Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

summary.sq.xhtml 3.1KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Çfarë është Software-i i Lirë?</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Software-i i Lirë</h1>
 8. <!-- Note to translators: The Free Software section is under heavy
 9. reconstruction. So please do not yet start to translate pages, which are
 10. not send to translators@lists.fsfe.org -->
 11. <div id="introduction">
 12. <p>Software-i i Lirë është software që u garanton përdoruesve të vet një grup lirish. Është 'i lirë' si në kuptimin e lirisë, jo si te 'falas, pa pagesë'. Edhe pse për t’iu referuar atij përdoren <a href="/about/basics/freesoftware.html#terminology">një larmi termash</a>, te FSFE-ja <a href="/documents/whyfs.html">parapëlqejmë të flasim për Software të Lirë</a>, ngaqë kështu pasqyrohet më mirë filozofia e <a href="/freesoftware/basics/4freedoms.html">katër lirive</a> që janë të pandashme prej tij. </p>
 13. </div>
 14. <p>Lëvizja për Software të Lirë u nis nga Richard Stallman më 1983 kur ai përuroi <a href="/freesoftware/basics/gnuproject.html">projektin GNU</a>. Ky bazohej te ideja që njerëzit do të duhej të kishin kontroll të plotë mbi software-in që kanë në pronësi. Stallman kuptoi se që të arrihej kjo, hyrja te <a href="/freesoftware/basics/sourcecode.html">kodi burim</a> i një programi kompjuteri qe një domosdoshmëri themelore. Tej fushës së thjesht industrisë së kompjuterave, lufta për Software të Lirë është shtrirë te adoptimi i ligjeve për <a href="/activities/os/os.html">standarde të hapura</a>.</p>
 15. <div class="related">
 16. <h2>Informacion që ka lidhje</h2>
 17. <ul>
 18. <li><a href="/about/basics/freesoftware.html">Një përkufizim i Software-it të Lirë</a></li>
 19. <li><a href="/freesoftware/basics/comparison.html">Një krahasim i termave të ndryshme për Software-in e Lirë (Burim i Hapur, FOSS, FLOSS etj.)</a></li>
 20. <li><a href="/documents/whyfs.html">Pse flasim për Software të Lirë</a></li>
 21. <li><a href="/freesoftware/basics/sourcecode.html">Çfarë është 'kodi burim'?</a></li>
 22. <li><a href="/freesoftware/basics/who-owns-free-software.html">Pronë e kujt është Software-i i Lirë?</a></li>
 23. <li><a href="/activities/os/os.html">Ç’janë 'Standardet e Hapura'?</a></li>
 24. <li><a href="/freesoftware/basics/4freedoms.html">Si t’u shpjegohen fëmijëve katër liritë e Software-it të Lirë</a></li>
 25. <li><a href="/freesoftware/basics/gnuproject.html">Çfarë është 'projekti GNU'?</a></li>
 26. <li><a href="/freesoftware/transcripts/rms-2009-05-22-eliberatica.html">Leksioni i Richard Stallman-it mbi domethënien dhe rëndësinë e Software-it të Lirë</a></li>
 27. <li><a href="/freesoftware/transcripts/rms-fs-2006-03-09.html">Leksioni i Richard Stallman-it mbi lëvizjen e Software-it të Lirë dhe të ardhmen e lirisë</a></li>
 28. </ul>
 29. </div>
 30. </body>
 31. <timestamp>$Date: 2009-07-09 10:06:27 +0200 (Thu, 09 Jul 2009) $ $Author: maelle $</timestamp>
 32. </html>
 33. <!--
 34. Local Variables: ***
 35. mode: xml ***
 36. End: ***
 37. -->