Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

55 lines
1.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Naši dárci 2002</title>
</head>
<body>
<h1>Naši dárci 2002</h1>
<p id="introduction">
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podporují naši práci. Vaše
<a href="/contribute/contribute.html">příspěvky jako dobrovolníka</a>,
<a href="https://my.fsfe.org/donate">člena</a>
nebo sponzora dělají naši práci uskutečnitelnou. Daná podpora zajišťuje naši nezávislost, což je důvod, proč
je každý malý příspěvek důležitý. Ukažte také veřejně
<a href="/donate/donate.html">svůj dar</a>
pomocí
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">naší sponzorské grafiky</a>
nebo zůstaňte v anonymitě.
</p>
<localmenu id="2002">2002</localmenu>
<h2>Patroni FSFE</h2>
<dynamic-content group="patrons"/>
<h2>Větší přispěvatelé FSFE</h2>
<dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
<h2>Přispěvatelé FSFE</h2>
<dynamic-content group="contributors"/>
<h2>Stoupenci FSFE</h2>
<dynamic-content group="supporters"/>
<p>
Hardwarové dary jsou uvedeny na našich
<a href="hardware.html">stránkách Hardwarové dary</a>. Obsahují také informace o tom,jak nás podpořit hmotnými dary tohoto druhu.
</p>
</body>
<translator>Pipkin</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->