Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

84 line
2.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Onze donoren 2016</title>
 6. </head>
 7. <body class="article thank-donors">
 8. <h1>Onze donoren 2016</h1>
 9. <p id="introduction">
 10. We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw
 11. <a href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>,
 12. <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellow</a> of sponsor maken ons werk
 13. mogelijk. Verspreide steun verzekert onze onafhankelijkheid
 14. en dat is waarom iedere kleine bijdrage belangrijk is. Toon publiekelijk
 15. <a href="https://my.fsfe.org/donate">uw donatie</a> met
 16. <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a>
 17. of blijf anoniem.
 18. </p>
 19. <localmenu id="2016">2016</localmenu>
 20. <h2>Gouden donoren</h2>
 21. <p>
 22. Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand gedoneerd, of meer dan 12.000 euro in een jaar.
 23. Donoren die hebben bijgedragen voor <a href="/about/transparency-commitment.html">meer dan 10%</a>
 24. van ons jaarlijkse budget zijn gemarkeerd met een <span style="color:red">*</span>.
 25. </p>
 26. <dynamic-content group="gold"/>
 27. <h2>Zilveren donoren</h2>
 28. <p>
 29. Zilveren donoren hebben 200 euro of meer per maand gedoneerd, of 2400 euro of meer in een jaar.
 30. </p>
 31. <dynamic-content group="silver"/>
 32. <h2>Bronzen donoren</h2>
 33. <p>
 34. Bronzen donoren hebben 40 euro of meer per maand gedoneerd, of 480 euro of meer in een jaar.
 35. </p>
 36. <dynamic-content group="bronze"/>
 37. <h2>Andere donoren</h2>
 38. <p>
 39. We zouden ook graag die donoren willen bedanken die er de voorkeur aan
 40. geven om anoniem te blijven, en de honderden donoren en Fellows die kleinere
 41. bedragen doneerden, velen van hen door vele jaren heen. Iedere financiële
 42. bijdrage, hoe groot of klein ook, is belangrijk voor ons werk, en in feite
 43. maken deze vele kleinere donaties een derde uit van onze totale financiën.
 44. </p>
 45. <p>
 46. Hardwaredonaties staan vermeld op onze
 47. <a href="hardware.html">Hardwaredonatiewebsite</a>. Daar kan u ook informatie
 48. vinden over hoe u ons kan steunen met hardware.
 49. </p>
 50. </body>
 51. <sidebar promo="donate">
 52. <h3>Fondsen van de FSFE</h3>
 53. <ul>
 54. <li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
 55. <li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
 56. <li><a href="/order/order.html">Handelswaar</a></li>
 57. </ul>
 58. </sidebar>
 59. <translator>André Ockers</translator>
 60. </html>
 61. <!--
 62. Local Variables: ***
 63. mode: xml ***
 64. End: ***
 65. -->