Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

60 lines
8.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Демократія та Вільне Програмне Забезпечення</title>
</head>
<body class="article">
<p id="category">
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Вільне Програмне Забезпечення</a>
</p>
<h1>Демократія потребує Вільного Програмного Забезпечення</h1>
<p>Впродовж усієї історії людства технології мали значний вплив на розвиток суспільства. Читання, письмо, арифметика, землеробство, книгодрукування і радіо - приклади винаходів, які змінили нашу взаємодію в сферах торгівлі, мистецтва і науки. Найбільш важливою технологією 21-го століття є програмне забезпечення. Європейський Фонд Вільного Програмного Забезпечення(ЕФВПЗ) прагне до того, щоб люди в сучасному суспільстві мали право використовувати цю технологію так, як вони вважають це потрібним.</p>
<p>Сьогодні неможливо представити повсякденне життя без використання програмного забезпечення. Більшість з нас не зможе обійтися без нього навіть один день. Люди використовують програмне забезпечення на роботі та в своїх ноутбуках і мобільних телефонах. Програмне забезпечення можна знайти і в більш несподіваних місцях: в потягах, автомобілях, телевізорах, пральних машинах, холодильниках і в багатьох інших пристроях. Жоден з цих пристроїв не може працювати без програмного забезпечення. Без нього ми не могли б так само писати електронні листи, телефонувати, ходити в магазини або подорожувати. Таким чином, програмне забезпечення є головним інструментом нашого суспільства.</p>
<p>Коли хтось інший контролює такий важливий для нас інструмент, як програмне забезпечення, то він здатний значно впливати на наші дії. Той, хто контролює пошукову систему, яку ми використовуємо, визначає які результати ми знаходимо. Той, хто контролює сервіс електронної пошти, має можливість піддавати наші листи цензурі. Якщо говорити простішими словами – контроль над засобами зв'язку дозволяє вирішувати, хто, кому і яку інформацію може поширювати. Аналогічно, той, хто вирішує, як працює програмне забезпечення, має великий вплив на те, як ми живемо і працюємо.</p>
<p>У сучасних демократичних державах діє принцип розділення влади. Законодавчою, виконавчою і судовою владою наділені різні державні установи. Крім того, їх повноваження розділені вертикально, згідно з різними рівнями компетенції, між центральним урядом, регіональною владою і місцевим самоврядуванням. Ключовою функцією принципу свободи преси є захист від інформаційної монополії, коли занадто багато влади зосереджено у невеликої групи осіб. Таким чином, основною перевагою ефективної демократії є система стримувань і противаг, яка дозволяє уникнути концентрації влади в одних руках.</p>
<p>Якщо, такий критичний для функціювання суспільства соціальний інструмент, як програмне забезпечення буде контролюватися невеликою групою осіб, це буде представляти серйозну загрозу для демократії. Від програмного забезпечення залежить не лише наш зв'язок та телекомунікації, але також і велика частина інфраструктури суспільства. ЕФВПЗ прагне захищати інтереси користувачів комп'ютерів і надати кожному можливість контролювати напрям подальшого розвитку програмного забезпечення. У такій важливій сфері, як програмне забезпечення, суспільство не може дозволити собі залежати тільки від приватних інтересів.</p>
<p>Наше суспільство повинно забезпечити кожному можливість змінювати програмне забезпечення згідно зі своїми потребами. Для цього необхідно, щоб кожен член суспільства був наділений свободою використання програмного забезпечення для будь-яких цілей, вивчення принципів його функціювання, його поширення та удосконалювання.</p>
<ul>
<li>
<strong>Використання:</strong> Свобода використання програмного забезпечення у будь-яких цілях протидіє дискримінації, а також забезпечує кожному рівні можливості участі в громадському житті.
</li>
<li>
<strong>Вивчення:</strong> Свобода вивчення того, як працює програмне забезпечення, потрібна для розуміння принципів роботи такого важливого суспільного інструмента.
</li>
<li>
<strong>Поширення:</strong> Свобода поширення програмного забезпечення гарантує, що ми можемо допомагати тим, хто цього потребує.
</li>
<li>
<strong>Удосконалення:</strong> Суспільство має бути наділене свободою змінювати свої інструменти для того, щоб розвивати і адаптувати їх для своїх потреб.
</li>
</ul>
<p>Програмне забезпечення, яке відповідає цим чотирьом свободам, є Вільним Програмним Забезпеченням.</p>
<p>Демократичне суспільство потребує міцних основ. Однією з них є Вільне Програмне Забезпечення.</p>
</body>
<author id="kirschner" />
<date>
<original content="2010-04-23" />
</date>
<sidebar/>
<translator>Анатолій Долуденко</translator>
</html>