Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/freesoftware/freesoftware.hr.xhtml

292 lines
9.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>3</version>
<head>
<title>Slobodan softver</title>
</head>
<body class="toplevel freesoftware">
<h1>Što je slobodan softver</h1>
<div id="introduction">
<p>
Principi slobodnog softvera su jednostavni, no važno je ne
zbuniti se kompleksnošću nastalom njegovom dugom
poviješću. Naučite <a href="#freedoms">četiri slobode</a> i
njihovo značenje, osnove o <a href="#licences">licencama
slobodnog softvera</a>, <a href="#advantages">prednostima</a>
koje pruža slobodni softver i o
najčešćim <a href="#synonyms">sinonimima</a>.
</p>
<p>
Ukoliko Vas zanima širi utjecaj, saznajte o uzajamnom
djelovanju slobodnog softvera i <a href="#more">drugih
područja</a> kao što su obrazovanje, nabava i demokracija.
</p>
</div>
<h2 id="freedoms">Četiri slobode</h2>
<p>
Slobodan softver (eng. free software) odnosi se na slobodu, a ne
cijenu. Korisnicima jamči četiri ključne slobode. Ukoliko je
odsutna barem jedna od sloboda, to znači da je aplikacija
vlasnička, dakle neslobodan softver.
</p>
<!-- Pie chart and text adopted from p.4 of the PMPC brochure -->
<div class="fsgrid">
<div class="pie">
<div class="pie-use"><p>Korištenje</p></div>
<div class="pie-study"><p>Prouča-vanje</p></div>
<div class="pie-share"><p>Dijeljenje</p></div>
<div class="pie-improve"><p>Unapre-đenje</p></div>
</div>
</div>
<div class="icon-grid icons-sm">
<ul>
<li>
<img src="/graphics/icons/pie-topleft.png" alt=""/>
<div>
<h3>Korištenje</h3>
<p>
Slobodan se softver može koristiti za bilo koju svrhu i
nema ograničenja poput vremenski ograničene licence ili
geografskog ograničenja.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/pie-topright.png" alt=""/>
<div>
<h3>Proučavanje</h3>
<p>
Slobodan softver i pripadajući kôd svi mogu proučavati
neograničeni ugovorom o tajnosti informacija ili
sličnim ograničenjima.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/pie-bottomleft.png" alt=""/>
<div>
<h3>Dijeljenje</h3>
<p>
Slobodan se softver može dijeliti i umnažati praktički besplatno.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/pie-bottomright.png" alt=""/>
<div>
<h3>Unapređenje</h3>
<p>
Svi mogu mijenjati slobodan softver i javno dijeliti
ova poboljšanja.
</p>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<h2 id="licences">Licence</h2>
<p>
Četiri slobode se u pravilu osiguravaju putem softverskih
licenci. Softverske licence uređuju uvjete pod kojima se program
može koristiti. Da bi softver bio slobodan, licencni tekst mora
sadržavati barem četiri spomenute
slobode. <a href="https://www.gnu.org/licenses/license-list.html">Fondacija
za slobodan softver</a>
i <a href="https://opensource.org/licenses/category">Inicijativa
za otvoreni kôd</a> održavaju popis recenziranih i odobrenih
licenci. U pravilu se aplikacija ne smatra slobodnim softverom
ako se njena licenca ne nalazi na ovim popisima.
</p>
<p>
Postoji mnoštvo licenci s različitim fokusima. Softver ili
njegovi dijelovi također mogu biti licencirani pod više od jedne
licence. Specifičan odabir je strateško pitanje, no predlažemo
da odaberete jednu od najčešće korištenih licenci.
</p>
<h2 id="advantages">Prednosti</h2>
<!-- adopted from PMPC brochure p.16+17 -->
<p>
Pitanje slobodnog softvera je pitanje slobode. U praksi to daje
brojne prednosti korisnicima, organizacijama, tvrtkama i vladama.
</p>
<div class="icon-grid">
<ul>
<li>
<img src="/graphics/icons/autonomy.png" alt="" />
<div>
<h3>Autonomnost</h3>
<p>
Slobodan softver je pogodan za razvoj i održavanje
specijaliziranog softvera koji odgovara Vašim potrebama,
a ne samo poslovnom modelu isporučitelja.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/collaboration.png" alt="" />
<div>
<h3>Suradnja</h3>
<p>
Svi mogu dijeliti i koristiti slobodan softver na
uključiv način – na korist javnog dobra.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/share-copy.png" alt="" />
<div>
<h3>Dijeljenje i umnažanje</h3>
<p>
Licenca slobodnog softvera omogućava korištenje
neograničenog broja instalacija bez dodatnog troška.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/no-lock-in.png" alt="" />
<div>
<h3>Neovisnost</h3>
<p>
Licence slobodnog softvera jačaju neovisnost o
isporučiteljima i pružaju veći izbor pružatelja usluga.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/reuse.png" alt="" />
<div>
<h3>Višestruko korištenje kôda</h3>
<p>
Slobodan softver daje slobodu korištenja kôda iz jednog
projekta u drugom projektu.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/innovation.png" alt="" />
<div>
<h3>Kreativnost</h3>
<p>
Licenca slobodnog softvera potiče kreativnost u Vašem softveru.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/competition.png" alt="" />
<div>
<h3>Konkurencija</h3>
<p>
Slobodan softver se opire monopolizmu i potiče konkurenciju.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/security.png" alt="" />
<div>
<h3>Sigurnost</h3>
<p>
U slobodnom je softveru moguć neovisan sigurnosni nadzor
zbog čega je moguće brže zatvoriti sigurnosne propuste.
</p>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<h2 id="synonyms">Sinonimi</h2>
<p>
S vremenom su ljudi dali više naziva i oznaka slobodnom
softveru. Česta je motivacija za njih stavljanje naglaska na
različite aspekte i izbjegavanje zabune.
</p>
<p>
Definicija slobodnog softvera (eng. free software) i ranije
spomenute četiri slobode je nastala 1986. godine u
sklopu <a href="/freesoftware/gnuproject.html">projekta
GNU</a>. 1998. godine nastao je naziv "otvoreni kôd" (eng. open
source) kao marketinška kampanja za slobodan softver s istim
slobodama. Drugi rašireni nazivi i oznake za slobodan softver su
"libre software", koji je nastao kako bi se izbjegla
višeznačnost engleske riječi "free" te "FOSS" i "FLOSS" kao
kratice za engleske nazive "Free (Libre) Open Source Software".
</p>
<p>
Razina i vrsta slobode koje određeni softver nudi su uvijek
određene licencom, a ne nazivom ili oznakom. Drugim riječima,
neka Vas ne zbuni različito nazivlje za iste značajke. Ukoliko
Vas zanima povijesni razvoj i zašto prednost dajemo izvornom
nazivu, više možete saznati u <a class="learn-more"
href="/freesoftware/comparison.html">našim materijalima</a>.
</p>
<h2 id="more">Daljnja razmatranja</h2>
<p>
Brojne prednosti slobodnog softvera su dobrobit sama po sebi, no
također imaju pozitivan utjecaj na druga područja u tehnici i
van nje. Otkako je FSFE osnovan 2001. godine, razmatramo
različita područja i kako im slobodan softver može doprinijeti.
</p>
<ul>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/democracy.html">Demokracija</a></strong>:
tehnologija ima ogroman utjecaj na današnje društvo. Zbog toga
svi trebaju imati kontrolu nad tehnologijom, a ne samo omanja
grupa.
</li>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/standards/">Otvoreni
standardi</a></strong>: Otvoreni standardi pružaju nam
mogućnost dijeljenja različitih vrsta podataka na neometan
način uz visoke standarde kvalitete. Kako bi postigli
interoperabilnost, odmiču se od ovisnosti o isporučitelju i od
drugih umjetnih ograničenja te promiču slobodu odabira između
više isporučitelja i tehnoloških rješenja.
</li>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/education/">Obrazovanje</a></strong>:
Slobodan je softver pedagoški nadmoćan te je njegov duh
slobode i suradnje prigodan u obrazovanju u demokratskim
okruženjima.
</li>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/procurement/">Javna
nabava</a></strong>: Slobodan softver odlično odgovara
javnom sektoru. On je javan resurs koje vladine
organizacije mogu koristiti, proučavati, unapređivati i
međusobno dijeliti. To građanima pruža transparentnost,
cjenovnu efikasnost i slobodu interakcije s njihovom
vladom na način koji im najbolje odgovara.
</li>
</ul>
</body>
<translator>Marko Dimjašević</translator>
</html>