Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

77 lines
4.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Democracy and Free Software</title>
</head>
<body class="article">
<p id="category">
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Szabad Szoftverek</a>
</p>
<h1>Szabad Szoftverek a demokráciáért</h1>
<p>
A technológia a történelem folyamán mindvégig befolyásolta a társadalmak fejlődését. Írás, olvasás, számolás, földművelés, nyomtatás, rádió mind a fejlődés jelei, amelyek a kereskedelem, művészet és tudomány útján változtatták meg interakcióinkat. A 21. század legfontosabb kulturális technológiája a szoftver. A Free Software Foundation Europe (FSFE) pedig amellett kötelezte el magát, hogy az embereknek lehetőségük legyen ezen technológián változtatni és olyan módon, ahogyan ezt megfelelőnek tartják.
</p>
<p>
Napjainkban elképzelhetetlen a mindennapi élet szoftverek nélkül. Többségünk el sem tud tölteni egy napot nélkülük. Szoftvert használunk a munkahelyünkön, otthon, a laptopunkon, a mobilunkon. Ugyanakkor kevésbé egyértelmű helyeken is megtalálhatóak, mint például a vonatokon, autókban, televíziókban, mosogatógépekben, hűtőkben és számos egyéb elektromos eszközben. Ezek egyike sem lenne képes működni szoftver nélkül. Szoftverek nélkül nem tudnánk e-mailt írni, telefonálni, vásárolni, utazni oly módon, ahogy azt már régen megszoktuk. A szoftver társadalmunk működésének egyik legfőbb eszköze.
</p>
<p>
Ha átengedjük mások számára az eszközeink felett való döntést, akkor ezáltal jelentős hatalommal ruházzuk fel őket. Bárki legyen is, aki ellenőrzi, irányítja az általunk használt keresőmotort, az meghatározza, hogy mit találunk. Annak, aki az e-mailjeinket felügyeli, lehetősége nyílik arra, hogy cenzúrázzon bennünket. Szimplán a kommunikációs szolgáltatással kapcsoaltos döntési jog felruházhat azzal a hatalommal valakit, hogy megválassza ki tarthat kapcsolatot kivel.
Hasonlóan ehhez, az a személy, aki meghatározza egy szoftver működését, ezzel egyben meghatározhatja életvitelünket, munkakörülményeinket is.
</p>
<p>
Modern demokráciákban a hatalmi ágak szétválnak. Külön választjuk őket a törvényhozói, végrehajtó és az igazságszolgáltatói ágakra. Ezen felül a felelősség tovább oszlik különböző szintű kompetenciák szerint, például: a központi kormányhatalom, a regionális szervek, és a helyi önkormányzatok között. A sajtószabadság kulcsfeladata, hogy megakadályozza az információs monopóliumot, ami a hatalom összpontosulását jelentené pár ember vagy meghatározott kisebb embercsoport kezében. A demokrácia ismérve ugyanis a kiegyensúlyozott hatalom érdekében az ellenzék mozgásterének meghagyása, sőt: biztosítása.
</p>
<p>
Nagyon nagy veszélyt jelentene, ha a szoftvereket, demokráciánk központi eszközeit csupán egy szűk csoport ellenőrizné. Nem csupán a kommunikációnk, hanem azon kívül az infrastruktúránk nagy része is a szoftverektől függ. Az FSFE szeretne hangot adni a számítógép-felhasználók érdekeinek és elkötelezett a szabad szoftverellenőrzés és -felhasználás mellett. Egy társadalom sem engedheti meg magának, hogy magán érdekek vezéreljék, amikor egy olyan fontos kérdésről van szó, mint a szoftver.
</p>
<p>
Társadalmunknak biztosítania kell a lehetőséget arra, hogy mindenki saját maga alakíthassa ezt az eszközt. Ehhez arra van szükség, hogy bárki szabadon, az általa szükséges feladat elvégzése érdekében használhassa a szoftvereket, ismerje működésüket, céljai érdekében módosíthassa, fejleszthesse, és ezt megoszthassa másokkal is.
</p>
<ul>
<li>
<strong>Szabad használat:</strong>
diszkriminációmentesen biztosítani mindenki számára az esélyegyenlőséget a társadalomban.
</li>
<li>
<strong>Szabad tanulmányozás:</strong>
társadalmunknak jogában áll megérteni egyik legfontosabb eszközének működését.
</li>
<li>
<strong>Szabad terjesztés:</strong>
a szoftvereszközök megosztása, elérhetővé tételével segítséget nyújtani a felhasználók széles körének, egymásnak.
</li>
<li>
<strong>Szabad változtatás:</strong>
a társadalom számára lehetővé kell tenni a szoftverek módosíthatóságát a saját egyéni igényeik kielégítéséhez.
</li>
</ul>
<p>
A szabad szoftverek azok, amelyek képesek garantálni használóik számára mindezen szabadságjogok érvényesülését.
</p>
<p>
Egy demokratikus társadalom kialakításához szilárd alapokra van szükség. A szabad szoftver pedig egy ilyen alapzat.
</p>
</body>
<author id="kirschner" />
<date>
<original content="2010-04-23" />
</date>
<sidebar/>
<translator>Eszter Bakó(Hungary)</translator>
</html>