Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

64 lines
1.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Onze donoren 2013</title>
 6. </head>
 7. <body class="article thank-donors">
 8. <h1>Onze donoren 2013</h1>
 9. <p id="introduction">
 10. We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw <a
 11. href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>, <a
 12. href="https://my.fsfe.org/donate">Fellow</a> of sponsor maken ons werk mogelijk. Gedistribueerde steun verzekert onze onafhankelijkheid en dat is waarom elke kleine bijdrage belangrijk is. Toon <a
 13. href="https://my.fsfe.org/donate">uw donatie</a> met <a
 14. href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a> of blijf anoniem.
 15. </p>
 16. <localmenu id="2013">2013</localmenu>
 17. <h2>Gouden donoren</h2>
 18. <p>
 19. Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand, of 12.000 euro of meer per jaar gedoneerd. Donoren die voor <a href="/about/transparency-commitment.html">meer dan 10%</a> van ons jaarbudget hebben gedoneerd zijn gemarkeerd met een <span style="color:red">*</span>.
 20. </p>
 21. <dynamic-content group="gold"/>
 22. <h2>Zilveren donoren</h2>
 23. <dynamic-content group="silver"/>
 24. <h2>Bronzen donoren</h2>
 25. <dynamic-content group="bronze"/>
 26. <h2>Donoren</h2>
 27. <dynamic-content group="donors"/>
 28. <p>
 29. Hardwaredonaties staan vermeld op onze <a href="hardware.html">Hardwaredonatie-pagina</a>. Daar kunt u ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen met hardware.
 30. </p>
 31. </body>
 32. <sidebar promo="donate">
 33. <h3>Financien van de FSFE</h3>
 34. <ul>
 35. <li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
 36. <li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
 37. <li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsorafbeeldingen</a></li>
 38. </ul>
 39. </sidebar>
 40. <translator>André Ockers</translator>
 41. </html>
 42. <!--
 43. Local Variables: ***
 44. mode: xml ***
 45. End: ***
 46. -->