Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

sourcecode.nl.xhtml 959B

12345678910111213141516171819202122
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Broncode</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Wat is een broncode?</h1>
 8. <p>Computerprogramma's zijn geschreven door de programmeur in platte tekst-code, en worden dan achteraf omgezet in numerieke computercode die een computer kan lezen en verwerken. Deze conversie van menselijk-leesbare code wordt gedaan door software genaamd een 'compiler'. Het probleem ontstaat doordat de computercode alleen bestaat uit nummers (binaire enen en nullen), en vrijwel onmogelijk gelezen kan worden door mensen. Om te begrijpen hoe een programma werkt heeft u meer nodig dan de gecompileerde computercode; u heeft ook toegang nodig tot de menselijk-leesbare broncode. </p>
 9. </body>
 10. <timestamp>$Date: 2010-08-09 10:06:27 +0200 (Thu, 09 Jul 2009) $ $Author: maelle $</timestamp>
 11. <var><translator><em>Nico Rikken</em></translator></var>
 12. </html>
 13. <!--
 14. Local Variables: ***
 15. mode: xml ***
 16. End: ***
 17. -->