Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
No puede seleccionar más de 25 temas Los temas deben comenzar con una letra o número, pueden incluir guiones ('-') y pueden tener hasta 35 caracteres de largo.

57 líneas
1.4KB

  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2. <html>
  3. <version>0</version>
  4. <head>
  5. <title>FSFE - Naši dárci 2005</title>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <h1>Naši dárci 2005</h1>
  9. <p id="introduction">
  10. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podporují naši práci. Vaše
  11. <a href="/contribute/contribute.html">příspěvky jako dobrovolníka</a>,
  12. <a href="https://my.fsfe.org/donate">člena</a>
  13. nebo sponzora dělají naši práci uskutečnitelnou. Daná podpora zajišťuje naši nezávislost, což je důvod, proč
  14. je každý malý příspěvek důležitý. Ukažte také veřejně
  15. <a href="/donate/donate.html">svůj dar</a>
  16. pomocí
  17. <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">naší sponzorské grafiky</a>
  18. nebo zůstaňte v anonymitě.
  19. </p>
  20. <localmenu id="2005">2005</localmenu>
  21. <h2>Patroni FSFE</h2>
  22. <dynamic-content group="patrons"/>
  23. <h2>Větší přispěvatelé FSFE</h2>
  24. <dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
  25. <h2>Přispěvatelé FSFE</h2>
  26. <dynamic-content group="contributors"/>
  27. <h2>Stoupenci FSFE</h2>
  28. <dynamic-content group="supporters"/>
  29. <p>
  30. Hardwarové dary jsou uvedeny na našich
  31. <a href="hardware.html">stránkách Hardwarové dary</a>. Obsahují také informace o tom,jak nás podpořit hmotnými dary tohoto druhu.
  32. </p>
  33. </body>
  34. <translator>Pipkin</translator>
  35. </html>
  36. <!--
  37. Local Variables: ***
  38. mode: xml ***
  39. End: ***
  40. -->