Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

123 lines
6.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Åbne standarder – Oversigt</title>
</head>
<body>
<p id="category">
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Fri software</a>
</p>
<h1>Åbne standarder</h1>
<div id="introduction">
<p class="background">
<a href="/freesoftware/standards/def.html">Åbne standarder</a> gør det muligt for folk at dele alle former for data, frit og med perfekt kvalitet. De forhindrer binding til bestemte leverandører og andre kunstige forhindringer for indbyrdes kompatibilitet, samt fremmer valget mellem forskellige leverandører og teknologiske løsninger. FSFE's arbejde med <a href="/freesoftware/standards/def.html">åbne standarder</a> har til formål at sikre, at folk finder det let at migrere til fri software eller mellem forskellige fri software-løsninger.
</p>
</div>
<h2>Introduktion</h2>
<p>
Der er en tæt forbindelse mellem netværkseffekten og relevansen af åbne standarder, og disse er således steget kraftigt i takt med hinanden. Udbydere af proprietær software har større gevinst ved at udnytte situationen, og derved stiger omkostningerne for brugerne.
</p>
<p>
Regeringer, almennyttige NGOer, i særdeleshed grupper der bekymrer sig om konkurrencefrihed og forbrugerrettigheder er som regel stærke fortalere for åbne standarder. Blandt kritikerne er typisk udbydere af proprietær software og de som repræsenterer deres interesser. Et af punkterne som fremhæves af kritikerne er den grundlæggende konflikt mellem innovation og standardisering.
</p>
<p>
Med standardisering sætter man bevidst grænser for ændringer af en given teknologisk base, også innovation af denne. Disse begrænsninger sættes for at innovation kan skabes ikke bare af den part som kontrollerer den teknologiske base, men af alle som har adgang til standarden. Således begrænser standarder en enkelt aktørs mulighed for at innovere for at fordre innovation blandt mange parter på basis af standarden.
</p>
<p>
<a href="/freesoftware/standards/def.html">Åbne standarder</a> lader alle parter bidrage med innovation, uden at den oprindelige udvikler af en given platform kan gøre deres indflydelse gældende for at begrænse denne, eller konkurrencen som den repræsenterer.
</p>
<p>
Blandt FSFEs mål er frihed fra binding til leverandører og frihed til innovation og konkurrence blandt alle. Derfor er FSFE en stærk fortaler for <a href="/freesoftware/standards/def.html">åbne standarder</a>.
</p>
<h2>Udgivelser</h2>
<dynamic-content />
<ul>
<li><a href="/freesoftware/standards/2014-03-26.OpenLetterToVilella.html">Open
Letter on Document Freedom Day 2014 to Giancarlo Vilella, Director of the European Parliament's
DG ITEC and Chair of the Inter-Institutional Committee for
Informatics</a> by <a href="/about/people/gerloff/">Karsten
Gerloff</a></li>
<li><a href="/freesoftware/standards/2012-06-uk-consultation-os.html">FSFE's
submission to the UK Open Standards Consultation 2012, held by the
Cabinet Office.</a></li>
<li>"<a href="/freesoftware/standards/bsa-letter-analysis.html">Defending Open Standards:
FSFE refutes BSA's false claims to European Commission</a>"<br />by <a
href="/about/people/gerloff/gerloff.html">Karsten Gerloff</a>, Carlo Piana and <a
href="/about/tuke/tuke.html">Sam Tuke</a></li>
<li>"<a href="/freesoftware/standards/eifv2.html">EIFv2: Tracking the loss of
interoperability</a>"<br />by <a href="/about/people/gerloff/gerloff.html">Karsten
Gerloff</a> and <a href="/about/people/roy/roy.html">Hugo Roy</a></li>
<li>"<a href="/freesoftware/standards/ps.html">Analysis on balance: Standardisation and
Patents</a>"<br />by <a href="/about/people/greve/">Georg Greve</a></li>
<li>"<a href="/freesoftware/standards/minimalisticstandards.html">The minimal principle: because being an open standard is not enough</a>"<br />by Bernhard Reiter</li>
<li>"<a href="/freesoftware/standards/why-frand-is-bad-for-free-software.html">Why
FRAND is bad for Free Software</a>"</li>
</ul>
<h3>Udgivelser ved IGF</h3>
<ul>
<li>"<a href="/activities/igf/sovsoft.html">Sovereign Software: Open Standards,
Free Software, and the Internet</a>"<br />FSFE contribution to the first <a
href="/activities/igf/igf.html">IGF</a>, by <a href="/about/people/greve/">Georg
Greve</a></li>
</ul>
<h3>Udgivelser vedrørende MS-OOXML</h3>
<ul>
<li><a href="/activities/msooxml/msooxml-questions.html">Six questions to national standardisation bodies</a></li>
<li>FSFE Context Briefing: "<a href="/activities/msooxml/msooxml-interoperability.html">Interoperability woes with MS-OOXML</a>"</li>
<li>FSFE Context Briefing: "<a href="/activities/msooxml/msooxml-idiosyncrasies.html">DIS-29500: Deprecated before use?</a>"</li>
<li>Article on Groklaw: <a href="http://www.groklaw.net/articlebasic.php?story=20061208135621706">Novell's "Danaergeschenk"</a></li>
<li>Article on BBC: "<a href="/activities/msooxml/msooxml-questions-for-ms.html">Questions for Microsoft on open formats</a>"</li>
<li>Article on Heise.de: "<a href="/activities/msooxml/msooxml-converter-hoax.html">The converter hoax</a>"</li>
</ul>
<related-feed tag="openstandards"/>
<h2>Eksterne links af interesse</h2>
<ul>
<li><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></li>
<li><a href="http://www.odfalliance.org">ODF Alliance</a></li>
<li><a href="http://www.pdfreaders.org">PDFreaders.org</a></li>
<li><a href="http://www.fsf.org/resources/formats/playogg">Play Ogg!</a></li>
<li><a
href="http://isp.law.yale.edu/static/papers/Open_Documents_and_Democracy.pdf">"Open
Documents and Democracy"</a> by Laura de Nardis and Eric Tam, Yale
Information Society Project</li>
<li><a
href="http://www.intgovforum.org/Substantive_1st_IGF/openstandards-IGF.pdf">"An
Economic Basis for Open Standards"</a> by Rishab A. Ghosh</li>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/greve/?p=160">"An emerging understanding
of Open Standards"</a> by <a href="/about/people/greve/">Georg Greve</a></li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->