Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

freesoftwarecompany.nl.xhtml 11KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Wat is een Vrije Software bedrijf?</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <p id="category"><a href="/freesoftware/enterprise/">Vrije Software Bedrijven</a></p>
 8. <h1>Wat is een Vrije Software Bedrijf?</h1>
 9. <div id="introduction">
 10. <p>
 11. Tijdens debatten over de
 12. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=251">Europese Software Strategie</a>
 13. kwamen verschillende uitdagingen in het algemeen belang naar voren.
 14. Vanwege vertrouwelijkheid kunnen de debatten zelf niet worden gepubliceerd.
 15. In plaats daarvan gaat dit artikel over één uitdaging en bespreekt deze vanuit
 16. een persoonlijk perspectief.
 17. </p>
 18. </div>
 19. <p>
 20. In deze tijd komt het wat verouderd over, maar de vraag <em>"Hoe verdien ik geld met
 21. <a href="http://fsfe.org/activities/wipo/fser.en.html">Vrije Software</a>?"</em> werd
 22. tot nog slechts enkele jaren geleden erg vaak gesteld. Op dit moment heeft deze vraag zich
 23. ontwikkeld tot <em>"Wat zijn succesvolle zakelijke strategieën die kunnen worden geïmplementeerd
 24. bovenop Vrije Software?"</em>
 25. </p>
 26. <p>
 27. Deze wat meer gerichte vraag kwam verschillende keren naar voren tijdens de discussies over
 28. de Europese Software Strategie. Er waren nuttige bijdragen van verschillende mensen zoals
 29. <a href="http://blogs.the451group.com/opensource/2009/02/23/on-open-source-business-strategies-again/">Matthew Aslett</a>,
 30. <a href="http://carlodaffara.conecta.it/?p=104">Carlo Daffara</a> en
 31. <a href="http://news.cnet.com/8301-13505_3-10168267-16.html">Matt Asay</a>.
 32. Iemand anders die onlangs deze vraag geprobeerd heeft te beantwoorden is
 33. <a href="http://www.thondomraughts.com/2009/03/making-money-with-free-software.html">Anoop John</a>, die ik
 34. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=144">twee jaar geleden in Kerala heb ontmoet</a>.</p>
 35. <p>
 36. Nadat ik verschillende jaren op dit gebied heb gewerkt, met het helpen van ondernemers die werkende
 37. zakelijke modellen zoeken, het bespreken van de vraag over Vrije Software bedrijven, en in de
 38. diversiteit van een gemeenschap die tegelijkertijd zowel commercieel en niet-commercieel is,
 39. hebben zich verschillende dingen aan mij voorgedaan die ik met u wil delen.</p>
 40. <h2>Punt 1: Denk helder</h2>
 41. <p>
 42. Om zakelijke strategieën te ontwikkelen is het om te beginnen noodzakelijk om een helder begrip te
 43. hebben van de verschillende aspecten die je wil onderzoeken. Helaas wordt dit niet gemakkelijker
 44. gemaakt door het populair ambigue gebruik van sommige woorden voor fundamenteel verschillende concepten
 45. en ideeën, bijvoorbeeld "Open Bron" ("Open Source") als softwaremodel, ontwikkelingsmodel, of zakelijk model.</p>
 46. <p>
 47. Deze modellen staan loodrecht op elkaar, zoals de drie assen van een drie-dimensionaal coördinatiesysteem.
 48. Zij hebben respectievelijk de waarden <strong>controle</strong> (softwaremodel), <strong>samenwerking</strong>
 49. (ontwikkelingsmodel), <strong>winst</strong> (zakelijk model).
 50. </p>
 51. <ul>
 52. <li>Over de <strong>softwaremodel</strong> as wordt het meest
 53. gediscussieerd. Aan de ene kant is er de gesloten software, waarbij de
 54. verkoper de volledige controle houdt over de software en waarbij de
 55. gebruiker beperkte gebruikersrechten ontvangt via een licentie, zolang
 56. aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Aan de andere kant is er Vrije
 57. Software, die de gebruiker een nog niet eerder vertoonde controle biedt
 58. over de software door onvoorwaardelijke rechten te bieden om haar te
 59. gebruiken, te bestuderen, te veranderen en verder te verspreiden.</li>
 60. <li>De <strong>ontwikkelingsmodel</strong> as beschrijft de barrière
 61. om samen te werken, variërend van projecten die zijn ontwikkeld door
 62. een enkele persoon tot projecten waarbij men intensief wereldwijd kan
 63. samenwerken. Dit staat onafhankelijk van het softwaremodel. Er is
 64. gesloten software waarbij vergaand kan worden samengewerkt, zoals
 65. bijvoorbeeld SAP met haar partnerprogramma, en Vrije Software projecten
 66. die zijn ontwikkeld door een persoon of bedrijf met weinig of geen input
 67. van buiten.</li>
 68. <li>De <strong>zakelijk model</strong> as beschrijft het winstmodel
 69. dat is gekozen voor de software. Mogelijkheden op deze as zijn training,
 70. diensten, integratie, aangepaste ontwikkeling, abonnementsmodellen,
 71. "Commercieel vanaf de boekenplank" ("Commercial Off The Shelve" of
 72. COTS), "Software als Dienst" ("Software as a Service" of SAAS) en meer.</li>
 73. </ul>
 74. <p>In de ruimte tussen deze drie assen kan ieder software project en
 75. ieder bedrijfsproject zich vrij positioneren. Dat wil niet zeggen dat
 76. alle combinaties succesvol zullen zijn. Een winstmodel gebaseerd op
 77. lock-in strategieën met snelle betaalde upgrade-cycli zal waarschijnlijk
 78. niet werken met Vrije Software als onderliggend softwaremodel. Deze
 79. aanpak vindt meestal plaats bovenop een gesloten softwaremodel waarbij
 80. het zakelijk model voor een licentie een succesvol afgesloten financiële
 81. transactie is vereist.</p>
 82. <p>De overlap tussen verschillende mogelijke zakelijke modellen
 83. bovenop de verschillende softwaremodellen is veel groter dan meestal
 84. wordt begrepen. De algemene voorwaarden die behoren bij het Vrije
 85. softwaremodel maken het onmogelijk om (financiële) voorwaarden te
 86. stellen die horen bij een licentie. Maar het is mogelijk om
 87. vergelijkbare winststromen te implementeren in het zakelijk model door
 88. contracten, handelsmerken en/of certificering.</p>
 89. <p>Ieder van deze assen behoort afzonderlijk in overweging te worden
 90. genomen en zorgvuldig te worden opgenomen in de planning van de doelen
 91. van het project.</p>
 92. <p>Als bijvoorbeeld het doel is om met anderen te werken aan een
 93. onderdeel om onafhankelijkheid te verkrijgen van een potentieel
 94. monopolistische verkoper, dan zou het juist zijn om zich te richten op
 95. samenwerken en een softwaremodel te kiezen met een sterke Copyleft
 96. licentie. Het zakelijk model zou in dat geval worden verwaarloosd,
 97. aangezien de investering terugkomt in de vorm van strategische
 98. onafhankelijkheidsvoordelen en lagere licentiekosten.</p>
 99. <p>In een ander geval zou een bedrijf mogelijk kiezen voor een erg
 100. op samenwerken gebaseerd gemeenschaps-ontwikkelingsmodel bovenop een
 101. sterke Copyleft licentie. Het winstmodel is dan gebaseerd op volwassen,
 102. stabiele en veilige uitgaven die klaar zijn voor gebruik door klanten in
 103. het bedrijfsleven.</p>
 104. <p>Het aantal mogelijke combinaties is bijna eindeloos en de
 105. gemaakte keuzen zullen de aard en de competitieve kracht en zwakte van
 106. ieder bedrijf bepalen. Helder denken over deze parameters is essentieel
 107. voor een succesvolle zakelijke strategie.</p>
 108. <h2>Punt 2: De vrijheid om binnen het systeem naar boven te komen</h2>
 109. <p>Volgens Gartner zal het gebruik van Vrije Software de 100 procent
 110. bereik behalen in november 2009. Dit maakt het gebruik van Vrije
 111. Software een slecht criterium om te bepalen wat een Vrije Software
 112. bedrijf is. Het bijdragen aan Vrije Software projecten lijkt een iets
 113. betere keuze, maar aangezien veel Vrije Software projecten werken
 114. volgens een samenwerkend ontwikkelingsmodel waarin de gebruikers zelf de
 115. ontwikkeling vormgeven, zouden ook niet-Informatie Technologie (IT)
 116. bedrijven zo genoemd kunnen worden.</p>
 117. <p>IT-bedrijven bevinden zich onder de meest intensieve gebruikers
 118. van software. Zij bevinden zich in een grotere groep software systemen
 119. of omgeving van toepassingen. Als onderdeel van die grotere groep
 120. beperkt het gebruik van software zich niet alleen tot desktops en
 121. servers die door de werknemers van het bedrijf worden gebruikt, maar
 122. gaat het ook om het platform waarop het bedrijf haar software of
 123. oplossing ontwikkelt.</p>
 124. <p>Het handhaven van een aangepast niet-vrij platform is niet
 125. efficiënt en duur, en afhankelijkheid van niet-vrije bedrijven is
 126. gevaarlijk. Grote niet-vrije bedrijven zijn daarom begonnen hun
 127. niet-vrije platforms uit te faseren en zij gaan over op Vrije Software
 128. vanwege de strategische voordelen van dit softwaremodel voor hun eigen
 129. gebruik van software op het platformniveau. Deze bedrijven zullen vaak
 130. goed kunnen samenwerken met de projecten waar zij afhankelijk van zijn,
 131. eraan bijdragen, en hun groei aanmoedigen om zo strategische
 132. onafhankelijkheid te ontwikkelen als gebruiker van software.</p>
 133. <p>Wat deze bedrijven niet-vrij maakt is dat zij voor het deel
 134. waarin zij niet vooral gebruikers zijn van software, maar leveranciers
 135. voor hun klanten, het softwaremodel niet-vrij is, en daarbij sluiten zij
 136. hun klanten uit van dezelfde strategische voordelen van Vrije Software
 137. die het bedrijf gebruikt om haar eigen concurrentiekracht te verbeteren.</p>
 138. <p>Vanuit het perspectief van de klant wordt die oplossing zelf deel
 139. van het platform waarop het bedrijf haar activiteiten heeft gebaseerd.
 140. Zoals eerder gesteld is dit niet efficiënt, duur en is het ook een
 141. gevaarlijke strategie.</p>
 142. <p>Vanuit een marktperspectief vertegenwoordigt het een
 143. inefficiëntie die bedrijven de mogelijkheid biedt om andere bedrijven te
 144. voorzien van klanten met een softwaregroep die geheel uit Vrije
 145. Software bestaat. Het is strategisch en economisch gezond voor klanten
 146. om deze leveranciers te kiezen boven niet-vrije concurrenten. Dit
 147. vanwege dezelfde redenen waarom niet-vrije leveranciers voor zichzelf
 148. Vrije Software platforms hebben gekozen.</p>
 149. <p>Strategisch gesproken zou ieder bedrijf dat niet-vrije software
 150. in haar model heeft zich ervan bewust moeten zijn dat haar winststroom
 151. grotendeels bestaat uit een gebrek aan alternatieven voor Vrije
 152. Software, en dat zowel groei van de markt, alswel bovennatuurlijke
 153. winsten van het niet-vrije model andere bedrijven zullen aantrekken die
 154. de niet-vrije modellen niet langer duurzaam zullen maken. Als het moment
 155. daar is kan het bedrijf haar winstmodel naar een andere markt
 156. verschuiven of haar winstbron veranderen om te werken bovenop een
 157. softwaremodel dat geheel bestaat uit Vrije Software.</p>
 158. <p>Dus het gebruik van en het bijdragen aan Vrije Software zijn niet
 159. kenmerkend voor wat een Vrije Software bedrijf is. De kritische factor
 160. is het aan klanten leveren van Vrije Software. In andere woorden: Vrije
 161. Software bedrijven zijn bedrijven die bedrijfsmodellen hanteren waarin
 162. winststromen niet afhangen van licentievoorwaarden.</p>
 163. <h2>Verder</h2>
 164. <p>Maar ieder bedrijf heeft natuurlijk een uniek kenmerk nodig om in
 165. een unieke verkooppositie te komen: dat wat het beter, goedkoper of
 166. sneller kan dan wie dan ook. Dit is wat klanten de reden biedt om voor
 167. dat specifieke bedrijf te kiezen.</p>
 168. <p>Veel IT-bedrijven hebben in het verleden vertrouwen gehad in
 169. niet-vrije softwaremodellen en patenten voor hun uniekheid en
 170. differentiatie. Dit is vooral veelvoorkomend in omgevingen van
 171. risicokapitaal. Een gebrek hieraan wordt vaak gezien als een
 172. strategische zwakte.</p>
 173. <p>In één van de volgende artikelen die ik heb gepland leg ik uit
 174. hoe unieke kenmerken van Vrije Software bedrijven
 175. net zo sterk kunnen zijn als die van niet-vrije bedrijven, en dat die
 176. van niet-vrije bedrijven vaak veel minder uniek zijn dan zij lijken.</p>
 177. </body>
 178. <timestamp>$Datum: 2010-01-25 15:56:18 +0100 (Maa, 25 Jan 2010) $ $Auteur: georg greve $</timestamp>
 179. <author id="greve"/>
 180. <date>
 181. <original content="2008-12-02"/>
 182. </date>
 183. <translator>André Ockers</translator>
 184. </html>