Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

95 lines
3.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Doneer</title>
 6. </head>
 7. <body class="toplevel article">
 8. <h1>Doneer</h1>
 9. <div id="introduction">
 10. <div class="image" style="width:20%">
 11. <img src="/graphics/icons/supporter.png" alt="Doneer nu!"/>
 12. </div>
 13. <p>
 14. De Free Software Foundation Europe is een niet-gouvernementele organisatie
 15. zonder winstoogmerk. <a href="/about/ourwork.html">Ons werk</a> wordt mogelijk gemaakt
 16. door een gemeenschap van
 17. <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>, supporters en
 18. <a href="thankgnus.html">donoren</a>. Uw donaties zijn cruciaal voor onze
 19. kracht en autonomie. Zij stellen ons in staat om te blijven werken voor Vrije
 20. Software waar dat nodig is en om een onafhankelijke stem te zijn.
 21. </p>
 22. </div>
 23. <h2>Manieren om te doneren</h2>
 24. <h3>Word een supporter</h3>
 25. <p>
 26. De aanbevolen manier om te doneren is om aan onze organisatie deel te nemen. U kan beslissen
 27. of u maandelijks 10 Euro of meer, danwel jaarlijks 60 Euro of meer wilt betalen.
 28. </p>
 29. <p>
 30. <a class="big-donate" href="https://my.fsfe.org/support">Word supporter</a>
 31. </p>
 32. <h3>Eenmalig doneren</h3>
 33. <p>
 34. Als u gewoon een enkele betaling van een bedrag naar keuze over wil maken dan is dit de juiste keuze voor u.
 35. </p>
 36. <p>
 37. <a class="big-donate" href="https://my.fsfe.org/donate?period=o">Eenmalig doneren</a>
 38. </p>
 39. <h2>Wat hierna gebeurt</h2>
 40. <p>
 41. Als u meer dan 480 euro per jaar doneert dan zouden we graag uw naam willen
 42. toevoegen aan onze <a href="thankgnus.html">lijst met donoren</a>. U kunt ook
 43. anoniem blijven.
 44. </p>
 45. <p>
 46. Daarbij kunt u onze
 47. <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">sponsor-afbeeldingen</a>
 48. toevoegen aan uw webpagina om te laten zien dat u ons steunt.
 49. </p>
 50. <h2 id="tax-deduction">Belasting aftrekken</h2>
 51. <p>
 52. In sommige landen kunnen donaties aan ons worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.
 53. Dat is op dit moment het geval in <a href="germany.html">Duitsland</a>,
 54. <a href="luxembourg.html">Luxemburg</a>,
 55. <a href="netherlands.html">Nederland</a> en
 56. <a href="switzerland.html">Zwitserland</a>. Gewoonlijk sturen wij u in het
 57. begin van het jaar een donatiebewijs over de donaties die we in het vorige jaar
 58. ontvingen.
 59. </p>
 60. </body>
 61. <sidebar promo="our-work">
 62. <h3>FSFE’s financiën</h3>
 63. <ul>
 64. <li><a href="/about/funds/funds.html">Inkomsten en uitgaven</a></li>
 65. <li><a href="/donate/thankgnus.html">Onze donoren</a></li>
 66. <li><a href="/donate/hardware.html">Hardware donaties</a></li>
 67. <li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsor-afbeeldingen</a></li>
 68. </ul>
 69. </sidebar>
 70. <translator>André Ockers</translator>
 71. </html>
 72. <!--
 73. Local Variables: ***
 74. mode: xml ***
 75. End: ***
 76. -->