computers zijn nieuw. Het is pas de laatste tien jaar dat een groot deel van de
 957. mensen, vooral in rijke landen, computers gebruiken. En computers zijn pas enkele
 958. decennia in gebruik. Dus de ideeën over wat mensenrechten betekenen voor software zijn
 959. pas in ontwikkeling. De Vrije Softwarebewegingen stellen dat er vier essentiële
 960. mensenrechten zijn voor gebruikers van software. Dit zijn nieuwe ideeën. De meeste
 961. mensen die software gebruiken, hebben nooit nagedacht over welke mensenrechten op hen
 962. van toepassing zijn. Ze hebben gewoon aanvaard wat hen werd verteld. De mensenrechten
 963. waarop een softwaregebruiker recht heeft zijn: Helemaal geen!
 964. </p>
 965. <p class="indent">
 966. Dat is wat propriëtaire ontwikkelaars hen gunnen. En iedereen aanvaardt deze houding. Zo
 967. hebben ze het gespeeld, en niemand is ooit opgestaan om te verkondigen dat er ook een
 968. andere visie mogelijk is.
 969. </p>
 970. <p class="indent">
 971. Dus wij moeten effectief starten bij stap één, mensen vertellen wat het voor een
 972. softwaregebruiker betekent om vrijheid te hebben. En dan moeten we hopen dat mensen
 973. deze vrijheden voldoende naar waarde weten te schatten, zodat ze mee willen helpen
 974. om ons vrij te houden. De toekomst van onze gemeenschap zal meer afhangen van de
 975. waarde die we zelf hechten aan onze vrijheid, dan van enig ander aspect.
 976. </p>
 977. <p>
 978. [01:03:27]
 979. </p>
 980. <p class="indent">
 981. En daarom is het zo belangrijk om de mensen vandaag de idealen van de Vrije
 982. Softwarebeweging bij te brengen. Het is niet voldoende de mensen te leren om Vrij
 983. Software te gebruiken. Natuurlijk hoop ik dat ze vrije software gaan gebruiken, het zou
 984. zonde zjin moesten ze niet-vrije, gebruiker onderwerpende, software gebruiken. Maar alleen
 985. maar Vrije Software gebruiken is niet voldoende als we blijvend vrijheid willen hebben voor
 986. jaren. Als we morgen alle computergebruikers hun vrijheid geven, maar we leren
 987. hen niet welke vrijheden dat zijn, dan zijn velen onder hen binnen vijf jaar deze vrijheden
 988. weer kwijt. Iemand zou tegen hen komen zeggen: &quot;<span style="font-style:
 989. italic;">Ik heb een leuk programma dat de zaken sterk zal vergemakkelijken, wil je het
 990. graag hebben? Je moet me wel beloven het aan niemand door te geven en je mag niet
 991. zien hoe het allemaal werkt, maar het is echt een goed programma, wil jij dat niet hebben?
 992. </span>&quot;
 993. </p>
 994. <p class="indent">
 995. Een persoon die niet geleerd heeft dat hier iets niet klopt zal misschien geneigd zijn ja te
 996. zeggen. En dat zou betekenen dat haar vrijheden deels verdwenen zijn. Dus het volstaat
 997. duidelijk niet om mensen hun vrijheid te geven. We moeten de mensen ook leren deze
 998. vrijheden te erkennen, ze moeten de waarde ervan kennen, zodat ze hun vrijheid kunnen
 999. verdedigen en ze niet opnieuw afstaan. Dat moeten we verwezenlijken als we niet alleen
 1000. morgen maar definitief vrijheid willen.
 1001. </p>
 1002. <p>
 1003. <span
 1004. id="we-urgently-need-people-to-work-on-stage-2">(<a href="#menu">menu</a>)
 1005. [Sectie: We hebben dringend mensen nodig die werk maken van "deel 2"]</span>
 1006. </p>
 1007. <p class="indent">
 1008. Veel mensen denken dat we dit probleem in twee fasen moeten oplossen. Ze vinden dat
 1009. we mensen eerst moeten leren werken met Vrije Software, en eens ze er gebruik van
 1010. maken kunnen we hen leren om de vrijheid die ze hebben te appreciëren.
 1011. </p>
 1012. <p class="indent">
 1013. Alhoewel dit een oplossing is die zou kunnen werken, indien men er werk van maakt, komt
 1014. het voorstel er meestal op neer dat men volop werk maakt van fase één. Ik heb moeten
 1015. inzien dat deze tweeledige aanpak eigenlijk een excuus is om aan fase één te kunnen
 1016. werken terwijl men fase twee vergeet. Fase twee is nu juist waar ik aan werk. Dus als u echt
 1017. gelooft een een tweeledige oplossing, sluit u dan bij mij aan en maak werk van fase twee.
 1018. Het is echt een probleem dat een groot deel van onze gemeenschap werk maakt van deel
 1019. één, en praat over de grote praktische voordelen, terwijl men het deel over de vrijheid
 1020. verwaarloost. Het is al zover gekomen dat sommige mensen jarenlang een GNU/Linux
 1021. systeem gebruiken, voordat iemand hen iets vertelt over vrijheid, het wordt bijna helemaal
 1022. vergeten. Met andere woorden, onze gemeenschap is niet bezig met hun streefdoel voor
 1023. vrijheid te vergeten, ze zijn het al bijna volledig vergeten. Het is zover gekomen dat we
 1024. de mensen uit onze eigen gemeenschap opnieuw moeten leren
 1025. waar de vrijheid om draait, terwijl het verkrijgen van die vrijheid juist de reden was waarom
 1026. we deze gemeenschap hebben opgebouwd.
 1027. </p>
 1028. <p class="indent">
 1029. Op één na alle besturingssystemen zijn ontwikkeld voor commerciële of technische
 1030. redenen. GNU werd ontwikkeld in het belang van de vrijheid. De gebruikers moeten dit
 1031. beseffen. En ik vraag jullie om mij te helpen om dit aan anderen te leren. Dat is de reden
 1032. waarom ik mezelf verplicht om deze ideeën over vrijheid verder te verspreiden. Er zijn al
 1033. meer dan één miljoen mensen die bijdragen leveren aan Vrije Software. De gemeenschap
 1034. heeft mij als programmeur eigenlijk niet echt meer nodig, ik word trouwens ook al wat
 1035. ouder, waardoor ik er allicht al minder goed in ben dan vroeger. Maar er zijn geen miljoen
 1036. mensen bezig met de waarden van die vrijheid aan anderen aan te leren, in het bijzonder
 1037. het belang van de vrijheid om in een gemeenschap samen te kunnen werken. Hiervoor
 1038. zoeken we dus heel dringend meer mensen.
 1039. </p>
 1040. <p>
 1041. [01:08:19]
 1042. </p>
 1043. <p>
 1044. <span id="today-we-have-enemies">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Vandaag
 1045. hebben we vijanden]</span>
 1046. </p>
 1047. <p class="indent">
 1048. Vooral omdat we tegenwoordig iets hebben wat we vroeger nooit hadden: vijanden. Sterke
 1049. vijanden. Rijke bedrijven die denken dat zij de wereld moeten beheersen, en daar ook bijna
 1050. in slagen.
 1051. </p>
 1052. <p class="indent">
 1053. Tegenwoordig worden we ook sterk tegengewerkt. Zo komen harwareproducten
 1054. tegenwoordig zonder technische specificaties.
 1055. </p>
 1056. <p class="indent">
 1057. Toen ik aan GNU begon te schrijven, in 1984, gebeurde dat nooit. Zoiets kon men zich
 1058. bijna niet voorstellen. Het was maar normaal dat wie een computer kocht, ook een
 1059. handleiding kreeg, die precies omschreef hoe elk onderdeel van de computer
 1060. functioneerde. Hoe zou men aan iemand een computer kunnen verkopen, zonder dat hem
 1061. werd verteld hoe hij die moest gebruiken.
 1062. </p>
 1063. <p class="indent">
 1064. Maar vandaag houden sommige hardwarefabrikanten er andere principes op na. En het
 1065. is moeilijk om een vrije driver te schrijven voor een input-output device als je niet weet welke
 1066. commando's je moet geven. De fabrikanten zeggen: &quot;
 1067. <span style="font-style: italic;">oh, geen probleem, wij ondersteunen linux</span>&quot;.
 1068. Ze noemen het systeem linux. Ze geven je een driver en zeggen je: &quot;
 1069. <span style="font-style: italic;">Gebruik gewoon deze driver</span>&quot;.Het enige
 1070. probleem is dat het geen Vrije Software is. Het is een binair bestand. Je kan het niet
 1071. veranderen. Je kan niet bestuderen hoe het werkt. Dat is dus niet aanvaardbaar.
 1072. </p>
 1073. <p class="indent">
 1074. Onze taak is dus tweeledig, langs de ene kant moeten we door "reverse engineering"
 1075. proberen te achterhalen hoe we vrije drivers kunnen maken. Langs de andere kant moeten
 1076. we deze bedrijven onder druk zetten om met ons samen te werken.
 1077. </p>
 1078. <p class="indent">
 1079. Zodat we Vrije Software kunnen maken die echt gebruik maakt van de hardware van de
 1080. computer. Deze computer heeft een modem die niet werkt. Het is een gemiste-modem.
 1081. De echte term die men voor deze modems gebruikt is &quot;
 1082. <span style="font-style: italic;">winmodem</span>&quot;, maar ik wil nooit naar
 1083. Microsoft Windows verwijzen als een 'win'naar, want dat is een veel te positieve term. Dus
 1084. noem ik het een gemiste modem.
 1085. </p>
 1086. <p class="indent">
 1087. Het zijn modems die alleen onder Windows werken omdat ze een deel van hun werk door
 1088. software op de computer laten doen, en wij weten niet wat die software verondersteld
 1089. wordt te doen, volgens mij zijn bepaalde aspecten ervan trouwens gepatenteerd.
 1090. </p>
 1091. <p>
 1092. [01:11:16]
 1093. </p>
 1094. <p class="indent">
 1095. Mij wordt verteld dat sommige van deze gemiste-modems tegenwoordig ondersteund
 1096. worden met Vrije Software. Ik ken de juiste details niet. Vandaag is er ook geen enkele
 1097. 3D versnelde videochip die werkt onder Vrije Software, omdat de juiste specificaties van
 1098. die chips geheim zijn.
 1099. </p>
 1100. <p>
 1101. <span
 1102. id="we-need-to-stop-wasting-our-market-power">(<a href="#menu">menu</a>)
 1103. [Sectie: Wij moeten ermee ophouden onze macht over de markt te vergooien]</span>
 1104. </p>
 1105. <p class="indent">
 1106. Wij zitten in een tijdperk waar onze gemeenschap een zeer grote macht zou kunnen
 1107. uitoefenen. Er zijn tientallen miljoenen gebruikers, als we ons organiseren, als wij allen samen
 1108. tegen één bedrijf zeggen:&quot;<span style="font-style: italic;">Wij gaan uw producten
 1109. boycotten totdat u met ons gaat samenwerken, en als je met ons samenwerkt, dan
 1110. kopen wij allemaal uw producten en gaan we uw concurrent boycotten</span>&quot;.
 1111. </p>
 1112. <p class="indent">
 1113. Wij zouden ervoor kunnen zorgen dat ze ons fair gaan behandelen. Maar we zijn niet goed
 1114. georganiseerd, en de meeste mensen in onze gemeenschap hebben nog nooit gehoord
 1115. over de ethische aspecten die bij onze vrijheid horen. Dus vergooien we onze macht over
 1116. de markt.
 1117. </p>
 1118. <p class="indent">
 1119. En de problemen zullen nog groter worden. Door een samenzwering van enkele grote
 1120. bedrijven, is men een poging aan het ondernemen om het ontwerp van de computers in
 1121. de toekomst te veranderen, zodat het voor Vrije Software onmogelijk wordt om nog langer
 1122. bepaalde belangrijke taken met een computer uit te voeren.
 1123. </p>
 1124. <p>
 1125. [01:13:05]
 1126. </p>
 1127. <p>
 1128. <span id="treacherous-computing">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Bedrieglijk
 1129. computeren]</span>
 1130. </p>
 1131. <p class="indent">
 1132. Deze term wordt door hen &quot;<span style="font-style: italic;">Trusted Computing
 1133. </span>&quot; (vertrouwelijk computeren) genoemd, wij noemen het
 1134. &quot;<span style="font-style: italic;">Treacherous Computing</span>&quot;
 1135. (bedrieglijk computeren). Het is hun bedoeling om ervoor te zorgen dat zij zeker zijn dat
 1136. een computer onder hun controle staat, in plaats van onder de jouwe. Vanuit hun standpunt
 1137. is dit zeker een te vertrouwen computer, maar vanuit je eigen standpunt is het een
 1138. niet te vertrouwen situatie, het is bedrog. Dus hoe je deze nieuwe ontwikkeling noemt, hangt
 1139. alleen af van je eigen positie.
 1140. </p>
 1141. <p class="indent">
 1142. Ik sta aan de kant van de gebruiker die in staat moet zijn om volledige controle te hebben
 1143. over zijn computer. Dus voor mij is dit bedrieglijk computeren. Het is een heel gevaarlijk
 1144. plan, en we weten nog niet precies hoe we dat moeten tegenhouden. We kunnen er alleen
 1145. maar tegen blijven vechten, en hopen dat hun plan ergens volledig de mist ingaat, want
 1146. soms kunnen zaken erg verkeerd lopen.
 1147. </p>
 1148. <p>
 1149. <span id="the-dmca-and-eucd-laws">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: De DMCA
 1150. en de EUCD wetgeving]</span>
 1151. </p>
 1152. <p class="indent">
 1153. En dan zijn er ook nog wetten die gestemd worden om sommige Vrije Software te
 1154. verbieden. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, bestaan er zo al twee wetten. Eén ervan
 1155. is de Digital Millennium Copyright Act, die er in praktijk toe leidt dat uitgevers hun eigen
 1156. auteursrechtwetgeving kunnen schrijven.
 1157. </p>
 1158. <p class="indent">
 1159. Het principe is dat als uitgevers iets in gecodeerde vorm verspreiden, of op enig andere
 1160. manier zo ontwikkeld hebben dat de rechten van de gebruiker beperkt werden, dan is alles
 1161. wat die gebruiker helpt om zijn vrijheden te herwinnen, illegaal. DVD's werden bijvoorbeeld
 1162. op zo'n manier ontworpen dat ze gebruikers beperkten. Het videobestand op zo'n DVD is
 1163. opgeslagen in gecodeerde vorm. En oorspronkelijk werd deze codering geheim gehouden
 1164. om te verhinderen dat er Vrije Software geschreven zou worden om naar DVD's te kijken.
 1165. Maar men ontdekte al snel hoe het werkte, en enkele mensen schreven een vrij programma
 1166. om naar DVD's te kijken. Dit programma is nu dus gecensureerd in de VS. De Verenigde
 1167. Staten censureren software! Dus als jij in de Verenigde Staten bent, wat ik zeer spijtig zou
 1168. vinden voor u aangezien u, zeker als buitenlander, maar een heel beperkt recht hebt op
 1169. de meest fundamentele mensenrechten, is er één recht dat men u niet zal afnemen: als u
 1170. een DVD koopt, heeft u ook het recht om die te bekijken. Maar Vrije Software verdelen
 1171. ernaar te kijken is illegaal. Zelfs mensen doorverwijzen naar plaatsen buiten
 1172. de VS waar ze deze software kunnen vinden is illegaal.
 1173. </p>
 1174. <p class="indent">
 1175. Een echt Orwelliaanse censuur.
 1176. </p>
 1177. <p>
 1178. [01:16:36]
 1179. </p>
 1180. <p class="indent">
 1181. En tot mijn grote spijt moet ik erop wijzen dat de Europese Unie een soortgelijke richtlijn
 1182. heeft aangenomen. Het gaat niet even ver. Het verbiedt alleen de commerciële verspreiding
 1183. van zo'n software. Al moet ik nu eigenlijk verraden dat ongeveer elk land, mogelijks zelfs
 1184. elk land, dat deze richtlijn al heeft omgezet, verder is gegaan dan nodig. Ze maakten hun
 1185. wetgeving strenger dan voorgeschreven door de richtlijn. Ze kozen de zijde van enkele
 1186. gigantisch grote bedrijven ten nadele van hun eigen burgers. Dit geeft een blik op de
 1187. manier waarop onze democratische rechten beperkt worden door de Europese Unie, en
 1188. hoe slecht democratie er wereldwijd aan toe is. Een regering van de burgers, verkozen
 1189. door de burgers en die werkt voor haar burgers zou nooit dergelijke beperkingen
 1190. aanvaarden. Zo'n regering zou nooit miljoenen van haar eigen burgers criminaliseren ten
 1191. behoeve van grote, vaak buitenlandse bedrijven. Men vraagt zich af: Voor wie werken deze
 1192. regeringen eigenlijk? Vertegenwoordigen zij nog hun eigen mensen, of het zijn het
 1193. marionetten van hogere machten?
 1194. </p>
 1195. <p class="indent">
 1196. Deze wetgeving heeft slechts invloed op een heel klein deeltje van de mogelijkheden die
 1197. software je bieden. Het heeft alleen betrekking op de toegang tot gepubliceerde werken.
 1198. Alhoewel dit slechts een heel klein deelgebiedje is van de gigantische softwarewereld, kan
 1199. het heel belangrijk blijken. Miljoenen mensen bijvoorbeeld willen DVD's bekijken op hun
 1200. computer, maar ze kunnen dit niet met Vrije Software, ze kunnen nooit op legale wijze een
 1201. programma verkrijgen dat werkt op een vrij besturingssysteem, ze zullen enkel en alleen
 1202. voor deze reden niet-vrije software gaan gebruiken. Dus alhoewel het slechts één van vele
 1203. duizenden programma's is, kan dat ene programma in praktijk zeer belangrijk blijken.
 1204. </p>
 1205. <p>
 1206. <span id="software-patents">(<a href="#menu">menu</a>) [Sectie: Softwarepatenten]
 1207. </span>
 1208. </p>
 1209. <p class="indent">
 1210. De andere wet die veel Vrije Software, en ook andere software, onmogelijk maakt, is de
 1211. octrooiwetgeving, waar ik gisteren een toespraak over hield.
 1212. [<a
 1213. href="http://mjesec.ffzg.hr/~dpavlin/stallman2006/dangers_of_software_patents_zagreb_08_march_2006.ogg">link naar geluidsbestand</a>].
 1214. De octrooiwetgeving vormt een bedreiging voor alle softwareontwikkelaars. De
 1215. octrooiwetgeving zorgt ervoor dat je voor de rechtbank gedaagd kan worden enkel en
 1216. alleen omdat je een programma schreef. De wetgeving rond auteursrecht kan dat niet. Als
 1217. je code schrijft bent uzelf, ofwel uw werkgever eigenaar van de code. Wat betekent dat
 1218. niemand anders deze rechten heeft. Dus niemand kan u volgens het auteursrecht
 1219. aanklagen voor code die u zelf schreef. Maar de octrooiwetgeving werkt helemaal anders
 1220. dan het auteursrecht.
 1221. </p>
 1222. <p>
 1223. [01:20:07]
 1224. </p>
 1225. <p class="indent">
 1226. Patenten gaan over ideeën, technieken, mogelijkheden en methoden - niet over de code
 1227. zelf. En als je code schrijft, gebruik je veel verschillende technieken, methoden,
 1228. mogelijkheden en ideeën. Eén ervan kan door iemand gepatenteerd zijn. Het kan evengoed
 1229. zijn dat vijftig ervan gepatenteerd zijn door vijftig verschillende patenthouders. En zij kunnen
 1230. je allemaal bedrijven met een rechtszaak, één na één.
 1231. </p>
 1232. <p class="indent">
 1233. Alle softwareontwikkelaars worden hierdoor bedreigd. De meeste ontwikkelaars
 1234. proberen maar één succesvol product te produceren. Wij streven ernaar om al de
 1235. behoeften van de gebruikers vrij in te vullen. Wij willen alle software vrij
 1236. maken, zodat alle gebruikers, om het even wat kunnen doen, zonder hun vrijheid op te
 1237. offeren. Het is ons doel om om mensen Vrije Software te geven, zodat ze elke taak
 1238. kunnen vervullen zonder ooit voor te keuze te staan: behoud ik mijn vrijheid, of zal ik
 1239. vandaag deze taak met mijn computer uitvoeren.
 1240. </p>
 1241. <p class="indent">
 1242. Dit is eigenlijk een trieste situatie. Het toont aan hoe weinig waarde mensen hechten aan
 1243. hun vrijheid. Mensen komen soms in situaties terecht, ze moeten een bepaalde taak
 1244. uitvoeren, het is aantrekkelijk, het is uitnodigend, men kan er misschien zelf iets aan
 1245. verdienen. Alleen al voor deze redenen zijn mensen bereid hun vrijheid op te offeren.
 1246. Het is zo triest.
 1247. </p>
 1248. <p>
 1249. [01:21:50]
 1250. </p>
 1251. <p class="indent">
 1252. Aangezien we niet kunnen verwachten dat alle mensen hun vrijheid volledig naar waarde
 1253. weten te schatten zodat ze zeggen &quot;<span style="font-style: italic;">Ik ga deze job
 1254. niet doen, want ik vind mijn vrijheid belangrijker dat dan deze taak op de computer
 1255. </span>&quot;, is het onze taak om een vrij programma aan te bieden dat de taak
 1256. volbrengt. En dan is de keuze eenvoudig. Ze kunnen het niet-vrij programma verwerpen, en
 1257. in de plaats het vrije programma gebruiken.
 1258. </p>
 1259. <p class="indent">
 1260. Elke keer er een taak is die niet met Vrije Software kan uitgevoerd worden, hebben we een
 1261. groot probleem.
 1262. </p>
 1263. <p>
 1264. <span id="more-legislative-battles">(<a href="#menu"> menu</a>) [Sectie:
 1265. Er komen nog juridische veldslagen]</span>
 1266. </p>
 1267. <p class="indent">
 1268. Maar deze twee wetgevingen volstaan nog niet. Er worden dagelijks nieuwe regels in
 1269. overweging genomen. Zo is er WIPO, de World
 1270. &quot;<span style="font-style: italic;">Intellectual Property</span>&quot; Organisation,
 1271. die ontwerpt momenteel een verdrag waardoor het illegaal wordt om ontvangers te
 1272. maken voor gecodeerde digitale televisie, die door gebruikers aangepast kunnen worden.
 1273. </p>
 1274. <p class="indent">
 1275. Met andere woorden: voor het eerst is men op het idee gekomen om iets te verbieden,
 1276. enkel en alleen omdat het Vrije Software is. Dit toont aan hoe sterk ze onze vrijheid haten.
 1277. </p>
 1278. <p class="indent">
 1279. Vandaag volstaat het niet meer om software te schrijven en daar van te genieten. Natuurlijk
 1280. hebben we ook zo'n mensen nodig, en in praktijk zijn er zo ook zeer veel, maar aan de
 1281. andere kant moeten we ons ook politiek organiseren, om onze vrijheden te behouden. We
 1282. moeten ons verenigd verzetten tegen de veelvuldige campagnes waarmee men steeds
 1283. één of andere vrijheid van ons probeert te ontnemen. En de Europese Unie is in het
 1284. algemeen heel toegeeflijk geweest om richtlijnen te aanvaarden die de vrijheden van hun
 1285. burgers ontnam ten gunste van filmbedrijven en platenmaatschappijen.
 1286. </p>
 1287. <p>
 1288. [01:24:27]
 1289. </p>
 1290. <p class="indent">
 1291. We staan voor een grote veldslag, en het is onmogelijk om te voorspellen of we er als
 1292. winnaar zullen uitkomen. Dus zal er gevochten moeten worden. Ik hoop dat jullie ons zullen
 1293. steunen in deze strijd.
 1294. </p>
 1295. <p>
 1296. <span id="free-software-and-schools">(<a href="#menu">menu</a>)
 1297. [Sectie: Vrije Software en onderwijs]</span>
 1298. </p>
 1299. <p class="indent">
 1300. Het is van levensbelang voor scholen om enkel en alleen Vrije Software te gebruiken.
 1301. Waarom? Het is de taak van de scholen om mee te bouwen aan een zelfstandige
 1302. samenleving, om mensen op te leiden als onderdeel van een zelfstandige, vrije
 1303. samenleving. Studenten aanleren om propriëtaire software te gebruiken is mensen leren
 1304. afhankelijk te zijn. U leert uw leerlingen afhankelijk te zijn van enkele machtige bedrijven.
 1305. Waardoor u deze bedrijven een nog grotere macht over de samenleving geeft. Als u
 1306. mensen daarentegen leert van Vrije Software te gebruiken, stuurt u de hele samenleving
 1307. naar een vrijere, meer zelfstandige toekomst. Scholen moeten ermee ophouden
 1308. propriëtaire software te onderwijzen.
 1309. </p>
 1310. <p class="indent">
 1311. Er is echter nog een veel sterker agrument voor deze stelling. Een meer essentiële reden.
 1312. Ik heb het over de morele opvoeding. Het is de plicht van scholen om jongeren op te
 1313. voeden met de wil om goed te doen, hen leren ook anderen in de samenleving te
 1314. helpen. Dus zou in elke klas de regel moeten gelden: kinderen, als jullie software mee naar
 1315. de klas brengen, moeten jullie die delen met de anderen. Als jullie de software niet delen,
 1316. kunnen jullie hem ook niet meebrengen omdat we hier in regel proberen om elkaar te
 1317. helpen.
 1318. </p>
 1319. <p class="indent">
 1320. Als een school deze regel aan haar leerlingen wil overbrengen, moet ze deze regel natuurlijk
 1321. ook zelf volgen. Zij moet het goede voorbeeld geven. Dus mogen scholen alleen Vrije
 1322. Software in de klassen aanbieden.
 1323. </p>
 1324. <p>
 1325. <span id="st-ignucias-and-the-church-of-emacs">(<a href="#menu">menu</a>)
 1326. [Sectie: St. IGNUcius en de kerk van Emacs]</span>
 1327. </p>
 1328. <p class="indent">
 1329. Soms beschuldigen mensen mij van een heiliger-dan-de-rest houding. Ik vind dat niet juist.
 1330. Als ik iemand tegenkom die niet het onderste uit de kan haalt om vrijheid vooruit te helpen,
 1331. ga ik die persoon niet aanvallen. Ik ga die persoon alleen maar aanmoedigen om meer
 1332. te doen.
 1333. </p>
 1334. <p class="indent">
 1335. Alhoewel, ik heb eigenlijk wel een wat <span style="font-style:
 1336. italic;">heilige</span> uitstraling, om ik een heilige ben. Het is mijn taak om heilig te zijn.
 1337. </p>
 1338. <p>
 1339. [Stallman trekt een gewaad aan, en zet een 16-inch disk op zijn hoofd]
 1340. </p>
 1341. <p>
 1342. [applaus]
 1343. </p>
 1344. <p class="indent">
 1345. Ik ben Sint IGNUcius...
 1346. </p>
 1347. <p>
 1348. [gelach]
 1349. </p>
 1350. <p class="indent">
 1351. ... van de Kerk van Emacs. Ik zegen uw computer, mijn kind. Emacs begon als
 1352. tekstverwerker, maar werd al snel een levenswijze voor velen, aangezien ze al hun werk
 1353. op de computer konden doen zonder ooit Emacs te verlaten, uiteindelijk werd het dan ook
 1354. een religie. Vandaag bestaat er een groot schisma tussen twee rivaliserende versies van
 1355. Emacs, en hebben we zelfs heiligen. Maar gelukkig geen Goden. In plaats van een God,
 1356. aanbidden wij een tekstverwerker.
 1357. </p>
 1358. <p class="indent">
 1359. Om lid te worden van de kerk van Emacs, moet je de geloofsbelijdenis uitspreken, je moet
 1360. zeggen: er bestaat geen systeem buiten GNU, en Linux is één van zijn kernels.
 1361. </p>
 1362. <p>
 1363. [gelach]
 1364. </p>
 1365. <p class="indent">
 1366. De Kerk van Emacs heeft enkele voordelen in vergelijking met andere kerken, die ik niet
 1367. bij naam wil noemen. Zo is het celibaat bijvoorbeeld geen vereiste om een heilige te
 1368. worden in de Kerk van Emacs. Dus als iemand van jullie heilig verklaard wil worden in een
 1369. geloofsgemeenschap, moet je ons zeker in overweging nemen. Alhoewel we er op
 1370. staan dat u een moreel zuiver leven leidt. Het is uw plicht om elk propriëtair
 1371. besturingssysteem, dat zich meester heeft gemaakt van computers onder uw bevoegdheid,
 1372. te verdrijven, en te vervangen door een volledig vrij besturingssysteem, waarna je
 1373. de computer van volledig Vrije Software kunt voorzien. Als u deze belofte maakt, en er ook
 1374. naar leeft, ben ook jij een heilige en krijg ook jij een aureool - als je er nog één kan vinden
 1375. want ze worden tegenwoordig niet meer gemaakt.
 1376. </p>
 1377. <p class="indent">
 1378. Soms vragen mensen mij of het een zonde is om de andere tekstverwerker, vi, te gebruiken
 1379. in de Kerk van Emacs. Wel, het is waar de vi vi vi de editor van het beest is, maar een
 1380. vrije versie van vi gebruiken is geen zonde, het is een vorm penitentie.
 1381. </p>
 1382. <p>
 1383. [gelach]
 1384. </p>
 1385. <p class="indent">
 1386. En soms vragen mensen mij of mijn aureool echt een oude computerschijf is. Dit is geen
 1387. computerschijf, dit is mijn aureool. Maar, het is ooit wel een computerschijf geweest.
 1388. </p>
 1389. <p>
 1390. [gelach]
 1391. </p>
 1392. <p class="indent">
 1393. Ik wil jullie bedanken, en ik zal een tijdje jullie vragen beantwoorden.
 1394. </p>
 1395. <p>
 1396. [applaus]
 1397. </p>
 1398. <p id="q1">
 1399. (<a href="#menu">menu</a>)<br />
 1400. <span style="font-weight: bold;">V1</span>: Ik zou graag uw mening horen over de
 1401. relatie tussen Mono en GNOME.
 1402. </p>
 1403. <p class="indent">
 1404. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Mono is een vrije implementatie
 1405. van Microsoft's C#-taal. Microsoft heeft zich zelf als onze vijand verklaard en wij weten dat
 1406. Microsoft probeert om patenten te verkrijgen voor sommige mogelijkheden van C#. Dus is
 1407. het volgens mij gevaarlijk om C# te gebruiken, en zou het dus best gevaarlijk kunnen zijn om
 1408. Mono te gebruiken. Mono is een vrije implementatie van een taal die gebruikers gebruiken.
 1409. Het is goed om implementaties aan te bieden. We zouden vrije implementaties van alle
 1410. talen moeten hebben. Maar al naargelang de gevaren die eraan verbonden zijn, kunnen we
 1411. er misschien toch beter niet aan beginnen.
 1412. </p>
 1413. <p id="q2">
 1414. (<a href="#menu">menu</a>)<br />
 1415. <span style="font-weight: bold;">V2</span>: Wat is jouw mening over andere licenties,
 1416. andere dan de GPL? Zoals bijvoorbeeld BSD-achtige licenties?
 1417. </p>
 1418. <p class="indent">
 1419. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Wel, er bestaat niet zoiets als
 1420. &quot;<span style="font-style: italic;">BSD-achtige licenties</span>&quot;. Er bestaan
 1421. twee BSD licenties, en dat zijn beiden Vrije Softwarelicenties. En er bestaat een groot
 1422. verschil tussen beiden. Als u de term &quot;<span style="font-style: italic;">BSD-achtige
 1423. </span>&quot; gebruikt, dan negeer je deze verschillen. Wie hier meer over wil weten kan
 1424. eens kijken naar <a
 1425. href="http://www.gnu.org/philosophy/bsd.html">www.gnu.org/philosophy/bsd.html</a>.
 1426. Daar vindt u een uitleg over heel deze zaak.
 1427. </p>
 1428. <p class="indent">
 1429. Wat dan ook, het zijn allebei Vrije Softwarelicenties. Beiden geven je de vier essentiële
 1430. vrijheden, waardoor ze principieel allebei ethisch juist zijn.
 1431. </p>
 1432. <p class="indent">
 1433. Eén versie echter heeft belangrijke praktische problemen, de andere niet. Ik overtuigde
 1434. Berkley om zijn licentie zo aan te passen dat we verlost waren van deze praktische
 1435. problemen. Even terzijde, de reden dat de ontwikkelaars van BSD begonnen zijn met het
 1436. vrijmaken van hun code is gedeeltelijk te danken aan mijn bezoek aan hen in 1984 of
 1437. 1985, omdat ik een gedeelte van hun code wou gebruiken in GNU. Ik vroeg het hen, omdat
 1438. men destijds, toen BSD bestond als een versie van Unix, een AT&amp;T broncodelicentie
 1439. moest tonen om een copy van BSD te krijgen.
 1440. </p>
 1441. <p class="indent">
 1442. Ik heb hen verteld: jullie schenken al jullie hard labeur, jullie werk, aan een bedrijf. Het is
 1443. zelfs niet voor een goed doel, en toch doen jullie schenkingen. Waarom scheiden jullie je
 1444. code niet van AT&amp;T's code, op die wijze kunnen jullie je code vrij maken. Ik vroeg dit
 1445. omdat ik wist dat bepaalde delen van de code hun werk was, en volgens mij konden we die
 1446. zo gebruiken in GNU, zodat we sneller een vrij besturingssysteem zouden hebben.
 1447. </p>
 1448. <p class="indent">
 1449. De website <a href="http://www.gnu.org/">www.gnu.org</a> is de plaats waar je informatie
 1450. vindt over GNU en Vrije Software. Er bestaat ook een site <a href="http://fsf.org/">fsf.org
 1451. </a> waar je meer informatie vindt over de Free Software Foundation.
 1452. </p>
 1453. <p id="q3">
 1454. (<a href="#menu">menu</a>)<br />
 1455. <span style="font-weight: bold;">V3</span>: Als lid van een gemeenschap die software
 1456. ontwikkelt, is het een probleem dat sommige gebruikers van die software, het programma
 1457. verder ontwikkelen, zonder hun nieuwe broncode beschikbaar te stellen.
 1458. </p>
 1459. <p class="indent">
 1460. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Wat doet dat programma?
 1461. </p>
 1462. <p>
 1463. <span style="font-weight: bold;">V3b</span>: Dit programma is een vervanger voor een
 1464. MORPG
 1465. </p>
 1466. <p class="indent">
 1467. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: In principe is er geen probleem
 1468. met een gebruiker die een programma aanpast en het voor persoonlijke doeleinden
 1469. gebruikt ...
 1470. </p>
 1471. <p>
 1472. <span style="font-weight: bold;">V3c</span>: Maar ze verdelen alleen de uitvoerbare
 1473. code.
 1474. </p>
 1475. <p class="indent">
 1476. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Oh, wel dan zijn ze in overtreding
 1477. met de licentie. Dan moeten de ontwikkelaars met een advocaat gaan praten, en kan je
 1478. hen aanklagen.
 1479. </p>
 1480. <p>
 1481. <span style="font-weight: bold;">V3d</span>: Het probleem is dat wij over heel de wereld
 1482. verspreid zitten.
 1483. </p>
 1484. <p class="indent">
 1485. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Dat is niet noodzakelijk een
 1486. probleem. Enkele van de belangrijkste ontwikkelaars bijvoorbeeld zouden beter met een
 1487. advocaat gaan praten, dan onder elkaar te praten over de uitzichtloosheid van de situatie.
 1488. Ze kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met het Software Freedom Centre. Als iets
 1489. soortgelijks gebeurt bij de Free Software Foundation, dan zorgen wij ervoor dat ze
 1490. zich in regel stellen.
 1491. </p>
 1492. <p class="indent">
 1493. Wij dwingen de GNU General Public Licence krachtig af, en wij hebben onze redenen om
 1494. dat te doen. Als mensen de GPL overtreden, betekent dat meestal ook dat er mensen zijn
 1495. die hun vrijheid verliezen. Dus om de vrijheid te beschermen, dwingen wij onze licentie af.
 1496. Wij gebruiken hetzelfde wapen, meer bepaald het auteursrecht, dat andere mensen
 1497. gebruiken om ons onze vrijheid te ontnemen. Aangezien wij deze wetgeving gebruiken om
 1498. de vrijheid van de mensen te verdedigen, is het een rechtmatig gebruik.
 1499. </p>
 1500. <p>
 1501. <span style="font-weight: bold;">V3e</span>: Dus met dit wapen, zouden wij de strijd
 1502. moeten kunnen aangaan met al die jongeren over heel de wereld?
 1503. </p>
 1504. <p class="indent">
 1505. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Dat weet ik niet. Zijn het
 1506. allemaal jongeren?
 1507. </p>
 1508. <p>
 1509. <span style="font-weight: bold;">V3f</span>: Het zijn vooral jongeren.
 1510. </p>
 1511. <p class="indent">
 1512. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Dan zal het niet
 1513. moeilijk zijn.
 1514. </p>
 1515. <p>
 1516. [gelach, applaus]
 1517. </p>
 1518. <p>
 1519. [01:38:46]
 1520. </p>
 1521. <p id="q4">
 1522. (<a href="#menu">menu</a>)<br />
 1523. <span style="font-weight: bold;">V4</span>: Er bestaat een wijd verspreid misverstand
 1524. over vrijheid nummer drie. Sommige mensen denken dat het verplicht is om al je
 1525. aanpassingen te publiceren. Misschien zou het nuttig zijn als je een zin of twee aan je
 1526. toespraken toevoegt om dit te verduidelijken.
 1527. </p>
 1528. <p class="indent">
 1529. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Dat is juist de reden waarom
 1530. ik zeg: de vrijheid om je aanpassing te verdelen, als je dat wenst. Ik zet er de
 1531. &quot;<span style="font-style: italic;">als je wenst</span>&quot; juist bij om deze
 1532. misvatting recht te zetten. Ik moet gewoon heel veel zeggen, en ik heb niet de tijd om alles
 1533. uit te leggen. Ik heb veel zaken moeten overslagen. U heeft gelijk, maar er zijn nog veel
 1534. andere misverstanden waar ik het vandaag niet over had. Er zijn er teveel om allemaal
 1535. in deze toespraak te behandelen, ik heb er gewoon het maximum uit gehaald. U heeft
 1536. gelijk, maar wat kan ik eraan doen?
 1537. </p>
 1538. <p id="q5">
 1539. (<a href="#menu">menu</a>)<br />
 1540. <span style="font-weight: bold;">V5</span>: Bevat uw aureool propriëtaire software?
 1541. </p>
 1542. <p class="indent">
 1543. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Niet meer. Nu ze vol staat met
 1544. vingerafdrukken denk ik niet dat er nog een toestel bestaat dat ze kan lezen.
 1545. </p>
 1546. <p id="q6">
 1547. (<a href="#menu">menu</a>)<br />
 1548. <span style="font-weight: bold;">V6</span>: Kan je iets vertellen over de Creative
 1549. Commons licenties?
 1550. </p>
 1551. <p class="indent">
 1552. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Kijk, het is eigenlijk zinloos om
 1553. te praten over de Creative Commons licenties. Het slechte aan de Creative Commons
 1554. is het feit dat ze een hele serie licenties maakten die niets gemeenschappelijk hebben. Wie
 1555. al de licenties bekijkt en probeert te achterhalen wat de gemeenschappelijke vrijheid achter
 1556. al die licenties is, dan is het antwoord: niets.
 1557. </p>
 1558. <p class="indent">
 1559. Dat is een probleem, want de reden waarom ik zo'n initiatief zou ondersteunen is juist het
 1560. feit dat het de belangrijke vrijheden erkent. Oorspronkelijk, toen het Creative Commons
 1561. project begon, erkenden al zijn licenties een zeker minimum aan vrijheid. Het is ook in mijn
 1562. ogen de minimale vrijheid die iedereen zou moeten hebben om het werk te gebruiken voor
 1563. kunst en opinie. Dat is de vrijheid om exacte kopieën van het werk te verdelen voor niet
 1564. commerciële doeleinden. Dit was, op een bepaald moment, ook volgens mij de minimale
 1565. vrijheid die iedereen zou moeten hebben voor om het even welk werk.
 1566. </p>
 1567. <p class="indent">
 1568. Larry Lessig heeft me min of meer overtuigd dat er nog een andere essentiële vrijheid is
 1569. die iedereen zou moeten hebben, hij noemt het remix. Dat is de vrijheid om delen van
 1570. werken te gebruiken, ze te veranderen en opnieuw samen te voegen, om zo een sterk
 1571. gewijzigd werk te maken dat een hele andere boodschap verkondigd. Maar in de VS, wordt
 1572. zo iets gerechtvaardigd gebruik genoemd, dus vond ik het niet nodig om daar veel over te
 1573. praten.
 1574. </p>
 1575. <p class="indent">
 1576. In elk geval, de oorspronkelijke Creative Commons licenties erkenden allemaal je vrijheid
 1577. om het exacte kopieën van het volledige werk te verdelen voor niet commerciële doeleinden.
 1578. Later ontwikkelde zo nog andere licenties, die je deze vrijheid niet langer garanderen. Ze
 1579. hebben nu zelfs licenties die me helemaal geen vrijheid meer geven, omdat ik in een
 1580. ontwikkeld land leef, wat hoogstwaarschijnlijk ook voor jullie geldt.
 1581. </p>
 1582. <p class="indent">
 1583. Om deze reden vind ik deze licenties onaanvaardbaar. Je kan deze licenties niet rechtmatig
 1584. gebruiken. Het probleem is dat Creative Commons al de licenties op een hoopje gooit. Ze
 1585. moedigen de mensen niet aan om de verschillende licenties één voor één te bekijken en
 1586. erover na te denken. Ze maken reclame voor de merknaam &quot;
 1587. <span style="font-style: italic;">Creative Commons</span>&quot;.Met als gevolg dat je
 1588. veel mensen hoort zeggen: &quot;<span style="font-style: italic;">Laten we hiervoor de
 1589. Creative Commons licentie gebruiken</span>&quot;, of &quot;
 1590. <span style="font-style: italic;">help alstublieft mee aan ons project, wij gebruiken de
 1591. Creative Commons licentie</span>&quot;. Mensen danken dat ze dan substantiële
 1592. informatie hebben gegeven, en veel mensen die dat lezen denken ook dat ze substantiële
 1593. informatie kregen. in realiteit werd er niets gezegd over welke vrijheden men heeft als
 1594. met dat werk gebruikt.
 1595. </p>
 1596. <p class="indent">
 1597. Daarom ondersteun ik Creative Commons helemaal niet. De manier waarop ze het
 1598. aanbieden impliceert dat je alles of niets aanvaart. Voor mij betekent dat dus dat ik
 1599. er niets van aanvaart.
 1600. </p>
 1601. <p class="indent">
 1602. Ik heb hen ooit gevraagd om het op te splitsen in twee projecten met een verschillende
 1603. naam, een ander merk. Dan kon ik het ene project ondersteunen en het andere niet. Ik zou
 1604. dat graag doen, als ze het mogelijk maken.
 1605. </p>
 1606. <p class="indent">
 1607. Dit toont aan dat er een fundamenteel filosofisch verschil is tussen de Creative Commons
 1608. en de Free Software Movement. Creative Commons is op één of andere manier
 1609. geïnspireerd door de Vrije Softwarebeweging, maar is niet gelijk aan de Vrije
 1610. Softwarebeweging. De Vrije Softwarebeweging vertrekt vanuit de volgende stelling: dit zijn
 1611. de essentiële vrijheden, iedereen zou deze vrijheden moeten hebben, wij gaan er werk van
 1612. maken om iedereen deze vrijheden te bezorgen, en ze te verdedigen. Creative Commons
 1613. zegt dat helemaal niet. Creative Commons praat over de mogelijkheid voor houders van
 1614. een auteursrecht om dat recht zo flexibel mogelijk uit te oefenen. Een volledig verschillende
 1615. filosofische richting.
 1616. </p>
 1617. <p class="indent">
 1618. Je moet dan ook niet verbaasd zijn dat zij geen lijst met essentiële vrijheden hebben. In het
 1619. begin dacht ik echt dat ze dat wel hadden. Het is waar dat ze dat nooit expliciet hebben
 1620. gezegd: &quot;<span style="font-style: italic;">Dit is de vrijheid die we willen verdedigen
 1621. </span>&quot;, maar vanuit hun activiteiten leek het wel alsof ze dat deden, ik dacht dat
 1622. dat voldoende was. Maar aangezien het niet echt hun bedoeling was, hebben ze hun
 1623. activiteiten aangepast, en nu, zelfs zuiver praktisch bekeken, beschermen ze niet langer
 1624. de minimale vrijheden, en dat is verschrikkelijk.
 1625. </p>
 1626. <p>
 1627. [01:46:07]
 1628. </p>
 1629. <p id="q7">
 1630. (<a href="#menu">menu</a>)<br />
 1631. <span style="font-weight: bold;">V7</span>: Kent u een organisatie die deze benadering
 1632. wel ondersteunt - in tegenstelling tot Creative Commons?
 1633. </p>
 1634. <p class="indent">
 1635. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Niet echt. Er zijn enkele
 1636. &quot;<span style="font-style: italic;">vrije cultuurorganisaties</span>&quot; die
 1637. nog iets verder willen gaan, en iedereen aanmoedigen om kunst te
 1638. maken die vrij is volgens dezelfde vier vrijheden.
 1639. </p>
 1640. <p id="q8">
 1641. (<a href="#menu">go to menu</a>)<br />
 1642. <span style="font-weight: bold;">Q8</span>: zou Vrije Software niet duurder moeten zijn
 1643. dan propriëtaire software, aangezien het waardevoller is?
 1644. </p>
 1645. <p class="indent">
 1646. <span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Ik weet niet wat u daarmee
 1647. bedoelt, sorry. Als men zich afvraagt of software goedkoop of duur, moet men enkele
 1648. onbekende factoren meereken. In de propriëtaire softwarewereld, waar het meestal
 1649. verboden is om zelf kopieën's te maken, is er meestal slechts één plaats waar men op een
 1650. wettelijke manier aan een kopie kan geraken. Het is dus een zinvolle vraag, maar het
 1651. antwoord kan best hetvolgende zijn: vandaag hier zoveel, morgen daar zoveel. Wat dan
 1652. weer helemaal geen antwoord is op de vraag.
 1653. </p>
 1654. <p class="indent">
 1655. Maar met Vrije Software, waar mensen vrijheid hebben, staat het iedereen vrij om kopieën
 1656. te maken. Er zijn dus vrije veel plaatsen waar je aan je kopie kan geraken, en het staat
 1657. iedereen vrij om jou een kopie te geven of je er één te verkopen. Er bestaat dus ook geen
 1658. vaste prijs.
 1659. </p>
 1660. <p class="indent">
 1661. Kijk bij Vrije Software gaat het over vrijheid, niet over de prijs. De vraag naar de kostprijs is
 1662. secundair. Het staat mensen vrij kopieën te verkopen of weg te geven, en dat komt enkel
 1663. en alleen omdat de mensen vrij zijn. De vraag hoeveel het kost is niet mijn zorg.
 1664. </p>
 1665. <p>
 1666. [Einde van de sessie, applaus]
 1667. </p>
 1668. <h2 id="links-for-further-reading">Links naar extra informatie</h2>
 1669. <ul>
 1670. <li>
 1671. &quot;<a
 1672. href="http://www.ifso.ie/documents/rms-2004-05-24.html">The
 1673. Dangers of Software Patents&quot;</a>&quot;, by Richard
 1674. Stallman (transcript)
 1675. </li>
 1676. <li>
 1677. &quot;<a
 1678. href="http://www.gnu.org/philosophy/copyright-and-globalization.html">Copyright
 1679. vs. Community in the age of computer networks</a>&quot;, by
 1680. Richard Stallman (transcript)
 1681. </li>
 1682. <li>
 1683. &quot;<a href="../campaigns/gplv3/tokyo-rms-transcript.html">GPLv3 - an
 1684. overview of the changes</a>&quot;, by Richard Stallman
 1685. (transcript)
 1686. </li>
 1687. <li>
 1688. &quot;<a href="eur5greve.html">De Europese perspectieven en het werk van de FSFE</a>&quot;, door Georg Greve
 1689. </li>
 1690. </ul>
 1691. </body>
 1692. </html>