Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

84 lines
2.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>lahjoittajamme</title>
</head>
<body class="article">
<h1>Lahjoittajamme</h1>
<p id="introduction">
Haluamme kiittää kaikkia jotka tukevat työtämme. <a
href="/contribute/contribute.html">Tukesi vapaaehtoisena</a>, <a
href="https://my.fsfe.org/donate">Fellow-jäsenenä</a> tai sponsorina tekevät
työstämme mahdollisen. Hajautettu tuki varmistaa riippumattomuutemme, minkä
takia jokainen pieni tuen ilmaisu on tärkeä. Voit joko julkisesti näyttää <a
href="/donate/donate.html">lahjoituksesi</a> <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">sponsorointigrafiikallamme</a>
tai pysyä nimettömänä.
</p>
<localmenu id="9999">Viimeiset 12 kuukautta</localmenu>
<h2>Lahjoittajat, kulta<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Gold donors have donated 1000 Euro or more per month, or 12,000 Euro or more in a year.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2>Lahjoittajat, hopea</h2>
<p>
Silver donors have donated 200 Euro or more per month, or 2400 Euro or more in a year.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2>Lahjoittajat, pronssi</h2>
<p>
Bronze donors have donated 40 Euro or more per month, or 480 Euro or more in a year.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2>Muut lahjoittajat</h2>
<p>
We also would like to thank those donors who preferred to remain anonymous, and the hundreds of
donors and Fellows who donated smaller amounts, many of them throughout many years. Every
financial contribution, no matter how big or small, is important for our work, and in fact,
these numerous smaller donations make up for one third of our total funds.
</p>
<p>
Laitelahjoitukset on lueteltuna
<a href="hardware.html">laitelahjoitusten sivustollamme</a>. Sieltä löydät myös tietoa
kuinka tukea meitä laitteistolahjoituksin.
</p>
<h2 id="fn">Lisähuomautuksia</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Tieto <a href="/about/transparency-commitment.html">enemmän kuin 10%</a> lahjoittavista löytyy vuosittaisilta lahjoittajat-sivuilta.<a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>FSFE:n varat</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Varojen käyttö</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Laitelahjoitukset</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsoroiva grafiikka</a></li>
</ul>
</sidebar>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->